Showing 8 results

Archival description
Stephens, Meic file
Print preview View:

Gohebiaeth gyffredinol 1975-1979,

Ymhlith y gohebwyr mae Meg Ellis yn trafod cynnig Robat Gruffudd i wrthod siarad Saesneg a straeon ganddi, Eric Wyn Roberts, Judith Maro, Dafydd Parri yn trafod Y Llewod a Marc Daniel, Bernard Knight yn trafod ei lyfr Lion Rampant, Meic Stephens a...

Llythyrau S

Llythyrau, 1923-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth Stewart Sanderson (24); Anders Sandvig; H. N. Savory (2); R. U. Sayce; Elfyn Scourfield (yn cynnwys geirda gan Iorwerth Peate); Glyn Simon (2); Robin Simon (2); P. Smith (3); Alf Sommerfelt (11); Ax...

Sanderson, Stewart

Llythyrau,

Llythyrau oddi wrth gyfranwyr i Taliesin gan gynnwys rhai oddi wrth Euros Bowen (13), Harri Pritchard Jones (2), Gareth [Alban Davies] (3), Rhydwen Williams (2), Gwyn Williams, Steve Eaves (3), Gerallt [Jones] (4), Gwilym R. [Jones], [R.] Bryn [Wi...

Bowen, Euros.

Aristoteles: Barddoneg (1978, 2001),

Papurau, 1974-1978, yn ymwneud â chyhoeddi'i gyfieithiad Aristoteles: Barddoneg gyda rhagymadrodd a nodiadau ganddo. Ceir llythyrau oddi wrth Ceri Davies, R. Brinley Jones, Saunders Lewis, Alan Llwyd, Meic Stephens a llythyr oddi wrth Ceri Da...

Davies, Ceri.

Gohebiaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru,

Gohebiaeth rhwng Zonia M. Bowen a swyddogion Cyngor Celfyddydau Cymru ynglŷn â chylchgrawn Y Wawr, 1968-1975, gan gynnwys llythyrau yn trafod grantiau amrywiol ar gyfer gwella clawr Y Wawr. Ymysg y gohebwyr mae Meic Stephens, yn ei rôl fel Cyfarwy...

Arts Council of Wales.

Llythyrau,

Llythyrau, 1970-1971, gan gynnwys llythyr oddi wrth Sam Adams (3), Islwyn Ffowc Elis (3), Gilbert [Ruddock] (4), Eluned Phillips (2), Gwynfor [Evans], Donald J. Stewart, Gwyn [Thomas], Meic Stephens (4) a Gwilym Rees Hughes. Maent yn trafod materi...

Adams, Sam, 1934-

Llythyrau K-W,

Llythyrau, 1942-1992. Ymhlith y gohebwyr mae Phyllis [Kinney] (2), Tom [Parry], Derec Llwyd Morgan, James Nicholas, Bryn Roberts, Meic Stephens, Enid [Pierce Roberts], W. D. [Williams], [J.] [E.] Caerwyn [Williams] (3), a Gruffydd Aled [Williams],...

Kinney, Phyllis, 1922-

Llythyrau amrywiol: 1936-1982

Llythyrau amrywiol, 1936-1982 (1977-1982 yn bennaf), gan gynnwys rhai oddi wrth J. Redwood Anderson (2); Ifor ap Gwilym (2); Gwynn ap Gwilym; Douglas Bassett; Gerard Casey; Joseph P. Clancy; Eirian Davies; Jennie Eirian Davies; George M. Ll. Davie...