Heb deitl

Ardal dynodi

Math o endid

Ffurf awdurdodedig enw

Ffurf(iau) cyfochrog o enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Glen A. Taylor acquired a collection of deeds relating to the Pencreeg estate, Monmouthshire, and to the Mackworth family of Neath. The Pencreeg estate in Monmouthshire was held by Giles Morgan in 1621 and later by Sir William Morgan (d. c.1665) in the mid-seventeenth century. The estate passed to his daughter Ann, who married Sir Herbert Evans of The Gnoll, Neath, Glamorga. They had a daughter, Mary (d. 1696) who married Sir Humphrey Mackworth of Neath (1657-1727). His son, Herbert Mackworth (1687-1765), succeeded to his estates. The Mackworth line continued until Herbert's grandson, Sir Robert Humphrey Mackworth (1764-1794) died without issue.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC