Davies, J. H. (John Humphreys), 1871-1926

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Davies, J. H. (John Humphreys), 1871-1926

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

John Humphreys Davies (1871-1926) of Cwrtmawr, Llangeitho, Cardiganshire, was a bibliographer, and Principal of the University College of Wales, Aberystwyth, 1919-1926. He had a deep interest in Welsh literature and culture, manifested in his acquisition of a vast collection of Welsh manuscripts, books and deeds. Davies was one of the chief supporters of the National Library of Wales before and after its foundation, and he bequeathed his collection to the Library.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

aacr2

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

lcsh

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig