fonds GB 0210 MORELE - CMA: Cofnodion Capel Y Morfa, Abergele

Identity area

Reference code

GB 0210 MORELE

Title

CMA: Cofnodion Capel Y Morfa, Abergele

Date(s)

  • 1930-2003 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.009 metrau ciwbig (1 bocs bach)

Context area

Name of creator

Administrative history

Adeiladwyd ac agorwyd Capel y Morfa yn 1866, ond roedd cynulleidfa o Fethodistiaid Calfinaidd wedi bodoli yn y cylch ers troad y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Buont yng Nghapel Penbrynllwyni o 1826 hyd 1864, pryd y tynnwyd y capel i lawr. Bu'r gynulleidfa'n cwrdd yn nhŷ 'Y Sun' am ddwy flynedd cyn i Gapel y Morfa gael ei adeiladu. Unwyd gofalaeth Capel y Morfa â Rhuddlan rhwng 1924 ac 1933, ac eto rhwng 1952 ac 1961. Bu o dan yr un ofalaeth ag Eglwys Warren Road, Y Rhyl, 1947-1950. Mae'r capel yn Nosbarth Rhuddlan, Henaduriaeth Dyffryn Clwyd.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Adneuwyd gan y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Gorffennaf 2003.; 0200308186

Content and structure area

Scope and content

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau Capel y Morfa, Abergele, gan gynnwys dau lyfr cofnodion, 1930-1996, dau lyfr cyfrifon, 1967-2002, pamffledi yn ymwneud â hanes y capel a'r henaduriaeth, 1966-2003, a phapurau perthnasol eraill, 1966-2003.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yn LLGC yn ddwy gyfres: cofnodion a chyfrifon; ac yn dair ffeil: llyfrau nodiadau, pamffledi a rhaglenni cyfarfodydd.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh

Script of material

Language and script notes

Cymraeg oni nodir yn wahanol.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Mae cofrestr bedyddiadau Capel Penbrynllwyni, 1831-1837, ar gadw yn yr Archifdy Gwladol (PRO: RG4/3872) a cheir copi microffilm yn LlGC; ceir adroddiadau blynyddol, 1986-1995, yn LlGC, ystadegau'r Ysgol Sul, 1818-1821, yn CMA 27639 ac atgofion am y capel, 1935, yn CMA 17842.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Tachwedd 2003

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Hywel Gwynn Williams.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Cronfa ddata CAPELI yn LLGC; Y Parch. F. Jones, gol., Dechreuad a Chynnydd y Methodistiaid Calfinaidd yn Abergele, Pensarn, Bettws, Llysfaen, Llanddules, Pen Bryn Llwyni, Morfa, a Thywyn (Dolgellau, 1908).

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: CMA: Cofnodion Capel Y Morfa, Abergele.