Showing 64 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Series Welsh
Print preview View:

Siopau preifat

Gohebiaeth; adroddiadau; torion o’r wasg; nodiadau; cofnodion cyfarfodydd; a datganiadau i’r wasg; 1984-2001; yn ymwneud â defnydd yr iaith Gymraeg fewn nifer o siopau a busnesau preifat a storfeydd cenedlaethol. Mae’r casgliad hefyd yn cynnwys ni...

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Côr,

Cyfansoddiadau, trefniadau a gosodiadau ar gyfer côr. Cyfansoddwyd nifer o'r darnau hyn ar gyfer corau Ysgol Uwchradd Glan Clwyd. Gweler hefyd 'Crefyddol ac emynau'.

Cerdd dant,

Gosodiadau cerdd dant gan Gilmor Griffiths, sgorau mewn llawysgrif, brasluniau a chopïau. Y rhan fwyaf gyda geiriau.

Crefyddol ac emynau,

Cyfansoddiadau, trefniadau a gosodiadau gan Gilmor Griffiths o emynau a darnau o ddylanwad crefyddol. Nifer ohonynt wedi eu trefni ar gyfer côr.

Gwledda canoloesol a Rhyl Operatic Society,

Casgliad o ganeuon, wedi'u trefnu neu eu cyfansoddi ar gyfer perfformiadau yn y Gwleddoedd Canoloesol poblogaidd a gynhaliwyd yng Nghastell Rhuthun. Hefyd darnau a berfformiwyd gan Gymdeithas Operatig Amatur y Rhyl pan fu Gilmor yn Gyfarwyddw...

Carolau,

Llawysgrif, llungopïau a brasluniau o sgôr garolau, wedi'u cyfansoddi neu trefni gan Gilmor Griffiths. Y rhan fwyaf yn cynnwys alaw a chyfeiliant.

Barddoniaeth

Cerddi, [1937]-[1993], gan gynnwys cerddi i aelodau o'r teulu, cerddi coffa, emynau a throsiadau.

Results 1 to 20 of 64