Showing 80 results

Archival description
Print preview View:

Gwaith Iolo Gwyddelwern

A volume of awdlau, englynion, cywyddau, carolau plygain, etc., 1819-1917, by Edward Evans (Iolo Gwyddelwern, 1786-1853), Hugh Morris (Rhuddfryn, 1830-1908), both of Rhuthun, and others, including Edward Davies (Iolo Trefaldwyn, 1819-1887), in the...

Evans, Edward, 1786-1853

Letters to John Jones (Ivon)

 • NLW MS 14026B.
 • File
 • 1837-1900

Papers of John Jones (Ivon), Aberystwyth, 1837-1900, including twenty-five letters addressed to him, 1864-1893, mainly containing social and personal news with some political and other matters.The correspondents are Thomas Charles Edwards, 1876 (f...

Jones, John, 1820-1898

Barddoniaeth amrywiol

 • NLW MS 14918B.
 • File
 • 1902-[1917]

Casgliad o dair cerdd holograff Cymraeg, 1902-[1917], a roddwyd i'r Llyfrgell Genedlaethol o wahanol ffynonellau rhwng 1934 a 1956. = A collection of three holograph Welsh poems, 1902-[1917], received by donation from various sources by the N...

Gwlad y Bryniau

 • NLW MS 16132A.
 • File
 • [1909]

Copi têg, [1909], yn llaw T. Gwynn Jones o'i gerdd 'Gwlad y Bryniau', yr awdl fuddugol yng nghystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 1909, Llundain. = A holograph fair copy, [1909], of 'Gwlad y Bryniau' by T. Gwy...

Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949.

Gwlad y Bryniau

 • NLW MS 24054A.
 • File
 • [1909]

Drafft, [1909], yn llaw T. Gwynn Jones o'i awdl 'Gwlad y Bryniau', awdl fuddugol Eisteddfod Genedlaethol 1909, Llundain. = A holograph draft, [1909], of 'Gwlad y Bryniau' by T. Gwynn Jones, the winning awdl at the 1909 Nat...

Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949.

Great War Diary

 • NLW MS 23924A.
 • File
 • 1914-1916

Notebook, 1914-1916, kept by Nursing Sergeant Davies of 'C' section of the 130th (St John) Field Ambulance unit, attached to the 38th (Welsh) Division of the British Army. It includes a diary, November 1914-June 1916 (ff. 1-12), describi...

Barddoniaeth Waldo Williams

Barddoniaeth gan, neu ddeunydd sy'n ymdrin â barddoniaeth gan, Waldo Williams, gyda nifer o'r cerddi yn ei law ei hun. Mae'r eitemau'n cynnwys ei gerddi adnabyddus Eirlysiau a Mewn Dau Gae, ei awdl Tŷ Ddewi, ei gywydd Y Tŵr a&...

Cerddi amrywiol

Teipysgrif a llungopïau o amrywiol gerddi yn dwyn y teitlau 'Dydd Barn A Diwedd Byd', 'Saunders Lewis', 'Brambles' a 'Ynys Ffri (O Saesneg W. B .Yeates [sic]' (y ddwy olaf wedi'u llungopïo o ffynhonell ...

Dyddiadur

Dyddiadur T. Llew Jones ar gyfer 1987, sy'n cynnwys cofnodion yn ymwneud â'i ddiddordebau a'i fywyd bob dydd, ynghyd ag atgofion plentyndod (ff. 1 verso-3 verso), barddoniaeth ganddo (ff. 47, 80) ac englyn gan Emyr Llewelyn (f. 55)....

T. Llew Jones.

Dim Gwaith,

Cerdd gan Crwys yn dwyn y teitl 'Dim Gwaith', wedi ei dyddio 6 Chwefror 1932, ac yn ôl bob tebyg heb ei chyhoeddi. = A poem by Crwys entitled 'Dim Gwaith' ('No Work'), dated 6 February 1932 and apparently unpublished.

Crwys, 1875-1968.

Barddoniaeth,

Miscellaneous poems, [c. 1859]-[1940s], including a hymn attributed to Siarl Marc, written in a mid-nineteenth century hand; two carols [watermark 1859], one of which is by Thomas Hughes, Llanllyfni, Caernarvonshire; an anonymous ballad, entitled ...

'Bugeilgerdd Gwallter',

Manuscript of an apparently unpublished pastoral poem by Richard Jones (Gwynfryn), London, entitled 'Bugeilgerdd Gwallter, Bugail Hafod y Cwm', the winning entry at Eisteddfod Tal-y-sarn, Caernarvonshire, 21 May 1903.

Richard Jones (Gwynfryn).

Llythyrau a cherddi,

Fifty-six letters, 1927-1935, to Owain Llewelyn Owain from Griffith William Francis, Nantlle, Caernarvonshire, author of Telyn Eryri (Wrecsam, 1932); together with manuscript poems, 1905-1935, mostly submitted for publication in Y Genedl Gymreig, ...

G. W. Francis.

Cerddi,

A volume containing a collection of pryddestau, 1901-1918 and undated, by H. Isgaer Lewis, Caernarfon, entered for competition at various eisteddfodau.

Lewis, H. Isgaer, 1852-1922.

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 16799D.
 • file
 • 1733-[1970].

Casgliad o farddoniaeth amrywiol, 1733-[1970], yn tarddu o nifer o ffynhonnellau, wedi eu derbyn rhwng 1910 a 1970 a'u hel gyda'u gilydd yn y Llyfrgell Genedlethol. = A collection of miscellaneous poetry, 1733-[1970], derived from variou...

Dyddiadur

Dyddiadur T. Llew Jones ar gyfer 1984, sy'n cynnwys cofnodion yn ymwneud â'i ddiddordebau a'i fywyd bob dydd, yn ogystal â barddoniaeth ganddo (ff. 129 verso, 152 verso, 180 verso, 181). = Diary of T. Llew Jones for 1984, giving an ...

T. Llew Jones.

Barddoniaeth,

Typescript copies of poems in strict and free metres by R. Elias ('Meillionog'), together with a few emendations in the author's hand. Among the titles are 'Eisteddfod Johannesburg, Mai, 1908. Pryddest - "Cydymdeimlad"...

Meillionog.

Barddoniaeth,

Holograph poems, largely in free metre, by R. Elias ('Meillionog'), with critical observations in the hand of 'H. T. F.'. Among the titles are 'Y Bwrdd Fynydd. Table Mountain'; 'Y Gwelliant (Cymdeithas fodolai yn...

Meillionog and others.

Cerdd gan Waldo Williams,

 • NLW MS 23897B.
 • file
 • 1955-1956.

Copi o E. Llwyd Williams a Waldo Williams, Cerddi'r Plant, 2il arg. (Aberystwyth, 1955), yn cynnwys cerdd ddi-deitl, 6 Mai 1956, gan Waldo Williams, yn llaw yr awdur, wedi ei gyflwyno i Enid Jones (t. 2). Cyhoeddwyd a thrafodwyd y gerdd yn er...

Williams, Waldo, 1904-1971.

Results 1 to 20 of 80