Is-fonds F - Family and private papers

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

F

Teitl

Family and private papers

Dyddiad(au)

  • 1606-1943 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Is-fonds

Maint a chyfrwng

1 roll, 55 vols, 28 bundles, 60 folders, 71 envelopes, 5 loose items

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

The Caernarfonshire deeds refer mainly to lands in Caerhun and Llanfairfechan in the holding of the Hughes family of Gwydir and the Roberts family of Bryn y neuadd respectively.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

The group comprises family and private papers of the Griffith family of Garn and the families to whom they were related by marriage, such as Hughes of Gwydir, Llwyn Gronw, Weeg and Cae'r berllan, Wynne of Voelas and Wynne of Garthmeilio, Cwm Mein and Plasnewydd. The Hughes family papers include Williams of Cae'rberllan and Wynn of Havodgregog, to whom they were connected by marriage. The Roberts family of Bryn y neuadd is also represented due to the marital connection between Mary, daughter of Humphrey Roberts, and Robert Wynne of Garthmeilio and Plasnewydd. The papers consist of family settlements and probate records, 1606-1863, literary papers, [1660]-1925, letters of the Griffith family, 1724-1943, and others, 1680-1882, and other personal papers such as diaries and memoranda, 1701-1853, and school and career papers, 1746-1920, records of court cases and other civil disputes, 1672-1928, pedigrees and genealogical notes, [pre-1614]-[c.1934], family and non-family trusts, 1712-1879, and financial papers such as mortgages and accounts, 1680-1906.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Arranged into seven groups: family settlements and probate records; papers relating to civil disputes and actions; financial papers; genealogical papers; literary papers; personal papers; trust papers.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright laws apply

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Title supplied from content.

Nodiadau

Preferred citation: F

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004248330

GEAC system control number

(WlAbNL)0000248330

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn