Dangos 48 canlyniad

Disgrifiad archifol
Disgrifiadau lefel uchaf yn unig
Rhagolwg argraffu Gweld:

Awdl 'Iesu o Nazareth' gan Dyfed,

 • NLW MS 23796E.
 • ffeil
 • [?20 gan., cynnar] /

Copi llawysgrif, [?20 gan., cynnar], mewn llaw anhysbys, o'r awdl 'Iesu o Nazareth' gan Evan Rees (Dyfed), yn cyfateb yn agos i'r testun a gyhoeddwyd yng ngyfrol Dyfed, Gwlad yr Addewid a Iesu o Nazareth (Caernarfon, 1894), tt....

Dyfed, 1850-1923.

Awdl 'Y Frenhines Victoria',

 • NLW MS 16619D.
 • ffeil
 • 1887 /

Llawysgrif, 1887, yn llaw [John] Gaerwenydd Pritchard, o'i awdl 'Y Frenhines Victoria', a gynigwyd, gyda'r ffugenw 'Owain Tudur', ar gyfer cystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 1887 yn Llundain. = Autograp...

Pritchard, J. Gaerwenydd (John Gaerwenydd), 1837-1898.

Barddoniaeth

 • NLW MS 23943B.
 • Ffeil
 • [1795]-[1830]

Cyfrol o farddoniaeth, [1795]-[1830], yn cynnwys copïau o faledi a cherddi eraill, yn dyddio'n bennaf o'r ddeunawfed ganrif. Mae'r rhan helaethaf o'r llawysgrif (ff. 1-42) yn llaw John Davies, gydag ychwanegiadau, [?1820au], ga...

Davies, John, fl. 1795.

Barddoniaeth John Jones, Glanygors,

 • NLW MS 23942B.
 • ffeil
 • [1795]-[1811] /

Llawysgrif yn cynnwys pump cerdd ar hugain, [1795]-[1811] (dyfrnod 1795), yn llaw John Jones (Jac Glan-y-Gors), gan gynnwys tair cerdd ar ddeg nad ydynt, fe ymddengys, wedi eu cyhoeddi (ff. 1-39 verso); dyddiwyd y cerddi 1790-1811. = A volume cont...

Jones, John, 1766-1821.

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 16799D.
 • ffeil
 • 1733-[1970].

Casgliad o farddoniaeth amrywiol, 1733-[1970], yn tarddu o nifer o ffynhonnellau, wedi eu derbyn rhwng 1910 a 1970 a'u hel gyda'u gilydd yn y Llyfrgell Genedlethol. = A collection of miscellaneous poetry, 1733-[1970], derived from variou...

Cerddi Caersallwg,

 • NLW MS 16306A.
 • ffeil
 • 1849-1862 /

Llyfr poced masnachol, 1849-1862, yn cynnwys cerddi gan, ac yn llaw, W. J. Roberts ('Caersallwg'), dilledydd, Caernarfon, ynghyd â nodiadau ganddo yn ymwneud â dirwest. = Commercial pocket book, 1849-1862, containing poems by, and in the...

Roberts, W. J. (William J.).

Cerddi Gwilym Cowlyd

 • NLW MS 14926A.
 • Ffeil
 • 1819-1868

Llyfr nodiadau, 1819-1868, yn cynnwys cerddi holograff gan W. J. Roberts (Gwilym Cowlyd), 1858-1868. = Notebook, 1819-1868, containing holograph poems by W. J. Roberts (Gwilym Cowlyd), 1858-1868.Mae'r cerddi yn cynnwys fersiwn ddrafft a chynl...

Gwilym Cowlyd, 1828-1904

Cyfrol o gerddi gan Ioan Anwyl,

 • NLW ex 2277.
 • ffeil
 • 1866-1909.

Cyfrol o gerddi llawysgrif gan Ioan Anwyl (John Anwyl, ?1841-1921), a gyfansoddwyd rhwng 1866 a 1909.

Ioan Anwyl, 1841?-1921.

Llawysgrifau Gwilym Elian

 • GB 0210 MSGWILEL
 • Fonds
 • 1856-1900

Llyfrau nodiadau o waith William Cosslett (Gwilym Elian) yn cynnwys cerddi holograff, 1856-1900, ar amryw destunau. = Notebooks of William Cosslett (Gwilym Elian) containing holograph poems, 1856-1900, on various subjects.

Cosslett, William, 1831-1904.

Papurau David Davies (Ffatri Emlyn, Adpar),

 • GB 0210 FFATEM
 • fonds
 • 1871-1982.

Mae'r casgliad yn cynnwys papurau'n ymwneud â theulu a disgynyddion David Davies, 1871-1982; llyfr nodiadau yn cynwys barn Davies ar bregethau a glywodd, 1930-1933; ffeil o farddoniaeth a phenillion; llyfr cyfrifon Ffatri Emlyn, 1903-193...

Davies, David, 1871-1947.

Papurau Ioan Brothen,

 • GB 0210 BROTHEN
 • fonds
 • 1823-1996 /

Y mae'r casgliad yn cynnwys: llythyrau, 1909-1938, at 'Ioan Brothen', a llythyrau, 1950-1974, at Enid Jones; dyddiaduron Ioan Brothen, 1894, 1931-1940; llyfrau nodiadau a llyfrau lloffion, 1888-1940, yn cynnwys cerddi, englynion, pe...

Ioan Brothen, 1868-1940.

Papurau Ioan Cunllo

 • NLW MS 16623i-iiiE.
 • Ffeil
 • 1834-1933

Papurau, 1834-1933, yn ymwneud a'r bardd gwlad John Morris Jones (Ioan Cunllo) o Rydlewis, sir Aberteifi, wedi eu dwyn ynghyd gan Daniel Thomas, Rhydlewis. = Papers, 1834-1933, relating to the country poet John Morris Jones (Ioan Cunllo) of R...

Ioan Cunllo, 1803-1884.

Talhaiarn papers,

 • NLW MS 16139E.
 • Ffeil
 • 1831-1949 /

A collection of papers, 1831-1949, relating to John Jones ('Talhaiarn'), accumulated by his great-niece Lilian M. Jones.They include holograph poems and lyrics in English and Welsh, [1843]-1868, mostly composed, but some copied, by Talha...

Talhaiarn, 1810-1869.

Penillion, &c.

 • NLW MS 10745B.
 • Ffeil
 • 1814

'A Collection of Welsh Pennillion, etc.', in the hand of Richard Williams, Denbigh, 10 November, 1814, containing 'penillion telyn', 'englynion', and extracts from 'cywyddau' by Siôn Brwynog, Wiliam Llŷn, Go...

Williams, Richard, of Denbigh

Cerddi,

 • NLW MSS 22064-65A, 22066B.
 • Ffeil
 • [late 19 cent. x early 20 cent.] /

Autograph poetry by Richard Jones ('Glan Ednant').

Jones, Richard, 1852-1927.

Cerddi Gwydderig,

 • NLW MS 22197D.
 • Ffeil
 • 1920.

The second of three volumes containing indexed transcripts by Mrs Mary A. Jones, Johannesburg, of poetry in Welsh by her uncle Richard Williams (Gwydderig, 1842-1917).

Gwydderig, 1842-1917.

Daniel Jones, Blaenhaul, manuscripts

 • GB 0210 MSDANJNS
 • Fonds
 • 1789-1929

Poetical compositions by Daniel Jones, together with miscellaneous papers including transcripts, correspondence, newspaper cuttings and a note relating to the births of his children. The transcribed material is largely by David Jones of Llan-non, ...

Jones, Daniel, ca. 1770-1821

Barddoniaeth Clwydwenfro,

 • NLW MS 11533D.
 • Ffeil
 • 1856-1884 /

A scrap-book of John Lloyd James (Clwydwenfro), Congregational minister at March, Cambridgeshire, etc. The volume was compiled during the period 1856-1884 and consists largely of original poetry and a few translations by 'Clwydwenfro', i...

James, J. Lloyd, 1835-1919

Miscellanea of 'Erfyl',

 • NLW MS 9036E
 • Ffeil
 • [1814x1835] /

Miscellanea from the collection of Hugh Jones ('Erfyl'), consisting of poems by him and in his own hand, among them being 'Emyn y Tymmorau' translated from James Thomson's The Seasons and awarded a prize at the Tegeingl Ei...

Hugh Jones ('Erfyl) and others.

Barddoniaeth a rhyddiaith 'Clwydwenfro'

 • NLW MS 22965C.
 • Ffeil
 • 1856-1858

A notebook containing prose and poetry compositions, 1856-1858, mostly in Welsh, by the Reverend John Lloyd James ('Clwydwenfro', 1835-1919). Notes of publication in Welsh newspapers and periodicals, 1856-1857, are appended to some of th...

James, J. Lloyd, 1835-1919

Canlyniadau 1 i 20 o 48