Print preview Close

Showing 106 results

Archival description
Series Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Siopau preifat

Gohebiaeth; adroddiadau; torion o’r wasg; nodiadau; cofnodion cyfarfodydd; a datganiadau i’r wasg; 1984-2001; yn ymwneud â defnydd yr iaith Gymraeg mewn nifer o siopau a busnesau preifat a storfeydd cenedlaethol. Mae’r casgliad hefyd yn cynnwys ni...

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Plas Pistyll

Gohebiaeth a phapurau, 1978-1995, yn ymwneud â prynu, datblygu, a gwerthu Plas Pistyll, a’r achos enllib canlyniadol, yn cynnwys cynlluniau; cofnodion Bwrdd yr Ymddiriedolaeth; papurau ymgyfreitha a phapurau a gohebiaeth cyfreithwyr; manylion aria...

Datblygiad a Gwasanaethau

Gohebiaeth a phapurau, 1978-1997 a 2002-2008, yn ymwneud â datblygu y Ganolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn a darparu gwasanaethau, yn cynnwys cynlluniau busnes; trefnu cyrsiau; datblygu’r safle; strategaethau; yr Ymddiriedolaeth; nawdd; rhag...

Cyflogaeth a Gwirfoddoli

Gohebiaeth a phapurau, 1980-1993 a 1997-2013, yn ymwneud â chyflogaeth a gwirfoddoli yn Nant Gwrtheyrn, yn cynnwys y Rhaglen Cymuned y Canolfan Gwaith; adroddiadau; gweithgareddau staff; hyfforddiant; swyddi; a pholisiau staff.

Ariannol

Gohebiaeth a phapurau, 1972-1994, yn ymwneud â materion a gweinyddiaeth ariannol, yn cynnwys rhoddion, nawdd, cyflog, derbyniadau, taliadau, anfonebau, grantiau, a phryni eiddo. Yn ogystal, ceir catalog sêl ar gyfer Tŷ Canol (1891).

Results 1 to 20 of 106