Showing 146 results

Archival description
Papurau Iorwerth C. Peate,
Print preview View:

W. J. Gruffydd

Gohebiaeth, 1928-1952, rhwng Iorwerth Peate a W. J. Gruffydd. Yn eu plith ceir llythyrau gan Jim Griffiths, William George, a H. J. Fleure; llawysgrif o ddarllediad W. J. Gruffydd, 'Yeoman's English' (1935); torion yn ymwneud ag erthygl W. J. Gruffydd 'The case against a National Council of Education for Wales', 1935; a llythyrau yn trafod achos Iorwerth Peate yn wrthwynebydd cydwybodol. -- Yn ogystal, mae'r ffeil yn cynnwys papurau, 1942-1943 a 1945, yn ymwneud ag ymgyrch etholiadol W. J. Gruffydd ar gyfer sedd Prifysgol Cymru yn y senedd, gan gynnwys llythyrau gan E. G. Bowen; David Davies (2); D. J. Llewelfryn Davies (4); E. Tegla Davies; Clement Davies; Leonard Twiston-Davies; D. Owen Evans; D. Tecwyn Evans (2); David Lloyd George (telegram); William Thomas Havard; Ernest Hughes; R. T. Jenkins (2); W. Goscombe John; E. K. Jones (4); Tom Jones (2); Thomas Artemus Jones; John Edward Lloyd; J. Dyfnallt Owen; Thomas Parry; Percy E. Watkins; J. Lloyd Williams; a Stephen J. Williams. Ceir hefyd ddatganiadau wedi'u harwyddo yn cefnogi ymgeisyddiaeth W. J. Gruffydd; anerchiadau etholiadol; a deunydd amrywiol, yn cynnwys cofnodion cyfarfodydd Pwyllgor Lleol Caerdydd i gefnogi W. J. Gruffydd, a thaflenni printiedig.

Gruffydd, W. J. (William John), 1881-1954

Achos 1941

Gohebiaeth, 1939-1942, yn ymwneud ag achos Iorwerth Peate yn wrthwynebydd cydwybodol, yn cynnwys llythyrau gan Idris Bell (8); E. N. Bennett (2); Henry Bird; E. G. Bowen; Aneirin Talfan Davies (7); Clement Davies (llythyr at Robert Evans, Llanbrynmair); George M. Ll. Davies (9); Ithel Davies; Leonard Twiston Davies (17); Pennar Davies; Walter Dowding (3); Ifan ab Owen Edwards; T. I. Ellis (7); D. Owen Evans (9); Gwynfor Evans (2); Robert Evans, Llanbrynmair (5, ynghyd â dau lythyr ato gan Clement Davies); H. J. Fleure (10); R. L. Gapper; David Lloyd George; William George (3); Charles Green (3); Ll. Wyn Griffith (7); J. Gwyn Griffiths; Jim Griffiths (6); W. J. Gruffydd; W. F. Grimes (3); I. D. Hooson; D. R. Hughes (3); J. G. Moelwyn Hughes (4); Ronw Moelwyn Hughes (8, yn eu plith mae dau lythyr at 'Mr Jones'); Harold A. Hyde (3); Norah Isaac; R. T. Jenkins (3); William John (3); E. K. Jones (5, ynghyd â thorion o'r wasg yn trafod yr achos); E. P. Jones (19, yn eu plith mae llythyrau gan Jim Griffiths a John Harries (Irlwyn)); Frank Price Jones (4); Gwilym R. Jones; T. Gwynn Jones (3); David Lewis (8); Elena Puw Morgan; Herbert Morgan (2); John Morgan (2); Frank Murphy (2); J. Middleton Murry (2); T. E. Nicholas (10); R. G. Owen (4); R. Williams Parry; Tom Parry (8); T. K. Penniman (28); D. O. Roberts (4); Evan Roberts (10); Hywel D. Roberts; R. U. Sayce (2); Alf Sommerfelt (2); Ben Bowen Thomas (5); Herbert M. Vaughan (2); D. J. Williams (4); Ifor Williams (3); J. L. C. Cecil-Williams (9); a Morris T. Williams. -- Yn ogystal, mae'r ffeil yn cynnwys papurau amrywiol yn ymwneud â'r achos yn cynnwys llythyrau gan Cyril Fox (20); cefnogaeth i achos Iorwerth Peate gan amryw unigolion a sefydliadau, yn eu plith tystlythyrau gan Leonard Twiston-Davies, W. J. Gruffydd a George M. Ll. Davies; datganiadau gan Iorwerth Peate; a deunydd printiedig.

Bell, H. Idris (Harold Idris), Sir, b. 1879

Llythyrau R

Llythyrau, 1910-1981, gan gynnwys rhai oddi wrth Alwyn D. Rees (4); D. Ben Rees (2); Gwynfil Rees, ynghyd â cherdd ganddo; Richard Rees; Thomas Rees; Timothy Rees; William Rees (5); Nia Rhosier (5); Prosser Rhys (4, ynghyd â llawysgrif o deyrnged gan Iorwerth Peate iddo); Brinley Richards; Melville Richards (4); Nansi Richards (10); Tom Richards (4); Enid Roberts; Ernest Roberts (2); Goronwy Roberts (5); Hywel D. Roberts (5); Kate Roberts (11); R. Alun Roberts (3); Selyf Roberts (10); Gwen Robson (3); F. Gordon Roe (2); a Iarll Rosse.

Rees, Alwyn D.

Llythyrau T

Llythyrau, 1924-1980, gan gynnwys rhai oddi wrth Aneurin M. Thomas (2); Ben Bowen Thomas; Ceinwen H. Thomas; D. Lleufer Thomas (6); David Thomas (6, yn cynnwys llythyr ganddo at olygydd y Western Mail); Dewi-Prys Thomas (4); Eryl Thomas; George Thomas; J. Gareth Thomas (5); J. M. Lloyd Thomas (at Mr Jenkins); R. J. Thomas (2); Rowland Thomas (11, ynghyd â llythyr gan T. J. Morgan); Sarnicol ('Cyngor i Ferched rhag Bychogi'); W. Bryn Thomas (4); George B. Thompson (7); Gwilym R. Tilsley (8); Cennydd Traherne (3); Stephen O. Tudor; a Merfyn Turner (2).

Thomas, Ben Bowen, 1899-1977

Llythyrau amrywiol: 1936-1982

Llythyrau amrywiol, 1936-1982 (1977-1982 yn bennaf), gan gynnwys rhai oddi wrth J. Redwood Anderson (2); Ifor ap Gwilym (2); Gwynn ap Gwilym; Douglas Bassett; Gerard Casey; Joseph P. Clancy; Eirian Davies; Jennie Eirian Davies; George M. Ll. Davies; R. Alun Evans (2); R. Geraint Gruffydd; Robin Gwyndaf (2); E. D. Jones; Alan Llwyd (5); Emyr Llywelyn; Dyfnallt Morgan; T. E. Nicholas (2); Thomas Parry; Selyf Roberts; Meic Stephens; W. Bryn Thomas; Glanmor Williams; a J. Lloyd Williams.

Gradd D.Sc.

Llythyrau, 1941, yn llongyfarch Iorwerth Peate ar dderbyn gradd D.Sc. gan Brifysgol Cymru. Yn eu plith ceir llythyrau gan Arthur ap Gwynn; W. Ambrose Bebb; E. G. Bowen; Alun Oldfield Davies; Aneirin Talfan Davies; D. Tegfan Davies; J. Kyrle Fletcher; H. J. Fleure; Cyril Fox; D. R. Hughes; R. T. Jenkins; E. K. Jones; Frank Price Jones; Gerallt Jones; Gwyn Jones; John Tysul Jones; John ac Elena Puw Morgan; T. E. Nicholas; Tom Parry; Prosser Rhys; Alf Sommerfelt; J. B. Willans; Ifor Williams; a J. L. C. Cecil-Williams.

Arthur ap Gwynn, 1902-1987

Gradd D.Litt.

Llythyrau a phapurau amrywiol, 1970, ar achlysur cyflwyno gradd Doethur mewn Llen, er Anrhydedd, i Iorwerth Peate gan Brifysgol Cymru. Ceir llythyrau gan F. Llewellyn-Jones; J. Gareth Thomas (2); E. G. Bowen; Alun R. Edwards; Sandy Fenton; A. Norman Jeffares; David Jenkins; Frank Price Jones; Hywel D. Lewis; T. A. Owen; Griffith Quick; a Glanmor Williams; ynghyd â chyflwyniad yr Athro T. J. Morgan iddo.

Jones, Frank Llewellyn-, b. 1907

Bathodyn y Cymmrodorion

Llythyrau, 1978, ynglŷn â chyflwyniad bathodyn Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion i Iorwerth Peate, ynghyd â phapurau perthnasol, yn cynnwys copïau teipysgrif o'i anerchiad.

Penblwydd 80 oed

Cardiau a llythyrau, 1981, yn llongyfarch Iorwerth Peate ar ei benblwydd yn 80 oed, yn cynnwys rhai oddi wrth R. Alun Evans (2), Nia Rhosier (2), a Selyf Roberts.

Evans, R. Alun

Guide to the collection of Welsh bygones

Papurau, 1929, yn ymwneud â Guide to the collection of Welsh bygones (Caerdydd, 1929), yn cynnwys llythyrau yn bennaf, yn eu plith rhai gan John Ballinger, ac F. Wynn Jones (2); ynghyd ag adolygiad o'r gyfrol.

Ballinger, John, 1860-1933

The Welsh house

Papurau, 1911-1944, 1970 a 1975, yn ymwneud â'r gyfrol The Welsh House: A Study in Folk Culture (Lerpwl, 1944), yn cynnwys llythyrau gan D. Lleufer Thomas, J. L. C. Cecil-Williams (4); J. Lloyd-Jones (2); Evan D. Jones (2); Henry Lewis (2); D. J. Williams; Ifor Williams (3); Ifan ab Owen Edwards; Estyn Evans; W. J. Gruffydd; H. Harold Hughes; A. L. Leach; E. A. Lewis; Llew Morgan (2); J. F. Rees; E. G. Bowen; Sigurd Erixon; A. W. Wade-Evans; H. J. Fleure; a J. B. Willans; copïau o daflen yn hysbysebu'r llyfr; copi printiedig o erthygl gan Iorwerth Peate, 'Folk studies in Wales'; torion o'r wasg, sef adolygiadau o'r Welsh House yn bennaf; ynghyd â nifer o ffotograffau a brasluniau o adeiladau.

Thomas, D. Lleufer (Daniel Lleufer), 1863-1940

Personau

Teipysgrif, 1982, yn cynnwys llungopïau o ysgrifau, o'r gyfrol Personau (Dinbych, 1982); ynghyd â llythyr, 1983, gan y cyhoeddwyr at Nansi Peate ynglŷn â'r gyfrol.

Swydd Curadur Amgueddfa Werin Cymru

Ceisiadau am swydd Curadur, 1970, yn cynnwys tystlythyrau. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys copïau o'r cynigion a basiwyd gan Lys a Chyngor Amgueddfa Genedlaethol Cymru, ynghyd â thysteb i Iorwerth Peate ar ei ymddeoliad.

Eisteddfod Aberteifi

Gohebiaeth, 1942, rhwng Iorwerth Peate a Cyril Fox yn bennaf, yn ymwneud â gwahoddiad i Iorwerth Peate annerch yn ystod agoriad Arddangosfa Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi. Mae'r ffeil yn cynnwys adroddiad ar y mater gan Iorwerth Peate.

Fox, Cyril, Sir, 1882-1967

Anifeiliaid

Gohebiaeth a nodiadau, 1965, 1967-1968 a 1970, yn ymwneud ag anifeiliaid, yn bennaf yr arfer o gadw penglog ceffyl, ac esgyrn anifeiliaid eraill, mewn adeiladau. Yn eu plith mae llythyrau gan Gomer M. Roberts (2), a J. D. K. Lloyd (2), ac yn ogystal ceir nodyn ynglŷn ag ymladd ceiliogod.

Roberts, Gomer Morgan

Mari Lwyd

Llythyrau, torion o'r wasg a nodiadau, 1919 (copi o lythyr) a 1930-1939, ynglŷn â thraddodiad y Fari Lwyd. Yn eu plith ceir llythyr gan John Ballinger, a geiriau ar gyfer cân y Fari Lwyd.

Ballinger, John, 1860-1933

Offerynnau cerdd

Llythyr a nodiadau teipysgrif gan Lyndesay G. Langwill, 1941-1944 a 1952, yn rhestru gwneuthurwyr offerynnau gwynt a phres. Yn ogystal, ceir gohebiaeth a nodiadau, 1963-1965, yn ymwneud â thelynau, yn cynnwys llythyrau gan Joan Rimmer a Peter Thornton, a rhestr 'Telynau yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru', [1930x1950].

Langwill, Lyndesay Graham, 1897-

Turnio (wood-turning)

Llythyrau, 1925-1928, a anfonwyd at William Rees, Henllan, sir Aberteifi, turniwr coed. Yn ogystal, ceir bwndel o ohebiaeth, 1938, rhwng William Rees ac Iorwerth Peate ynglŷn â chyfraniad William Rees i sgwrs radio am grefft y turniwr coed; ynghyd ag ymateb i'r rhaglen, a cherdyn yn nodi rhestr brisiau cwmni Brodyr Davies, Abercych.

Amryw

Gohebiaeth, torion o'r wasg a nodiadau yn bennaf, 1929-1941 a 1973, yn ymwneud ag amryw o destunau. Yn eu plith mae'r torion 'Llen Gwerin Morgannwg. Marw, angladdau a chladdu', 1929, a 'Clapio a hel wyau'r Pasg', 1931; llythyr, 1934, yn trafod arferion claddu; a sgript ar gyfer sgwrs radio gan Gomer M. Roberts am 'Hen arferion Llandebie', 1937. Yn ogystal, ceir llythyrau, 1929-1931, ynglŷn â llongau; llythyr, 1933, gan Thomas Parry, ynghyd ag adysgrif ganddo o'r gerdd 'Rhybudd i ferched a meibion beidio priodi yn ddi-olud'; teipysgrif 'Lliwio'; torion, 1930, am 'Y Cryman Medi'; catalog yn dangos gwaith D. J. Williams, Gwaith Haearn Brunswick, Caernarfon; a thoriad o deyrnged Bedwyr Lewis Jones i Melville Richards, 1973.

Roberts, Gomer Morgan

Results 1 to 20 of 146