Showing 134 results

Archival description
Papurau Menna Elfyn Ffeil / File
Print preview View:

Wellspring

Deunydd yn ymwneud â Wellspring, addasiad cerddorol gan Hilary Tann o un o gerddi Menna Elfyn, sy'n cynnwys rhaglen brintiedig o gyngerdd gan Gôr Merched Melodia, Efrog Newydd, pryd y cyflwynwyd Wellspring am y tro cyntaf, ynghyd â sgôr gerdd...

Songs of the Cotton Grass

Deunydd yn ymwneud â'r cylch o ganeuon Songs of the Cotton Grass, y geiriau gan Menna Elfyn a'r gerddoriaeth gan Hilary Tann, sy'n cynnwys sgoriau cerddorol a gohebiaeth yn bennaf at Menna Elfyn oddi wrth Hilary Tann.

The Bloodaxe Book of Modern Welsh Poetry

Deunydd yn ymwneud â The Bloodaxe Book of Modern Welsh Poetry (2003), cyfrol o gerddi mewn cyfieithiad a gyd-olygwyd gan Menna Elfyn a'r Athro John Rowlands, gan gynnwys adolygiadau, erthyglau, datganiadau i'r wasg, drafft o'r rhagy...

Deunydd amrywiol

Deunydd amrywiol, y rhan helaethaf ohono yn adlewyrchu gwaith a diddordebau llenyddol a gwleidyddol Menna Elfyn, gan gynnwys erthyglau gan y beirdd Tony Conran a Nigel Jenkins, teyrngedau i Nigel Jenkins gan Menna Elfyn, Stevie Davies a Peter Finc...

Gohebiaeth gyffredinol

Llythyrau, ebyst, cardiau a chardiau Nadolig a anfonwyd at Menna Elfyn oddi wrth amryw ohebwyr, gan gynnwys Raymond Garlick, Michael Coady, Bobi Jones, Dic Jones, Ted Hughes, Meredydd Evans a Phyllis Kinney, Gerallt Lloyd Owen, Maura Dooley, Shani...

Llythyrau at Menna Elfyn oddi wrth John Rowlands

Llythyrau ac ebyst at Menna Elfyn oddi wrth yr awdur a'r Athro yn y Gymraeg John Rowlands, ynghyd â llythyr, 2016, at Menna Elfyn oddi wrth Eluned, gwraig John Rowlands. Yn amgaeëdig gydag un o'r llythyrau ceir erthygl a ysgrifennodd Jo...

Gohebiaeth deuluol

Gohebiaeth at neu oddi wrth aelodau o deulu Menna Elfyn, gan gynnwys llythyr at Menna Elfyn oddi wrth ei mam; llythyr at Wynfford James, gŵr Menna Elfyn, oddi wrth Plaid Cymru; llythyrau cyd-rwng Wynfford James a Chyngor Celfyddydau Cymru; ebost a...

Comin Greenham

Deunydd yn ymwneud ag ymgyrch merched Comin Greenham, gan gynnwys yn bennaf llyfrynnau a gyhoeddwyd gan ferched Yellow Gate, sef y gwersyll cyntaf i'w sefydlu o amgylch y safle milwrol, un o'r llyfrynnau hynny yn cofnodi marwolaeth anhym...

Israel a Phalesteina

Deunydd yn ymwneud â'r anghydfod rhwng Israel a Phalesteina, gan gynnwys gohebiaeth oddi wrth gynrychiolwyr o Ganolfan Lajee, sef canolfan ar gyfer plant yn bennaf a sefydlwyd ym 1999 fel rhan o Wersyll Ffoaduriaid Aida; ynghyd â thorion papu...

Achos Blaenplwyf: Gohebiaeth carchar Wynfford James

Deunydd yn ymwneud â dedfryd a charchariad Wynfford James, gŵr Menna Elfyn, a Rhodri Williams wedi achos ym 1978 lle difrodwyd mast ddarlledu Blaenplwyf gan aelodau o Gymdeithas yr Iaith fel rhan o ymgyrch i sicrhau sianel deledu i Gymru, gan gynn...

Gwobrwyon ac anrhydeddau

Deunydd yn ymwneud â gwobrywon ac anrhydeddau a ddaeth i ran Menna Elfyn yn ystod ei gyrfa, y rhan helaeth ohono yn deillio o'i chyfnod fel Bardd Plant Cymru (penodwyd 2002), gan gynnwys erthyglau yn y wasg, llyfrynnau gwybodaeth a phosteri P...

Deunydd amrywiol

Deunydd yn ymwneud â gyrfa Menna Elfyn o fewn Coleg Prifysgol Cymru, gan gynnwys llythyr, 1984, at Menna Elfyn yn ei hysbysu na fu'n llwyddiannus yn ei chais am y Gymrodoriaeth Breswyl i Lenor yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr-Pont-St...

Results 1 to 20 of 134