Showing 47 results

Archival description
file Only top-level descriptions
Print preview View:

Meddyginiaeth a iechyd : Nodiadau,

 • NLW MS 16648A.
 • file
 • [19 gan., canol].

Llyfr nodiadau, [18 gan., canol], yn cynnwys meddyginiaethau a ryseitiau meddyginiaethol, ynghyd â detholiadau a nodiadau yn bennaf yn ymwneud â phynciau meddygol, iechyd a gwyddoniaeth. Ymddengys fel pe bai'r awdur wedi nodi darganfyddiadau ...

Tystysgrif ordeiniad ac atgofion Capel y Dysteb a Chapel Coffa,

 • NLW MS 16712D.
 • file
 • [1903x1956] /

Tystysgrif ordeiniad, yn Saesneg, y Parchedig John Luther Thomas, dyddiedig 19 Awst 1903, ac atgofion teipysgrif gan John Luther Thomas, yng Nghymraeg, o Gapel Annibynwyr Seion (Capel y Dysteb), Conwy a'r Capel Coffa (Annibynwyr), Cyffordd Ll...

Thomas, J. Luther (John Luther), 1881-1970.

Hanes plwyf Llandderfel

 • NLW MS 16666E.
 • file
 • [1830au, hwyr]-1916

Cyfrol, [1830au, hwyr]-1916 (dyfrnod 1827), sy'n cynnwys adysgrif o'r rhestr degwm ar gyfer Llandderfel, sir Feirionnydd (ond yn hepgor manylion tirfeddianwyr a thenantiaid), [1830au, hwyr] (ff. 2-13), yn ogystal â nodiadau, [20 gan., cy...

Jones, Charles, 1831-1917.

Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth

 • Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth
 • file

Papurau ychwanegol, 1960-80, Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, gan gynnwys gohebiaeth, cofnodion y Pwyllgor Cyffredinol a rhaglenni'r Aelwyd

Hanes Eglwys y Boro, Llundain

 • NLW Facs 988
 • file
 • 2004

Casgliad o lungopïau o ysgrifau ar Eglwys Annibynnol y Boro, Llundain a rhai o'i phobl, wedi eu dwyn ynghyd gan Mrs Morfudd Jenkins, South Harrow, Mai 2004.

Pregethau Cymraeg,

 • NLW ex 2373.
 • file
 • 1841, 1869-1877.

Chwe chyfrol o bregethau Cymraeg mewn llawysgrif, 1869-1877, gan Enoch Williams, Gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a phregethau angladdol gan D. R. Williams, 1841.

Williams, Enoch, Llansamlet.

Papurau Rhiannon Francis Roberts

 • Ychwanegwyd at Papurau Rhiannon Francis Roberts
 • file
 • 1944-1988

Papurau ychwanegol Rhiannon Francis Roberts (1923-1989) yn cynnwys llythyrau, 1944-1988, oddi wrth R. T. Jenkins, Thomas Parry, Griffith John Williams, Ifor Williams ac eraill.Additional papers of Rhiannon Francis Roberts (1923-1989) including let...

Roberts, Rhiannon Francis, 1923-1989

Papurau'n ymwneud ag Ysgol Gymraeg Aberystwyth

 • NLW ex 2044
 • file
 • 1939-1946

Papurau, 1939-46, yn ymdrin ag Ysgol Gymraeg Aberystwyth a sefydlwyd yn 1939, gan gynnwys llythyrau oddi wrth Syr Ifan ab Owen Edwards yn ymwneud yn bennaf â chynnal yr ysgol yn ariannol; cylchlythyrau a chofnodion cyfarfodydd llywodraethwyr yr ys...

Edwards, Ifan ab Owen, 1895-1970

Is-Bwyllgor Llenyddiaeth Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 1988,

 • NLW ex 2141
 • file
 • 1986-1989.

Papurau, 1986-1989, a grynhowyd gan Arwyn Thomas fel Is-Gadeirydd Is-Bwyllgor Llenyddiaeth Eisteddfod Genedlaethol Cymru Casnewydd 1988, gan gynnwys gohebiaeth; cofnodion cyfarfodydd yr Is-Bwyllgor; dadansoddiad o gystadleuaeth 'y nofel'...

CMA: Cofysgrifau Capel y Cricor

 • NLW Minor Deposit 1612/x
 • file
 • 1944-1971

Cofysgrifau Eglwys y Cricor, Llanfair Dyffryn Clwyd, gan gynnwys cofrestr bedyddiadau, 1944-1971, a tystysgrifau i gynnal priodasau yn y capel, 1959 a 1961.

Capel y Cricor (Llanfair Dyffryn Clwyd, Wales)

CMA: Cofnodion Eglwys Peel Road, Lerpwl

 • NLW Minor Deposit 1612/vi
 • file
 • 1941-1949

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyron, 1941-1949, yn ymwneud ag Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd, Peel Road, Bootle, Lerpwl.

Ysgrifau a cherddi amrywiol

 • NLW Facs 983
 • file
 • 1928-1966

Llungopi o ddau draethawd mewn llawysgrif ar bynciau cerddorol o bosibl ar gyfer Cerddoriaeth Cymru, y naill yn dwyn y teitl 'Yr ymdaith gerddorol' gan Ben Bowen Thomas a'r llall yn dwyn y teitl 'Ceisio dysgu' gan Kate Rob...

Thomas, Ben Bowen, 1899-1977

Papurau yn ymwneud â chanmlwyddiant y Wladfa

 • NLW ex 2331
 • file
 • 1965

Papurau a gasglwyd ynghyd gan y diweddar Miss Catherine (Katie) Richards ar ôl ymweliad â'r Ariannin i ddathlu canmlwyddiant y Wladfa ym 1965. Mae'r papurau yn cynnwys rhaglenni gweithgareddau dathlu, torion o'r wasg, rhestr o aelod...

Papurau J. Gwyn Griffiths

 • NLW ex 2337
 • file
 • 1948-1982

Papurau, 1948-1982, a gasglwyd ynghyd gan yr Athro J. Gwyn Griffiths, y mwyfarif yn lythyron yn ymwneud â chyhoeddiad a olygwyd ganddo ar D. J. Williams, Abergwaun. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Kate Roberts, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D. G...

Griffiths, John Gwyn

'Randibŵ' a 'Gwifrau'r Gyfraith'

 • NLW ex 2342
 • file
 • 1935-1947

Copi teipysgrif o ddrama i blant gan Eic Davies, c.1947, a chopi teipysgrif o ddrama mewn un act gan Ronald Gow, wedi ei throsi i'r Gymraeg gan Selwyn Jones, 1935.

Davies, Eic, 1910-1993

Gweithiau gan Dafydd Guto Ifan,

 • NLW ex 2350.
 • file
 • 2004-2013.

Llyfryddiaethau Caradog Prichard, D. Tecwyn Evans, Dr Lewis William Lloyd (1939-1997), Elizabeth Watkin-Jones ac Albert Evans-Jones (Cynan) wedi'u paratoi gan Dafydd Guto Ifan, rhwng 2004 a 2013, ynghyd ag erthygl ganddo yn dwyn y teitl '...

Ifan, Dafydd Guto.

Pregethau'r Parch. William Harris, Heolyfelin,

 • NLW MS 16266B.
 • file
 • [?19 gan., hwyr] /

Llyfr nodiadau (ff. i, 1-97) a dalennau heb eu rhwymo (ff. 98-140) yn cynnwys pum pregeth, [?19 gan., hwyr], ar y Testament Newydd yn llaw'r Parch. William Harris, gweinidog capel y Bedyddwyr Heolyfelin, Aberdâr, Morgannwg. = A notebook (ff. ...

Harris, W. (William), 1830-1911.

Results 1 to 20 of 47