Print preview Close

Showing 56632 results

Archival description
Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Hedd Wyn

Mae'r ffeil yn cynnwys ffotograff o Ellis Humphrey Evans (Hedd Wyn), a cherdd ganddo, a thri toriad papur newydd, 1912-1945.

Hedd Wyn, 1887-1917

T. Gwynn Jones: cyfansoddiadau

Ymhlith y papurau mae llythyr oddi wrth R. Brinley Jones, Gwasg Prifysgol Cymru, 1970; grŵp o lythyrau oddi wrth Derwyn Jones, Llyfrgell y Brifysgol, Bangor, 1968-1970; torion o Papur Pawb, 1907; llythyr oddi wrth L. Haydn Lewis, 1965, gyda cherdd...

Jones, R. Brinley

Cofrestr o danysgrifwyr

Mae'r ffeil yn cynnwys enwau tanysgrifwyr o swllt ac uchod a gyfrannodd at gronfa adeiladu capel newydd y Methodistiaid Calfinaidd ym Mhontrobert yn 1865, ac hefyd hanes adeiladu'r capel. Rhestrir y tanysgrifwyr fesul dosbarth: Dosbarth ...

Hanes yr achos

Mae'r ffeil yn cynnwys hanes yr achos a ysgrifennwyd, [?1958x1968], gan ddibynnu'n helaeth ar [waith W. Samlet Williams, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Morgannwg (Caernarfon, 1916)], rhan o lythyr, [1952x1954], oddi wrth yr Athro T. A. L...

Levi, T. A. (Thomas Arthur), b. 1874

Hanes Eglwys y Tabernacl

Mae'r ffeil yn cynnwys llyfr nodiadau dienw gyda 'Hanes Eglwys y Tabernacl, Porthmadog. 1862-1891', [1891] ac ysgrif Jonathan Davies, [1914x1922], ar hanes yr eglwys, 1862-1912; anerchiad, 1899, a draddodwyd i Gyfarfod Misol Llŷn ac...

Cymanfa Gyffredinol, Penrhyndeudraeth 1978

Mae'r ffeil yn cynnwys papurau'n ymwneud â threfnu Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru, 12-15 Mehefin 1978, a gynhaliwyd yng Nghapel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth, gan gynnwys cofnodion y Pwyllgor Trefnu Lleol, 1977-1978; llyth...

General Assembly of the Presbyterian Church of Wales (1978: Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth)

Papurau gweinyddol

Mae'r ffeil, 1956-[1997], yn cynnwys tystysgrifau trosglwyddo aelodaeth a llythyrau cymeradwyaeth, 1956-1997, gan gynnwys nifer ar gyfer aelodau Capel Rhiwspardyn, Mehefin 1970 [oherwydd ei gau yn 1970], taflenni ystadegol, 1969-1995, ynghyd ...

Results 1 to 20 of 56632