ffeil NLW MS 14049A. - Dyddiadur,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 14049A.

Teitl

Dyddiadur,

Dyddiad(au)

  • 1861-1863 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

ffeil

Maint a chyfrwng

i, 80 ff. gan gynnwys ychwanegiadau (ff. 58 verso-73 verso yn wag) ;145 x 95 mm.Dyddiadur printiedig, cloriau lliain.Nifer sylweddol o ddalennau wedi eu torri ymaith ar ôl f. 27 ac ar y diwedd; ff. 28-73 wedi eu gwnïo i mewn i'r gyfrol.Nifer sylweddol o ddalennau wedi eu torri ymaith ar ôl f. 27 ac ar y diwedd; ff. 28-73 wedi eu gwnïo i mewn i'r gyfrol

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Dyddiadur yr Annibynwyr am 1861, gol. gan H. Pugh, o eiddo i Samuel Roberts, Scott County, Tennessee, yn cynnwys cofnodion cryno ar gyfer Ionawr 1861-Gorffennaf 1863, yn Saesneg a Chymraeg, yn cynnwys enwau gohebwyr, manylion gwaith ysgrifennu, gwaith fferm a'r tywydd. O Ebrill 1861 ymlaen ceir mynych gyfeiriadau at effeithiau y Rhyfel Cartref yn lleol ac yn Genedlaethol, a'r anawsterau a thrallodion a ddioddefwyd ganddo a'i deulu o'r herwydd (ff. 9-57 passim). = Dyddiadur yr Annibynwyr am 1861, ed. by H. Pugh, belonging to Samuel Roberts of Scott County, Tennessee, containing brief entries for January 1861-July 1863, in English and Welsh, including names of correspondents, writing and farm work and the weather. From April 1861 there are frequent references to the effects of the Civil War locally and nationally, and the difficulties and tribulations suffered by him and his family as a result (ff. 9-57 passim).
Ceir cofodion 1861 ar ff. 1-27. Mae cofnodion Ionawr 1862-Gorffennaf 1863 ar ddalennau newydd wedi eu mewnosod yn y gyfrol (ff. 28-58). = Entries for 1861 are on ff. 1-27. Entries for January 1862-July 1863 are on new leaves inserted into the volume (ff. 28-58).

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Saesneg, Cymraeg, mewn dyddiadur printiedig Cymraeg;

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Text

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 14049A.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004620660

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 14049A; $q - Nifer sylweddol o ddalennau wedi eu torri ymaith ar ôl f. 27 ac ar y diwedd; ff. 28-73 wedi eu gwnïo i mewn i'r gyfrol.