Canning, Joseph Herbert, d. 1940.

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Canning, Joseph Herbert, d. 1940.

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Joseph Herbert Canning (d. 1940) was an engineer and manager of Newport Gas Company in Monmouthshire. As a Catholic, he became chairman of the Board of Managers of Catholic Non-Provided Schools in Newport; he also served as a member of Lord Moulton's Committee of Gas Engineers in the Ministry of Munitions during World War I, being awarded the OBE for his services. In 1930, he received the Papal honour of the Knight of St. Gregory. He undertook extensive research into the history of Catholicism in Monmouthshire, publishing articles on John Kemble and David Lewis. He also edited The Catholic Registers of Abergavenny, Monmouthshire, 1740-1838.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig