Haverfordwest (Wales)

Tacsonomeg

Cod

Nodyn(nodiadau) cwmpas

Nodyn(nodiadau) ffynhonnell

Nodyn(nodiadau) darganfod

Termau hierarchaidd

Haverfordwest (Wales)

Termau cyfwerth

Haverfordwest (Wales)

Termau cysylltiedig

Haverfordwest (Wales)

1 Canlyniadau ar gyfer Haverfordwest (Wales)

1 canlyniad yn uniongyrchol gysylltiedig Eithrio termau culach

Cyfrifiad

Allbrint o gyfrifiad 1911 yn dangos manylion teulu Waldo Williams, a oedd ar y pryd yn byw yn Nhŷ Ysgol Prendergast, Hwlffordd, lle 'roedd John Edwal Williams, tad Waldo, yn brifathro. Mae'r cofnodion yn dangos fod y teulu bellach yn gyf...