fonds CMA: Capel Bethania, Glanaman. - CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Glanaman,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

CMA: Capel Bethania, Glanaman.

Teitl

CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Glanaman,

Dyddiad(au)

  • 1843-2001. (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

1 bocs archifol mawr.

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Parch. D. Geraint Davies; Caerfyrddin; Adnau; Mai 2015; 6847791.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Cofysgrifau Capel Bethania, Glanaman, 1843-2001, yn cynnwys llyfr ystadegau, 1909-1930; cofrestr bedyddiadau, 1843-1918; chwe chofrestr priodasau, 1928-2001; cofnodion ariannol, 1907-1955; a llyfr yr Ysgol Sul, 1924-1937. = Records of Bethania Chapel, Glanaman, 1843-2001, including statistics, 1909-1930; register of baptisms, 1843-1918; six registers of marriages, 1928-2001; financial records, 1907-1955; and a Sunday School book, 1924-1937.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Ymhlith y cofnodion ariannol mae rhestr aelodau a chasgliadau Eglwys Tabernacl, Glanaman, 1903-1905.

Nodiadau

Preferred citation: CMA: Capel Bethania, Glanaman.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006847791

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: CMA: Capel Bethania, Glanaman.