fonds GB 0210 MAENIS - CMA: Cofysgrifau Eglwys Maentwrog Isaf

Identity area

Reference code

GB 0210 MAENIS

Title

CMA: Cofysgrifau Eglwys Maentwrog Isaf

Date(s)

  • 1872-1976 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.018 metrau ciwbig (8 cyfrol, 1 ffolder)

Context area

Name of creator

Administrative history

Yn 1872 cafwyd tir ym Maentwrog gan Mr Oakley, Tanybwlch, ac fe adeiladwyd capel arno a fedrai ddal cant ac wythdeg o bobl. Codwyd y capel ar godiad tir ar y ffordd o bentref Maentwrog i gyfeiriad Ffestiniog. Dechreuwyd addoli yno yn 1873, ac yn 1875 rhannwyd y teithiau fel bod Capel y Babell gyda Maentwrog Uchaf, a Llennyrch gyda Maentwrog Isaf.

Erbyn 1891 roedd capeli Maentwrog Isaf, Llennyrch a Maentwrog Uchaf gyda'i gilydd, ond caewyd eglwys Llennyrch yn 1895. Roedd capel Maentwrog Isaf yn Nosbarth Ffestiniog, Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd. Gelwid y capel ar lafar gwlad yn 'gapel newydd' er bod capeli eraill yn yr ardal wedi eu hadeiladu'n fwy diweddar. Caewyd y capel yn 1977.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Adneuwyd gan Mr Alun Williams, Cil-y-coed, Ffordd y Bermo, Dolgellau, Mawrth 2000, ymysg casgliad o ddeunydd o Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd.

Content and structure area

Scope and content

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion y Capel, 1872-1976, a chofnodion yr Ysgol Sul, 1925-1964, gan gynnwys gwybodaeth am gyfraniadau ariannol, enwau aelodau a phregethwyr.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yr archif yn LLGC yn ddau grŵp: cofnodion y capel a chofnodion yr Ysgol Sul.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg oni nodir yn wahanol.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir deunydd yn ymwneud â Chapel Maentwrog Isaf yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2002

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Nia Mai Williams.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Owen, Robert, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd, cyfrol II, (Dolgellau, 1891); Ellis, Hugh, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd, cyfrol III, (Dolgellau, 1928); Y Blwyddiadur, 1976 a 1977, cyfrolau LXXIX-LXXX, (Caernarfon, 1976 a 1977).

Accession area