fonds GB 0210 DIRWESTTAF - Cofnodion Undeb Dirwestol Dyffryn Taf,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 DIRWESTTAF

Teitl

Cofnodion Undeb Dirwestol Dyffryn Taf,

Dyddiad(au)

  • 1929-1949 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.005 metrau ciwbig (1 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

Sefydlwyd Undeb Dirwestol Dyffryn Taf yn Llanfyrnach, sir Benfro, yn ystod Diwygiad Anghydffurfiol 1905, gan gynnal gŵyl ddirwestol flynyddol (Y Gymanfa Ddirwestol) a weinyddwyd gan Bwyllgor yr Ŵyl. Parhaodd i weithredu tan 1949.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Parch. D. J. Roberts,; Aberteifi, Dyfed,; Rhodd,; Hydref, 1991

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Cofnodion Pwyllgor Gŵyl Undeb Dirwestol Dyffryn Taf, 1929-1020, yn cynnwys cyfrifon ariannol, rhaglenni yr ŵyl, a phapurau eraill yn ymwneud â'r Gymanfa Ddirwestol = Records of the Dyffryn Taf Temperance Union, Festival Committee, 1929-1949, comprising financial accounts, festival programmes, and other papers relating to the Gymanfa Ddirwestol.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i'r Llyfrgell..

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfrain arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1992, t. 126, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Ceir cofnodion pellach Undeb Dyffryn Taf a'r Cleddau yn LlGC Mân Adnau 478-81A.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844921

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2: ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mehefin 2003.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnydiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1992,

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Cofnodion Undeb Dirwestol Dyffryn Taf.