ffeil NLW MS 16799D. - Barddoniaeth amrywiol,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 16799D.

Teitl

Barddoniaeth amrywiol,

Dyddiad(au)

  • 1733-[1970]. (Creation)

Lefel y disgrifiad

ffeil

Maint a chyfrwng

2 focs (145 mm.)

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Gweler disgrifiadau lefel eitem.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Casgliad o farddoniaeth amrywiol, 1733-[1970], yn tarddu o nifer o ffynhonnellau, wedi eu derbyn rhwng 1910 a 1970 a'u hel gyda'u gilydd yn y Llyfrgell Genedlethol. = A collection of miscellaneous poetry, 1733-[1970], derived from various sources, accessioned between 1910 and 1970 and collected together at the National Library of Wales.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd yn LlGC yn ôl dyddiad derbyn (eitemau heb ddyddiad ar y diwedd) yn 83 amlen (i-lxxxiii), mewn dau focs di-asid.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol oni nodir yn wahanol ar lefel item.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg
  • Gwyddeleg
  • cor
  • Lladin

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg, Gwyddeleg, Cernyweg, Lladin.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 16799D.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004433742

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Rhagfyr 2006.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd y disgrifiad gan Rhys Morgan Jones;

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 16799D.