Corris.

Tacsonomeg

Cod

Nodyn(nodiadau) cwmpas

Nodyn(nodiadau) ffynhonnell

Nodyn(nodiadau) darganfod

Termau hierarchaidd

Corris.

Termau cyfwerth

Corris.

Termau cysylltiedig

Corris.

1 Canlyniadau ar gyfer Corris.

1 canlyniad yn uniongyrchol gysylltiedig Eithrio termau culach

Cofnodion Noddfa, Capel y Bedyddwyr, Corris,

  • GB 0210 NODDFA
  • fonds
  • 1896-1970 /

Mae'r casgliad yn cynnwys cyfriflyfrau, 1896-1970; adroddiadau y capel, 1964-1969; gohebiaeth, 1932-1950, yn ymwneud â phrynu rhydd-ddaliad y capel oddi wrth stad Plas Machynlleth, ynghyd â chatalog gwerthiant perthynol; ac amrywiol bethau, 1...

Noddfa, Capel y Bedyddwyr (Corris, Wales).