Ffeil LP1/19 - 'Early Essays'

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

LP1/19

Teitl

'Early Essays'

Dyddiad(au)

  • 1946-1962 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

2 folders (2 cm)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

The file consists of items grouped by the author under the title `Early Essays', which do not appear to be specifically connected with the other books listed in this series and which include: handwritten observations on birds in remote areas of Powys, 1946; an amended typescript of an essay entitled 'Birdwatching in Central Wales' [c.1948]; four small bundles, comprising a season by season description of birds, animals and plants, starting in spring 1949, partly in diary form, combined with more detailed notes on individual species, sources, bibliography and author's projects, which appear to have been intended for a book entitled A Birdwatcher's Year in Wales; loose notes with headings March to July and September [1962 or later], which include remarks on the seasons, wildlife observations, outlines for chapters and illustrations; an amended typescript of the first two chapters of an intended book, Swallow Days, with a speculative letter to a publisher, 1962; a manuscript essay on the short-eared owl by Condry's friend, Ray Perry; and a letter from Irene (Benjamin) Vaughan, 1961, on daffodil species.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Arranged chronologically by type

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen

Amodau rheoli atgynhyrchu

Copyright of William Condry’s writings belongs to Mrs Penny Condry, Ynys Edwin, Eglwys-fach, nr Machynlleth, Powys, September 2000.
Usual copyright laws apply

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Other papers relating to Swallow Days are in LP1/8.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: LP1/19

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004033618

GEAC system control number

(WlAbNL)0000033618

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: LP1/19.