Showing 9697 results

Archival description
Sub-series
Advanced search options
Print preview View:

Labour Party

The sub-series holds miscellaneous printed items, 1887-2019, concerning the Labour Party or the Labour movement.

Labour Party (Great Britain)

Angharad Williams (née Jones)

Deunydd gan, ym meddiant neu'n ymwneud ag Angharad Williams (née Jones), mam Waldo Williams, gan gynnwys llyfr lloffion a gasglwyd ynghyd gan Angharad; llyfrau nodiadau yn llaw Angharad; cyfrifiadau a gwybodaeth achyddol yn ymwneud â theulu A...

Gohebiaeth at Waldo Williams

Llythyrau a chardiau post wedi'u cyfeirio at Waldo Williams, yn bennaf oddi wrth aelodau o'i deulu, gan gynnwys ei wraig, Linda, a chan gyfeillion, gan gynnwys llythyrau a anfonwyd ato yn ei gystudd olaf yn Ysbyty Sant Thomas, Hwlffordd,...

Dilys Williams

Deunydd gan, at, ym meddiant neu'n ymwneud â Dilys Williams, chwaer ieuengaf Waldo Williams, gan gynnwys gohebiaeth at ac oddi wrth Dilys; amrywiol ddeunydd ym meddiant Dilys; a theyrnged i Dilys a gyhoeddwyd yn Y Cymro yn dilyn ei marwolaeth.

Deunydd yn ymwneud â Waldo Williams

Deunydd yn ymwneud â Waldo Williams, gan gynnwys peth o hanes ei ddyddiau ysgol, ei wrthodiad i dalu'r dreth incwm, a'i ddedfryd a'i garchariad o ganlyniad i hynny; ysgrifau coffa a theyrngedau a luniwyd iddo yn dilyn ei farwolaeth;...

Deunydd gan Waldo Williams

Deunydd gan Waldo Williams, un ai'n ddeunydd gwreiddiol yn ei law neu'n lungopïau o ddeunydd gwreiddiol, gan gynnwys barddoniaeth; rhyddiaith; deunydd darlithio/dysgu ar gyfer ysgolion haf a dosbarthiadau nos; nodiadau a wnaethpwyd gan W...

Barddoniaeth Menna Elfyn

Deunydd yn ymwneud â gwaith barddonol Menna Elfyn, gan gynnwys gwaith ar ffurf drafft, datganiadau i'r wasg, adolygiadau a gohebiaeth berthnasol, ynghyd â deunydd yn ymwneud â chyfieithu rhai o'r cyfrolau i amrywiol ieithoedd.

Barddoniaeth beirdd eraill

Deunydd yn ymwneud â barddoniaeth rhai beirdd ar wahân i Menna Elfyn, gan gynnwys teyrngedau i waith a bywyd y llenor Gwyddelig Seamus Heaney.

Other groups and projects,

Papers relating to other groups, venues, both archived and current projects. Many of these files would have been created for his work with Cardiff Arts Marketing.

Prosiectau celf ar y cyd

Deunydd yn ymwneud â phrosiectau celf a gyd-weithwyd arnynt gan Menna Elfyn gyda Nigel Jenkins, Howard Bowcott, Iwan Bala ac eraill.

Prosiectau cerddorol ar y cyd

Deunydd yn ymwneud â phrosiectau cerddorol a gyd-weithwyd arnynt gan Menna Elfyn, gan gynnwys caneuon, operâu a gweithiau corawl a cherddorfaol.

New Arts Consort,

Papers of the organisation founded by Charles (Charlie) Barber and Peter Cobb in 1978. Formed to support the new music and arts performed in and around Wales. The group comprises administrative records, published articles, cuttings and promotional...

Other poetry of other writers

Poetry other than anthologies by writers other than Nigel Jenkins and Peter Meilleur, comprising material relating to haiku poet David Cobb; miscellaneous poetry by various writers, including Philip Larkin, Menna Elfyn and Peter Finch; and a print...

Archidiaconal visitations

Post-disestablishment (1921) articles of enquiry answered by the incumbent, churchwardens and parochial council. Includes reports and financial accounts.

Results 1 to 20 of 9697