Dangos 347 canlyniad

Disgrifiad archifol
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

Gwaith Philypiaid Ardudwy ac eraill,

A volume (watermark 1870) containing transcripts of poems in strict metre by Gruffydd Phylip, Syr Owain ap Gwilym, Richard Phylip, Siôn Phylip, Siôn Dafydd Siancyn and Richard Cynwal. The original pagination is defective and sections are wanting at the beginning and elsewhere in the volume. The volume was probably transcribed by Robert Prys Morris ('Robyn Frych'). The name 'Robyn Frych?' has been written in pencil inside the front cover.

Medical recipes, etc.

A volume (78 pp.) written in several hands, in part at least between 1755 and 1763, containing medical recipes headed 'Cynghorion', 'englynion' by William Phylip, Gr. ap Ievan 'o lannerch llyweni', 'Robin ddu o hir Addig', Einion ap Gwalchmai, extracts from 'Talysau [sic] yr hen Oesodd' [sic]', 'englynion' between 'Colwyn' and 'Craff' ('gwaith brus mawr. Evanvs Thomasvs'), 'geiriau gwir Taliessin', and a numbered series of medical recipes headed 'Cynghorion amriw ddolurie'. There are also memoranda giving the date of birth of some of the children of Thomas Lewis and Margratte [sic] Evanes, etc., and some accounts [?Penllyn district, Merioneth].

Barddoniaeth,

Two notebooks in the autograph of John Jones ('Myrddin Fardd') containing transcripts of 'cywyddau', etc. by the following poets: Wiliam Llyn, Huw Llyn, Morys Dwyfech, Lewis Daron, Sion Wyn Owain, Kadwaladr Kesel, Huw Machno, Edmwnd Prys, Sion Philipp, Gruffydd Phylips, Huw Pennant, Lewis Menai, Wiliam Kynwal, Rissiart Philip, Richard Kynwal, Rhus Kain, Howel Reinallt, Sion Brwynog, Watkin Klewedog, Morgan ap Huw Lewis, Inco Brydydd, Dafydd Na[n]mor, Gruffudd Grug, Iolo Goch, Owain Waed da and Llywelyn Goch ap Meurig hên. Nearly all the poems are eulogies of, or elegies on , persons from Llŷn and Eifionydd. On the first page of MS 507 is the following note by J. H. Davies: 'Codwyd o lawysgrif Mr J. Glyn Davies ? Gan Myrddin Fardd' and it seems probable that the contents of MS 507 and the first ten items in MS 508 were transcribed from J. Glyn Davies MS 2 (though not in the same order), perhaps with a view to publication. The remaining poems appear to have been transcribed from various sources, including Cwrtmawr MS 454. Pasted in after the poems in MS 508 are two newspaper cuttings relating to 'Phylipiaid Ardudwy'.

Barddoniaeth,

A volume containing poetry ('cywyddau', 'englynion', etc.) and a few prose items transcribed by the Reverend Owen Jones (1833-99) from various manuscript and printed sources, chiefly NLW MS 644 ('Llyfr Robert Hwmffra'), NLW MS 560 (Celynog 34), which is referred to here as 'MSS D', Bangor MS 15599, referred to here as 'MSS B = S[iôn] P[owel]', and a manuscript referred to as 'Bodilan MSS'. The Bodilan manuscript appears to have been written by Robert Thomas, 1730, and the poets, instances of whose work have been transcribed from this source, include Iolo Goch, Dafydd ab Gwilym, Madoc ap grono gethin, Mredydd Brydydd, Dafydd Nanmor, John Cent, D[r] G[ruffudd] R[oberts], Hugh Arwystl, Howel ab Surr Mathew, William ab Sion Wyn, D. M,, Efan ab Ridsiard, Robert John Evan, E. Thomas, Edward Davies, [Siôn Tudur], John Philips, Dr. [?Sr] Gr. fain, Lewis Lloyd, E. ?M., Moris ab Robert or Bala, Lewis Sion, William Humphrey and Thomas Lloyd ienga o Benma(e)n. The prose items include 'Achau'r Cwrw ai fonedd ai Hanes ai Gyneddfau ai wrthiau' from an unnamed source. There is also a copy of 'Cywydd am Enedigaeth a dyfodiad ein Iachawdwr Iesu Grist i'r byd yn y Cnawd ...' by Huw Huws o Fon (source not given).

Gwaith Wiliam Elias, &c.

A composite notebook labelled 'Gwaith Wiliam Elias, &c.' containing transcripts by John Jones ('Myrddin Fardd') of 'englynion', 'cywyddau', etc. largely by or relating to William Elias (1708-87) [Plas-y-glyn, Llanfwrog, Anglesey]. The poets represented in addition to William Elias are D(afydd) Parry, Michael Prichard, J. R. ('Englynion i annerch Owen Gruffydd', etc.), Ed. Morus, Owen Gruffydd and Thomas Edwards ('Cywydd Marwnad i'r Canmoladwy a'r Anrhydeddus ddiweddar William Elias'). There is also a note on Peniarth MS 201 ('Allan o Ysgriflyfr Peniarth [i.e. Hengwrt]. -Rhif 188'). Loose papers comprise a copy of the gravestone inscription of William Elias and his wife, 'Cerdd i Ddiolch i Fachgen o Landwrog am Fenthyg Llyfr Notes', together with some 'englynion' (in pencil), and a leaf from Eurgrawn Mon, 1825, pp. 14[7]-8 (see The Letters of Goronwy Owen, ed. J. H. Davies (Cardiff, 1924), pp. 203-4). Another loose item, a folio from an eighteenth century manuscript, has been restored to its place at the beginning of Wynnstay MS 7.

Barddoniaeth,

A notebook bearing the number '1' containing transcripts by John Jones ('Myrddin Fardd') and some press cuttings of poetry by Sion Roger 'o Raianog yn mhlwyf Clynnog', Michael Prichard, Llanllyfni, Morus ab Ifan ab Einion o Leyn, Owen Davies ('Bardd Llechog'), Huw Lleyn, [David Thomas] 'Dafydd Ddu Eryri', John Thomas (S[iôn Wyn o] Eifion), Peter Jones ('Pedr Fardd'), [John Roberts] 'Sion Lleyn', Lewis Morys (beginning wanting), Richard [Davies] Esgob Dewi, Syr Roger y Ffeiriad (Roger Cyffin), Syr Rhys Cadwaladr, Sr Dafydd Trefor, Cadwaladr Cesail, Gruffydd ap Tudyr ap Howel o Fôn, Huw Machno, J. Jones (Pyll) Llanrwst, Gutto'r Glyn, Wm Williams, Ty'n y Nant, Maentwrog ('Englynion i Fron Mair', 1817), Edm[wnd] Prys, H. Roberts (Syr Huw Roberts lên), Gruffydd Hiraethog (extract), George Twissleton, Lleyar, Gruffydd Phylip and Richard Jones, Caerau, yn Lleyn (see Y Traethodydd, 1892, p. 463, Rhif 672). One press cutting contains 'Cywydd - Marwnad y Parchedig Mr Sionach Risiard Curat Llann Engan, Lleyn, 1783' by an unnamed poet. Other items are a note on John (Siôn) Cain Jones ('Siôn Ceiriog') and press cuttings, etc. concerning the Reverend John Owen (Ty'n llwyn) Penyberth (1808-76), also referred to as John Owen y Gwyndy.

Barddoniaeth,

Transcripts by the Reverend Owen Jones (1833-99), Llansanffraid [-ym-Mechain], Montgomeryshire of items of poetry printed in the almanacs [Tymmhorol ac wybrenol Newyddion, neu Almanac Newydd] of Gwilim Howel, Llanidloes, 1769-72, and Cain Jones [Glyn Ceiriog], 1777-8. The poets whose work is represented are Hugh Jones o Langwm, Gwilim [Howel], Llanidloes, Sion Powel o Lansannan, Lewys Hopcin o Landyfodwg, David Jones o Drefriw ('Dewi Fardd'), Jack Rhees o Lanrhaiadr ym Mochnant, John Jones Llywelun o Gaer Einion, D. M. 'Bardd anadnabyddus', Dafydd Griffydd, Saer-Maen o Lanbadarn fâch yn Sir Aberteifi, 1769, Huw ap Huw (Mr Hugh Hughes o Lwydiarth Escob yn Sir Fôn ... y Bardd Coch), John Edwards, Clochydd Manafon, Ioan Siencin o Aberteifi, Wiliam Cynwal, Dafydd Efan, John Edwards, Glyn Ceiriog, Owen Gwynedd, Dafydd Benwyn, Da. Lloyd, Brynllefrith, 1777, Daniel Jones, etc. At the end of the volume are some miscellaneous papers, including 'Penillion diolchgarwch i'r Parchedig David Rowlands am ei anrheg o geirch i Robert Thomas i borthi Jack' by Robert Thomas (two copies, one in the autograph of O[wen] J[ones], 1862.

A Display of Herauldry; Dosparth Edeyrn Dafawd Aur; etc.

A manuscript in the hand of David Richards ('Dewi Silin') containing transcripts of John Davies: A Display of Herauldry (Salop, 1716); 'cywyddau' and 'englynion' by Hugh Morys; 'Edeyrn Dafawd aur' (see Cwrtmawr MS 233); 'cywyddau' by Ieuan ab Hywel Swrdwal and Gruffudd ab Ieuan ab Llywelyn, and 'Chwedl Rhitta Gawr' from a transcript by Edward Williams ('Iolo Morganwg') of a manuscript of James Davies ('Iaco ap Dewi'); a 'Letter from Mr Owen [William Owen-Pughe], Author of the Welsh and English Dictionary, containing Remarks on the Structure of the Welsh Language, and on the Characteristic of the Gwentian Dialect ...', printed in William Coxe: An Historical Tour in Monmouthshire, part II (London, 1801), pp. 405-7; and 'cywyddau', an 'awdl' and 'englynion' by Hugh Morys, Jno. Davies ('o'r Rhiwlas'), William Miltwn, Doctor Sion Kent, Simwnt Fychan, Richart Phylip, Sion Philip and Sion Cain, and incomplete poems. Pasted on the inside lower cover is an imperfect printed prospectus of Seren Gomer, 1813.

Transcripts by Thomas Richards and David Richards, etc.

A composite volume comprising three exercise books and insets largely in the hands of Thomas Richards, Darowen and David Richards, Llansilin. The contents include a list of names, ages and dates of death of 176 eminent ecclesiastics ('Cofrestr o Enwau, Oedran ac amser marwolaeth y Gwyr enwog canlynol ... '); a tract, 1753 (transcribed 1822), explaining the reasons for the adoption in Great Britain in 1752 of the Gregorian or New Style Calendar ('... y Rhesymmau amlycaf paham y gwnaed y cyfnewidiad diweddar yn y Flwyddyn, ydys yn alw yr Ysteil newydd'); short biographies of early and late British historians ('Ychydig o hanes yr Awdwyr mwyaf hynod a ysgrifennasant am y Brutaniaid yn yr Ynys hon yn gynar ac yn ddiweddar ...'), based on Joshua Thomas: Hanes y Bedyddwyr, Ymhlith y Cymry... (Caerfyrddin, 1778); 'Ymddiddan Myrddin a Gwenddydd' and prophecies attributed to Myrddin and Taliesin; prophetic poetry ('cywyddau', etc.) by Dafydd Llwyd Llewelin ap Griffydd, ?Griffidd ap Dafydd Fychan, Robin Ddu, Owain Twna, Dafydd Gorllech, Ifan Brydydd hir, Huw Pennant, Edwart [ap Rhys], Dr Sion Cent, Ie[uan] Dyfi, Iolo Goch, ?Meredith ap R[hys], Llywelin ap Owain, Rhys Goch or Yri, Thomas Prys (Plas Iolyn), etc.; 'englynion' by Davydd Richard ('D[ewi] Silin') and [John Jones] ('Myllin'); Awdl i'r olygfa o ben clochdy St Paul, Llundain, 1825, by [William Williams] ('Gwilym Cyfeiliog); 'Awdl Ymweliad ei Fawrhydi Sior y Pedwerydd ag ynys Fon' by [William Ellis Jones] ('G[wilym] Cawrdaf') (said in an accompanying note by Mary Richards to be in the hand of Evan Evans ('Ieuan Glan Geirionydd'); 'Coelbren y Beirdd'; a table of first lines of 'cywyddau', etc. by mediaeval Welsh bards; a list of titles of books of Welsh poetry and pedigrees, etc. The first exercise book, belonging to Thomas Richards, is dated 1814 and the second and third, belonging to David Richards, 1811-14?

Llyfr John Morris III,

A late eighteenth century manuscript in the hand of John Morris containing couplets from Dr John Davies (Mallwyd): Flores Poetarum Britannicorum (Y Mwythig, 1710); 'englynion' by Jonathan Hughes, J. Morris, Dafydd Benwyn, H. Jones (Llangwm), Arthur Jones, Gronwy Owen, Morus ap Robert (Bala), Richd Sion Siengyn, Michael Prichard, Lewis Morus ('o Sir Fôn), Dafydd Jones ('Dewi Fardd') ('o Drefriw'), John Edwards ('Clochydd Manafon'), Rhys Morgan (Pencraig Neath), William Ruffe ('o Mochdref'), Robert Wynn ('Vicar Gwyddelwern'), John Edwards ('o Lyn Ceiriog'), Thos Edwards (Nant), Hugh Hughes ['Y Bardd Coch o Fôn'], Robert o Ragad, Hugh Morris, Daniel Jones, Edward Barnes, Thos Powel, Lewis Glyn Cothi, William Phylip, William Cynwal, Edward Parry, Dafydd Marpole, Edward Morus, Clydro, Robert Evans ('y Jeinier') (Meifod), W. Davies ['Gwallter Mechain'], D. Thomas ('Dafydd Ddu Eryri'), D[avid] Ellis (Amlwch), E. Morris (Plas'n pentre), John Rees (Llanrhaiadr), ?R. Lloyd, John Cadwaladr, Harri Parri, John Lloyd (Haflen, Llanfihangel) (1782), John Rhydderch, Ioan Prichard (1670), Dafydd Nanmor, Harri Conwy, Dafydd Maelienydd, Edmwnt Prys, ?Richd Parry, Thomas Jones ('Cyllidydd, Exciseman, Llanrhaidr') and 'Cadfan' (1792), and anonymous 'englynion'; 'carolau' and 'cerddi' by Thomas Edwards ['Twm o'r Nant'], David Ellis ('Person Cricieth'), Henry Humphreys, Ellis Roberts and Morus ap Robert ('o'r Bala'); English verses by 'Rhaiadr'; an 'awdl' by Jonathan Hughes; a chronology of Welsh kings and princes entitled 'Tabl yn dangos yr amser y Dechreuodd ar Blynyddoedd y Teyrnasoedd, holl Frenhinoedd, a Thywysogion Cymru, er dyfodid [sic] Brutus ir Deyrnas hon'; a list of European rulers, entitled 'Pen-llywodraethwyr Ewrop, 1793'; 'Cas bethau Gwyr Rhufain'; 'Y Wandering Jew. Sef y crydd Crwdredig o Gaersalem. Rhyfeddfawr Newydd oddiwrth America gan y Captain enwog William rheolwr y Llong, a elwir Dolphin ... Wedi ei Cysylltu gan Dewi Fardd', etc. The spine is lettered 'Llyfr J. Morris III'.

Gwaith William Llŷn,

A volume in the hand of D. Silvan Evans containing 'awdlau' and 'cywyddau' by Wiliam Lleyn. The transcripts were made c. 1869 and appear to be taken from more than one source, e.g. a manuscript of Paul Panton, 1779, and a manuscript of W. H. Mounsey based on a manuscript in the hand of [Owen Jones] 'Owen Myfyr'. At the end are 'Tri o'r Chwe Englyn a ddywedir i Ddafydd ab Gwilym wneuthur ar ei Glaf-wely' transcribed by D. Silvan Evans from a manuscript in the hand of ?D[avid] Ellis [Cricieth]. Beginning at the end are three pages of notes on 'Matter'.

Cywyddau, etc.

An imperfect composite volume written in a number of hands but mainly in a late sixteenth century hand. The following note by J. H. Davies is written on one of the upper fly-leaves: 'This MS is supposed to be in the hand of Sion Brwynog (see Cwrtmawr MS 11.493). It was copied by the Rev. David Ellis, then of Amlwch in 1777 and was then perfect. The copy is now MS 11 in my collection'. This supposition cannot be correct since Siôn Brwynog died in 1562 and some of the poems were composed after that date. The hand also differs from that in Peniarth MS 61 which J. Gwenogvryn Evans tentatively attributed to Siôn Brwynog (See also Eurys I. Rowlands 'Llaw dybiedig Siôn Brwynog', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (The National Library of Wales Journal), Vol. VII, pp. 381-2). The volume contains 'cywyddau' and a few 'awdlau' by Mathew Bromffild, Tudur Aled, Jhon Brwynog, Lewys Mon, Jhon Tudur, Rys Goch Glynn Dyfrdwy, Morys ap Ieuan ap Einion [Morus Dwyfech], Gwilym ap Sefnyn, Gvttor Glynn, Howel Reinalld, Wiliam Llyn, Lewis Daron, Dafydd Pennant, Roger Kyffin, Gwilym ap Ifan Hen, Gvttvn Owain, Cynwig ap Dafydd Goch, Owain ap Ll[ewelyn ap y] Moel, Rys Goch yr Yri (Rys goch ap D'd), Robin Ddv Fardd, Tudur Penllyn, Rys Pennarth, Lewys ap Edwart, Lewys Daron, Lewys Menai, Robert Ifans, Lewys Morgannwg, Owain Waed Ta, Gruff. Gryg, Iolo Goch, Grvffydd Llwyd ap D'd ap Einion and Hvw Pennant; English verses by J[o]hn Powell and Hu: Powell; etc. There are marginal and other annotations by William Maurice, Cefn-y-braich, ?William Wynn, Llangynhafal and David Ellis, Cricieth, and a transcript by the latter of the greater part of the volume forms Part II of Cwrtmawr MS 11. Some of the pages which have been repaired have also been made up by a later hand and the ink in these portions has faded badly. One page of the volume has been made up by J. H. Davies. The spine is lettered 'Llyfr Kywyddau'.

Barddoniaeth, etc.

A composite volume containing a list in the hand of the Reverend Robert Williams, Rhydycroesau of titles and opening couplets of 'cywyddau', 'awdlau', etc. by Rhys Goch Eryri, Robin ddu ('o Hiraddug'), Sion Tudur, Dafydd Llwyd ap Llewelyn ap Gruffydd ('o Fathafarn'), Sion Prys (Caerddinen), Iolo Goch, Dafydd ab Gwilym, Tudyr Aled, Edwart Ralph, Guto'r Glyn, Dafydd Gorloch [sic], Robert Clidro, Syr Thomas Chwith, Owain Gwynedd, Edmund Prys, Dr Sion Cent, Meredydd ap Rhys, Lewis Glyn Cothi, William Cynwal, Sion Brwynog, Llawdden, Dafydd ab Edmund, Dafydd Nanmor, William Lleyn, Simwnt Fychan, Thomas Prys (Plasiolyn), Rees Ednyfed, Thomas Evans, Huw Arwystli, Llewelyn ap Owain ap Cynrig, Gruffydd ap Efan ap Llewelyn Fychan, Llewelyn Amredydd ab Ednyfed, Edward ap Rhys, Robert Dafydd Llwyd (Aber gwyn gregin), Owain Gruffydd (Llanystumdwy), Watkin Clywedog and [John Davies] ('Sion Dafydd Las'); transcripts by Howel Lloyd, with copious annotations, of two 'cywyddau' by Iolo Goch; transcripts (paper water-marked 1827) of 'cywyddau' by Doctor Sion Kemp, Sion Phylip, Evan llwyd brydydd, Wiliam llyn, Sion tudur, Robart ap Rys wynn ('o raeanog'), Iolo goch, Tudur penllyn, Gutto'r glynn, Huw ap Dafydd, Gruffudd hiraethog, Ifan ap tudur penllyn, Howel Reinallt, Rys goch oryri, Tudur Aled, Ierwerth fynglwyd, Dafydd llwyd ap ll'n ap gruffudd, Robin ddu ap siankin, Gwilym ap sefnyn, Lewis mon, Lewis Daron and Dafydd ap gwilim, and a Cornish vocabulary (from BM Cotton Vesp, MS A. XIV). The spine is lettered 'Poetry MS'.

Barddoniaeth,

A volume of 'cywyddau', etc. transcribed by W[illiam] H[enry] Mounsey in 1859 from manuscripts in the British Museum ('Barddoniaeth sef Casgliad O Waith Beirdd Cymru. Tynwyd allan y Casgiad hwn O Ysgriflyfrau yn yr Amgueddfa Brydeinig Genyf fi, Wiliam Henri Mounsey O Gaerliwelyd [sic] yn Sir Cwmberland. 1859'), together with annotations by D. Silvan Evans. The poets represented are Iolo Goch, Llywelyn Moel y Pantri, Gruffydd Gryg, Iorwerth Cyriog, Gutto'r Glyn, Iorwerth Vynglwyd, Lewis Morganwg, Sefnyn, Sippyn Cyfeiliog, Syr D[afydd] Trefor, Robin Ddu ('hynaf, o Fôn'), Rhys Goch Eryri, Doctor Sion Cent, Rhys Brydydd, Llawdden, Dafydd Nanmor, Dafydd ap Edmwnt, Guttyn Owain, Deio ap Ieuan Du, Llewelyn ap Guttyn, Gruffydd Hiraethog, William Cynwal, Sion Tudur, William Lleyn, Morus Kyffin, Mredydd ap Rhys, Robert Dai Llwyd and Sion Gruffudd ('o Llanddyfnan'). There is a list of contents ('Cynnwysiad') at the beginning of the volume. Among the illustrations and cut-outs mounted on the fly-leaves and in blank spaces in the manuscript are engravings of Montgomery Castle, the Fall of the Ogwen, Conway Tubular Bridge and Castle, Llyn Idwall, Rhaiadr Du near Tan y Bwlch, Moel y Gest, Denbigh, Snowden [sic] and Llanberis Lake, Valle Cruces Abbey and Pont Aberglaslyn. The spine is lettered 'Casgliad o Waith Beirdd Cymru. W. H. Mounsey. 1859'.

Testunau Cymraeg, etc.

A composite volume in the hand of W[illiiam] H[enry] Mounsey containing 'englynion' by Sion Tudur, Morys Dwyfech (Morys ap Ifan ap Einion), Syr Ifan o Garno, Master Thomas Llwyd, Gruffydd ap Ifan ap Ll'n Fychan, Rhys Cain, Edward Morys, Ieuan Gethin ap Ieuan ap Lleision Syr Lewis, Sion Vaughan, Huw Llwyd Cynfael, Wiliam Cynwal, Wm Phylip, Tudur Aled and Syr Owain, and anonymous 'englynion'; a 'cywydd' (incomplete) by Gruffydd Llwyd ap Dafydd ap Einion Llygliw; prose texts, including 'Hanes 24 Brenin a varnwyd yn benna ac yn wrola o'r Brutaniaid i Ddeiliad ac i gwncwerio ...', '... y llyvyr a elwir Ymryson yr Enaid a'r Corph yr hwn a droes Iolo Goch o Ladin ynghymraec', 'Y naw rhinwedd a ddanvonodd Duw i druan ddyn', ' ... y llyvyr i ddysgu adnabod pawb wrth liw', 'Natturie y Saith Blaned', '...y llyvyr a ddanvones Alesdottlys i Aleysander Mawr o adnabodigaeth dynion wrth eu cyrph', pedigrees, etc.; 'The Tragical Death of the Children of Lir or the Second Woe of Irish Story' ('Translated by Edward O'Reilly Author of the Irish Dictionary'); 'Cath Cluana Tairbh' (fragment, 2 folios); and a fragment of 'Y Marchog Krwydrad', from Llanwrin MS 2 (NLW MS 15533). The majority of the prose texts were transcribed from manuscripts in the British Museum during the period 1859-60 and many of them were printed in Y Brython, 1859-60. The spine is lettered 'Welsh and Irish Tracts. W. H. Mounsey'.

Antiquae Linguae Britannicae ...,

John Davies, Antiquae Linguae Britannicae .... et Linguae Latinae Dictionarium Duplex (London, 1632), with marginal insertions and with additional texts at the beginning and the end partly in the hand of Robert Vaughan (1592?-1666), Hengwrt, Merionethshire. The additions include '15 qual[i]ties of a good horse', 'Pymth[eg] cynneddf march da', 'Am yr Attaliadau. A'u Gwir Ddeunydd' ('Y mae chwe mâth o attaliadau mewn Llyfrau printiedig ac mewn Yscrifen ... '), two 'englynion' by John Davies in a copy of his dictionary presented to Rolant Vychan of Caergai, 'An admonition for the reading of the British words', 'Geiriau or Un Swn ac nid o'r un Feddwl', and 'The Numbers, Names, qualities, Royalties, Footings, Degrees of Age etc. of Beasts of the Forests according as they are termed of skillfull Forresters and Woodmen' (the latter from John Guillim, A Display of Heraldrie). On the inside lower cover is a paste-down of the certificate of subscription, 20 March 1767, by Thomas Owen of Jesus College, Oxford [rector of Upton Scudamore, Wiltshire, from 1779 until his death in 1812.].

Davies, John, 1567-1644

Barddoniaeth,

A scrap-book compiled, with a holograph introduction and table of authors, by David Evans, Llanrwst containing press cuttings, largely from Llais y Wlad, 1875-?81, of 'cywyddau' and 'awdlau', with annotations. The poetry consists mainly of the flyting 'cywyddau' of Edmwnd Prys and William Cynwal ('Yr Ymrysonfeydd rhwng Edmwnd Prys, Archddiacon Meirionydd, a William Cynwal, Prydydd ac Arwyddfardd') and 'cywyddau' ('Cyfansoddiadau') by Dafydd Llwyd ab Llywelyn ab Gruffydd Fychan. Other poets represented in the volume are John Williams ('Athraw Ysgol Trawsfynydd') (1779), Huw Arwystl, Gruffydd Rys (1706) ('Benjamin Simon a'i 'sgrifennodd'), Rhaph ab Conwy, Tudur Penllyn, Hywel ap Daf[ydd] ap Ieuan ap Rhys (1450), Thomas Prys (Plas Iolyn), Ieuan Môn, Simwnt Fychan, Gruffydd Llwyd ap D[afydd] ap Einon, Hywel Dafi, William Llŷn, William Phillip, Ffowc Prys ('Offeiriad Celynog'), John Owens (1671), Thomas Derllysg, Ieuan Dyfi, Ieuan o Gydweli, Dafydd Elis ('o Griccieth'), Gwerfil Mechain (1400), Harri Howel(l) (1661), [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (1799), Sion Brwynog, Sion Tudur, Lewis Morganwg, Sion Ceri, Hywel ap Syr Mathew, Huw Lleyn, Dafydd Nanmor, Lewis Morris ('Llywelyn Ddu o Fôn'), Morus ap Ifan ap Einion [Morus Dwyfech], Dafydd Hopkin ('o'r Coed-du') (1735) and Mathew Owen ('Llangarwgwyn, swydd Feirionydd').

Poetry of Morgan Llwyd,

A transcript of Cardiff MS 24 (Phillipps MS 2954), being poetry by Morgan Llwyd (1619-59) (cf. Gweithiau Morgan Llwyd o Wynedd, cyf. 1, gol. Thomas E. Ellis (Bangor, 1899), pp. 3-111). Many of the items have been crossed out (although they can still be read) and pp. 67-8 and 86 of the transcript appear to be wanting. There are a few notes in pencil by J. H. Davies.

Canlyniadau 1 i 20 o 347