Print preview Close

Showing 2 results

Archival description
Evan William. English
Print preview View:

Barddoniaeth,

An imperfect, composite volume (pp. 33-86, two imperfect, unnumbered leaves, pp. 93-146, with p. 72 blank) containing transcripts of Welsh strict-metre verse, mostly in the form of 'cywyddau', by Tudur Aled, William Phylip, Siôn Phylip, Siôn Dafydd Siencin, David ap Gwilim, Owen Gwynedd, William Lleyn, Evan Tew (1590), Ellis Rowland, Tomas Prys ('o Blas Iolyn'), Dafydd ddu ('o hiraddig'), Morys Thomas Howel, Siôn Tudur ('Swyddog Yn perthun i Esgobeth Llan Elwau'), Roger Cyffin, Gwerfil Mechain, Evan ap R. ap Llewellyn, Gutto'r Glyn, Gruffydd Owen, Edward Vrien, Edward ap Rhus, Rhys Cain, Ierwerth Fynglwyd, Rhees ap Ednyfed, Rhydderch ab Evan Llwyd ('Meisdr o ddysg'), Doctor John Cent, Sir David Trefor, Dafydd Evan ab Owen, Dafydd Nanmor, and Gryffydd Gryg. The greater part of the volume was probably transcribed by the Evan William whose name, in his own hand, appears on pp. 62, 83 (1775), and 121. 'Evan Williams, Gardener', referred to in the margin of p. 63 as the owner of the volume in 1779, is possibly the same person.

Evan William.

Barddoniaeth John Williams, Dolgellau,

A volume described on f. 1 as 'Llyfur O gwyddau (sic) ag awdlau Ag Englynion Diwiol a Dyfysionol O waith John Williams [?'loan Rhagfyr'], Hetiwr o Ddolgelley'. The contents consist of Welsh poems, 1763-1764 and undated, by the said John Williams, all the compositions except one being in strict metre. In addition to the religious and devotional poems referred to in the superscription on f. 1 there are several poems of a secular nature including 'Cywydd I ofyn Coat I Mr. Edward Roberts o Hendre'r Coed Tros Ellis Pritchard', 'Molad Meirion ', 'Englyn I Gastell Harlech', 'Cywydd I annerch John Richard, Bardd Ieuangc yn Nyffryn Ardudwy', 'Cywydd I ofyn Coed Gwydd I Mr. Dafydd Lewis o fron wion Tros Robart y Panwr', and 'Cywydd I Annerch Ellis Roberts o Lanrwst'.

Evan William.