Showing 45545 results

Archival description
File Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Cywyddau,

 • NLW MS 16130D.
 • File
 • 1958

Copi ffotostat, 1958, o lawysgrif yng nghasgliad teulu Cotton, Combermere (ZCR 74/190), yn archifdy swydd Caer, yn cynnwys cywyddau a ysgrifennwyd mewn sawl llaw ar ddiwedd yr unfed ganrif-ar-bymtheg. = A photostat facsimile, 1958, of a manuscript...

Llyfr John Brooke o Vowddwy

Cyfrol o achau, barddoniaeth, rhestr o gantrefi, cymydau a phlwyfi Cymru, ryseitiau meddygol, ayyb, 1590-1592, yn nwylo John Brooke o Mucklewicke, plwyf Hyssington, sir Amwythig, a Mawddwy, sir Feirionnydd (tt. 1-406), a Dr John Davies o Fallwyd (...

Brooke, John, b. 1520.

Effemera

Eitemau llawysgrif a phrintiedig , 1660-[1936], yn ymwneud â'i ddiddordeb mewn natur, amaethyddiaeth a hanes lleol.

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 21702E.
 • File
 • 1663-1994

Barddoniaeth o'r ail ganrif ar bymtheg hyd yr ugeinfed ganrif, gan gynnwys gweithiau gan Alan Llwyd (f. 2), W. J. Gruffydd (f. 14), Richard Davies (Mynyddog) (f. 76), Ray Howard-Jones (ff. 98-104), R. Williams Parry (ff. 106-110), Saunders Le...

Llwyd, Alan.

Pregethau Griffith Jones, Llanddowror

 • NLW MS 24057B
 • File
 • 1760

Y gyfrol gyntaf mewn cyfres o chwech yn cynnwys adysgrifau o bregethau ar y Testament Newydd gan y Parch. Griffith Jones, Llanddowror, wedi eu copïo yn nhrefn y Beibl. Mae'r gyfrol hon yn cynnwys pregethau ar Efengyl Mathew ac fe'i cwblh...

Jones, Griffith, 1683-1761

Dyddiadur poced

Dyddiadur poced Rider's British Merlin, 1806. Nodiadau cyfoes yn nodi ysgrifennu llythyrau at 'Aunt Langdale', 'Bishop Sharrock', Edward Lawrence, 'Aunt' ac 'Uncle Lorymer', ac eraill, gyda chyfeiriadau...

Barddoniaeth Ieuan ab Iago

Barddoniaeth Ieuan ab Iago. Prynodd Ieuan y gyfrol hon yn 1831 (gweler f. 1) ac ymddengys iddo gopio iddi ddethol gerddi hyd 1845. Mae'r rhan fwyaf o'r cerddi wedi eu dyddio, a'r rheini yn nhrefn amser. Ceir traethawd ar ff. 22-26 v...

Llyfr cyfrifon poced

Llyfr cyfrifon poced yn cynnwys amryw gyfrifon, 1836-1837, hyd f. 11. Y gweddill yn farddoniaeth Ieuan, cyfarwyddydau meddygol a llythyrau (neu ddrafftiau ohonynt) gan Ieuan o blaid Lewis James adeg rhwyg yr Iforiaid, 1840. Enw James James yma a t...

Llyfr poced

Llyfr poced yn cynnwys rhai cyfrifon (Tredegar Club a Sirhowy Club), 1836, hyd f. 6; barddoniaeth Ieuan, 1838-1841; a sgriblau gan Iago, gan gynnwys rhestr o drigolion y Druid (tua 1845).

Pregethau Gwilym Hiraethog

 • NLW MS 24028A.
 • File
 • 1837-1838

Cyfrol o bregethau, 1837-1838, yn llaw y Parch. William Rees (Gwilym Hiraethog). = A volume of sermons, 1837-1838, in the hand of the Rev. William Rees (Gwilym Hiraethog).Mae'r pregethau yn bennaf o'r Testament Newydd, ynghyd ag ambell u...

Rees, William, 1802-1883

Dyddiadur poced

Dyddiadur poced Marshall's Ladies Daily Remembrancer, 1837, wedi ei ddefnyddio fel llyfr nodiadau gan Ieuan. Cynnwys farddoniaeth Ieuan, peth ohoni mewn pensil ac heb fod yn gwbl ddarllenadwy bellach, 1837-1849; rai hen benillion; amryw gyfri...

Barddoniaeth

Cerddi o waith Dewi ab Iago, Tomos ab Iago, Iago ab Iago, 'Edwin Bach' (?gwaith Ieuan wedi ei dadogi ar ei fab), Robert Davies, Nantglyn (nid yn ei law, dyfrnod 1842) ac amryw o dan ffugenwau (cerddi eisteddfodol gan mwyaf, gweler Evan J...

Llythyrau at Ieuan ab Iago a phapurau amrywiol

Llythyrau at Ieuan oddi wrth Evan Jones (Gwrwst), 1846, Lewis James, ei frawd, 1847 a 1860, Eiddil Ifor [T. E. Watkins], 1850, a Charles Jenkins, Pontypridd, 1864; llythyr at Edward James, Pontaberbargoed, a'i chwaer Mary oddi wrth frawd, [Ja...

Llythyrau at S.R.

Autograph letters to Samuel Roberts (S.R.) from various correspondents, together with drafts of letters from Roberts to T. J. Griffiths; etc.

Griffiths, Thomas J., 1835-1924

Llyfr Tonau Iago ap Ieuan

Llyfr Tonau Iago ap Ieuan. Ceir disgrifiad o gynnwys y gyfrol hon yn Percy A. Scholes, 'Hen Wlad Fy Nhadau', yng Nghylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 3.1-2 (1943), 1-10 (tt. 1-3). Ceir sgôr gwreiddiol Hen Wlad fy Nhadau ar f. 41 ve...

Cerddi

Cerddi heb ddyddiad yn llaw Iago ab Iago [recte Ieuan] o f. 58 ymlaen.

Results 1 to 20 of 45545