Ffeil NLW MS 9222E. - Amrywiaeth,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 9222E.

Teitl

Amrywiaeth,

Dyddiad(au)

  • [1701x1933] / (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Miscellaneous papers and fragments from the collections of W. J. Roberts ('Gwilym Cowlyd'), and W[illiam] Hobley, including lists of contents of a manuscript containing Welsh poetry compiled by Lewis Morris; 'Cyfrinach y Beirdd'; vaticinations by Merthyn Ddu and Molengol Abad y Werddon; notes on Llanberis and Margaret verch Evan of Penllyn addressed to Dl. Gregory, Dol Badarn Castle Inn; a transcript of Rhesymau ysgrythyrol yn profi mae dyledswydd pob math o wrandawyr yw cyfranu yn ol eu gallu at gynhalaaeth cysyrus ei gweinidogion (Thomas Gouge, 1693); prospectus of Beibl Teuluaidd, Mawrth 5 1827; 'Cywydd o glod i E. Sharpe, ysw., am ei ymdrech diflino er ffurfiad Rheilffordd o Gonwy i Llanrwst'; a list of books at Penrhyn Aberffraw; copies of letters relating to the 1863 Eisteddfod at Swansea and to an eisteddfod to be held at Wrexham; an offprint from the Cambridge Tribune, 23 September 1899, containing an account of the installation of Elizabeth Driver as a bard of the 'warranted gorsedd' on the banks of Llyn Geirionydd; notes on the career of Henry Jonathan, Caernarvon; a letter by R. Gwilym Jones from Shaistaganj, India, 1925; an appeal by Samuel Roberts ('S.R.') to H. Humphreys, Caernarvon, for a subscription towards his Postal Reforms testimonial; and a County Council election address by John Blackwell, Llanrwst, 1888, printed by W. J. Roberts.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright laws apply.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Welsh, English.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Title based on contents.

Nodiadau

Formerly Hobley Griffith MS 72.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 9222E.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006106581

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn