Print preview Close

Showing 46685 results

Archival description
File
Advanced search options
Print preview View:

Hedd Wyn

Mae'r ffeil yn cynnwys ffotograff o Ellis Humphrey Evans (Hedd Wyn), a cherdd ganddo, a thri toriad papur newydd, 1912-1945.

Hedd Wyn, 1887-1917

Cofrestr o danysgrifwyr

Mae'r ffeil yn cynnwys enwau tanysgrifwyr o swllt ac uchod a gyfrannodd at gronfa adeiladu capel newydd y Methodistiaid Calfinaidd ym Mhontrobert yn 1865, ac hefyd hanes adeiladu'r capel. Rhestrir y tanysgrifwyr fesul dosbarth: Dosbarth ...

Hanes yr achos

Mae'r ffeil yn cynnwys hanes yr achos a ysgrifennwyd, [?1958x1968], gan ddibynnu'n helaeth ar [waith W. Samlet Williams, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Morgannwg (Caernarfon, 1916)], rhan o lythyr, [1952x1954], oddi wrth yr Athro T. A. L...

Levi, T. A. (Thomas Arthur), b. 1874

Hanes Eglwys y Tabernacl

Mae'r ffeil yn cynnwys llyfr nodiadau dienw gyda 'Hanes Eglwys y Tabernacl, Porthmadog. 1862-1891', [1891] ac ysgrif Jonathan Davies, [1914x1922], ar hanes yr eglwys, 1862-1912; anerchiad, 1899, a draddodwyd i Gyfarfod Misol Llŷn ac...

Papurau gweinyddol

Mae'r ffeil, 1956-[1997], yn cynnwys tystysgrifau trosglwyddo aelodaeth a llythyrau cymeradwyaeth, 1956-1997, gan gynnwys nifer ar gyfer aelodau Capel Rhiwspardyn, Mehefin 1970 [oherwydd ei gau yn 1970], taflenni ystadegol, 1969-1995, ynghyd ...

The Orpheus in the Orient

Papers, 1980-[1995], relating to Colonel Frank Stanley Morgan (1844-1907), commissioner of the Imperial Chinese Customs, Percy Smith and to The Rhos Orpheus Male Choir’s visit to China and Hong Kong in 1980. This was the first ever visit to China...

Llyfrau Cyfrifon Casgliadau

Mae'r ffeil yn cynnwys llyfrau cyfrifon y casgliadau, yn enwedig tuag at ddyled y Capel, am y blynyddoedd 1871-1878, 1880, 1883-1884, 1886, 1890, 1901 a 1912. Ceir manylion cyffredinol am y casgliadau, megis enwau'r aelodau, gan gynnwys ...

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Llyfr cofnodion Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru-Cangen Colegau Caerdydd a’r Cylch, 1965-66. R. Elwyn Hughes oedd Ysgrifennydd Mygedol y gangen, ynghyd â rhestr aelodaeth UCAC, 1967.

Results 1 to 20 of 46685