Brittany

Tacsonomeg

Cod

Nodyn(nodiadau) cwmpas

Nodyn(nodiadau) ffynhonnell

Nodyn(nodiadau) darganfod

Termau hierarchaidd

Brittany

Termau cyfwerth

Brittany

Termau cysylltiedig

Brittany

6 Canlyniadau ar gyfer Brittany

6 canlyniad yn uniongyrchol gysylltiedig Eithrio termau culach

Dyddiadur

Mae'r dyddiadur yn cofnodi agweddau rhai Llydawyr cenedlaetholgar tuag at Ffrainc a'r Almaen yn y dyddiau olaf cyn dechrau'r Ail Ryfel Byd. Fe gyhoeddodd Bebb y dyddiadur yn 1939 dan y teitl Dyddlyfr Pythefnos neu y Ddawns Angau.

Journal of tour,

A journal of a visit to Brittany, 10 July - 8 August 1933, by Geraint Dyfnallt Owen and his parents, containing references to Breton political and cultural activities including comments on the nationalist movement and accounts of meetings with pro...

Geraint Dyfnallt Owen.

William Jenkyn Jones letter.

  • NLW ex 2236/1
  • Ffeil
  • 1925

A letter, dated 7 January 1925, from Rev. William Jenkyn Jones, the Welsh missionary, from Quimper, to a 'dear friend', possibly a composer of music, in which he discusses the Temperance Hall, Ystradgynlais, and to his protestant mission...

Jones, W. Jenkyn (William Jenkyn), 1852-1925

Horae (use of Paris),

  • NLW MS 23388B [RESTRICTED ACCESS].
  • Ffeil
  • [15 cent., second ½].

A Book of Hours of the use of Paris, in Latin and French, second half of the fifteenth century, apparently of Breton provenance, containing a Calendar in French (ff. 1-12 verso); Hours of the Blessed Virgin Mary (ff. 13-70), incorporating the Hour...

Music

Psalms, hymn-tunes, and carols composed by David Harris (Carno), David Jones (Caio), and others. Included are two Breton airs.