Dangos 3798 canlyniad

Disgrifiad archifol
Archifau a Llawysgrifau LlGC ffeil
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

'Achos mae'

Mae'r ffeil yn cynnwys teipysgrif darn o waith anorffenedig yn dwyn y teitl 'Achos mae' a ysgrifennwyd yn ystod wythnosau cyntaf 1990, ynghyd â rhai nodiadau a chopi o lythyr a anfonwyd gan Angharad Tomos at Islwyn Ffowc Elis ym mis...

'Brynfab'

Mae'r ffeil yn cynnwys cerdd llawysgrif gan Brynfab ar achlysur dadlennu cofgolofn Ben Bowen, llythyr oddi wrth E. Williams, mab Brynfab, nodiadau ar waith Brynfab o dan y teitl 'Oriel y Beirdd' a thoriadau papur newydd.

Brynfab, 1848-1927

'Can diolch',

Llyfr nodiadau'n cynnwys 'Hunangofiant (unwaith eto)', ynghyd â llungopïau o adysgrifau o bum pennod o'r gwaith, a gwybodaeth achyddol.

'Caneuon a thelynegion Myfyr Hefin'

Mae'r ffeil yn cynnwys llyfr o gerddi David Bowen a gopïwyd ganddo ynghyd â rhestr o'r cerddi. Ceir hefyd restr o aelodau 'Cylch awen a chân' ardal Llanelli, 1952-1953.

Cylch awen a chan (Literary Society) (Llanelli)

'Cell gymysg'

'Cell gymysg' sef casgliad o adysgrifau gan Erfyl Fychan a ddechreuodd yn 1929, gan gynnwys anterliwt gan Ellis y Cowper a nifer o englynion gan T. Gwynn Jones. Ceir hefyd enghreifftiau o waith Erfyl Fychan ei hun gan gynnwys 'Y Di-...

'Celwyddau'

Mae'r ffeil yn cynnwys rhan gyntaf o lawysgrif, ynghyd â chynllun, 1998, o waith a ymddengys i fod yn nofel yn dwyn y teitl 'Celwyddau'.

'Cerddi Cymraeg',

Cerddi gan gynnwys drafftiau o'r rhai a gyhoeddwyd yn Barddoniaeth Harri Gwynn yn 1954.

'Cerddi Hanner Canrif',

Blodeugerdd o gerddi Cymraeg o'r cyfnod 1901-1950 a ddewiswyd gan ei ddosbarth allanol yn Fourcrosses (Barddoniaeth Gymraeg y ganrif hon) a anfonwyd at Wasg Gee i'w chyhoeddi, [1951], ond nas cyhoeddwyd.

'Cerddi Saesneg',

Cerddi teipysgrif yn bennaf, gan gynnwys 'Yearning', ei gyfieithiad o soned R. Williams Parry ['Mae Hiraeth yn y Môr'].

'Cerddi'r Gael'

Mae'r ffeil yn cynnwys copïau o'r sgript, 'Cerddi'r Gael. Darlith Deledu gan John Stoddart', 9 Ebrill 1984.

Canlyniadau 1 i 20 o 3798