Showing 44 results

Archival description
Tudur Aled, approximately 1465-approximately 1525
Advanced search options
Print preview View:

Cywyddau a charolau,

A collection of poems by Sr. Rhys, William Phylip, John Dafydd Las, Mr. Peter Lewis, Edward Morris, Sr. Morgans, Morus Richard, William Llyn, Tudur Aled, John Tudur, John Phylip, Edmwnd Prys, Dafydd ab Edmwnd, Iolo Goch, William Cynwal, Hugh Morris, Gutto'r Glyn, and Dafydd ap Gwilym; and a copy of a letter by Edward William, Llangower, 26 December 1829.

Cywyddau a baledi,

Transcripts mainly by [Sir] Owen M. Edwards of poetry by Ellis Cadwaladr, William Cadwaladr, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd [Dafydd Llwyd, Mathafarn], Dafydd Nanmor, John Edwards, Elis y Cowper, Gruffudd Hiraethog, Guto'r Glyn, Gutun Owain, Iolo Goch, Hugh Jones, 'Mr. Lewis curad Cerrig y Drudion', Lewis Glyn Cothi, Mathew Owen, Gruffydd Phylip, Siôn Phylip, William Phylip, Edmwnd Prys, Thomas Prys, Robert Siôn Owen, Ellis Rowland, Simwnt Fychan, Siôn Dafydd Las [John Davies], Tudur Aled and John [Siôn] Tudur.

O. M. Edwards and others.

Barddoniaeth,

A composite volume containing transcripts by Edward Williams ('Iolo Morganwg') of Welsh verse in free and strict metres. P. i is inscribed 'Hen Awdlau, Caniadau, a Phennillion amrafaelion eu rhywieu er dangos amrywiold[eb] Mesurau a mydrau Cerdd Dafod Beirdd Cymru mewn oesoedd Amrafaelion a'r amrafaelion newydiadau . . . ym mhrydyddiaeth Beirdd Cymru o amser beugilydd. Cynnulliad o Hen Lyfrau Ysgrif amrafaelion gan Iolo Morganwg . . .', and this may refer to the contents of pp. 1-142 which include transcripts of poems by, or attributed to, Dafydd Llwyd Matthew, Wiliam Llyn, Bedo Brwynllys, Siôn Ceri, Wiliam Egwad, Gwilym ap Ieuan hen, Dafydd Nanmor, Sippyn Cyfeiliog, Elidir Sais, Dafydd o Lynn Nedd, Einiawn Offeiriad, Ieuan Gethin ab Ieuan ab Lleison, Dafydd ap Edmwnd, Richard Cynwal, Taliesin, Rhys Cain, Llawdden, Gwilym Tew, Dafydd Benwyn, Lewys Morganwg, Gutto'r Glynn, Siôn Mowddwy, Siôn Bradford, Rhys Nanmor, and Guttyn Owain. Pp. 143-55 (previously 1-13) contain a transcript of the first part (279 lines) of Aneurin's 'Gododdin'; pp. 159- 90 (previously 1-32), transcripts of fifteen 'cywyddau' (No. 15 incomplete) by, or attributed to, Dafydd ap Gwilym; pp. 199-206 (previously 1-8), transcripts of poems by, or attributed to, Gruff. ap Maredydd ap Dafydd; pp. 225-72, transcripts of, or extracts from, poems by, or attributed to, Dafydd ap Edmund, Llowdden, Siôn ap Dafydd ap . . ., Syr Lewys y defaid, Syr Lewys Anwyl, Robt. ab Ifan, Richd. Dafies, Esgob Dewi, Dafydd Nanmor, Tudur Aled, Wm. Cynwal, Siôn Brwynog, Harri ap Thomas ap Wiliam o'r ddiserth, ? Gruff. Hiraethog, Siôn Tudur, Syr Lewys Gethin, Lewis ab Edward, Dr. Morgan, Esgob Llanelwy, Alis ferch Gruff., Cadwgan ffol, Rhys Cain, Gutto'r Glynn, Iolo Goch, Llywelyn ab Gruffudd, Llywarch Hen, ?Siôn Dafydd Nanmor, Ieuan Gethin ab Ieuan ab Lleison, Hugh bach ab Hywel ab Shenkin, William Llyn, Edd. Llwyd, 'ceidwad y Museum yn Rhydychen', Gwalchmai, Lewis Powel, William Midelton, Bleddyn Fardd, Meil. ab Gwalch., and Pryd. Moch, and a transcript of a prose item ['Araith y gwr moel o Sythia']; and pp. 281-92, transcripts of poems [from the 'Book of Taliesin']. P. 297 is inscribed 'Caniadydd Morganwg sef Casgl o Hen Garolau, Caniadau, a Chwndidau. Rhif 11', and is followed on pp. 301-36 by transcripts of fourteen 'cwndidau' by, or attributed to, Thomas ab Ieuan ab Rhys and one 'cwndid' by, or attributed to, Thomas ap Ieuan Madog. P. 341 is inscribed 'Cwndidau a Chaniadau Rhys Brydydd o Lyfr R. Bradford', and is followed on pp. 343-59 by transcripts of three poems (two 'cwndidau') by, or attributed to, the said poet. Intermingled with the poems are notes or anecdotes relating to the following poets and 'eisteddfodau' - pp. iv, 79, and 121, Gwilym Tew and 'eisteddfodau' at the monastery of Pen Rys in Glyn Rhondde and Caerfyrddin; vii, Lewis Glynn Cothi and Tudur Penllyn; 50, Einion Offeiriad; 60, Dafydd ap Edmwnd and an 'eisteddfod' at Caerfyrddin; 100 and 104-05, Lewys Morganwg and 'Eisteddfod y Penrhyn yn Arfon'; 109 and 235, Gutto'r Glynn; 114, Siôn Mowddwy; 235-6, Iolo Goch; 237, Llywarch Hen; 265, Tudur Aled; and 342, Meredydd Philip (alias Bedo Philip Bach), his brothers Thomas and William, and his nephew Hopcin Thomas Philip, William Dafydd, and Morgan Pywel. Pp. 115-18 contain transcripts of notes on the use of double rhyme ('cyfochri') in some Welsh strict poetic metres and on the vaticinatory element in Welsh verse. These notes are attributed to Siôn Bradford. Edward Williams ('Iolo Morganwg') has inserted comments on some of the poems in the volume.

'Iolo Morganwg'.

Miscellanea,

Miscellaneous papers and home-made booklets containing transcripts, notes, lists, jottings, etc., in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg') bound together in one volume. The contents are extremely varied. Prose items include items such as a brief note on Dafydd ap Gwilym (40), notes relating to Gruffudd ap Cynan and the 'eisteddfod' at Glyn Achlach in Ireland (41-2), a list of 'Constellations in Glam[organ]' (46), a list of 'Rhannau'r Dydd' (47), a version of the tale of Elphin and Taliesin at the court of Maelgwn Gwynedd copied 'Ex 37 P.P.' (i.e. Paul Panton MS 37 now NLW MS 2005, of which see ff. 26 verso-48 verso) (75-96), a list of Welsh bards, 11th - 15th cent., with occasional notes (104-05), an anecdote relating to Owain Glyndwr taking refuge in Syr Lawrens Berclos' s castle (106), genealogies of Iestyn ap Gwrgant, lord of Morgannwg, 1091, Meuric, lord of Gwent, descendant of Iestyn, and Syr Rhaph Rhawlech (107- 10), an anecdote relating to Owain Cyfeiliawc (112), a note on the descendants of Iestin ab Gwrgant (114), a note on Richard y Fwyalchen sef Syr Richard Williams, fl. 1590-1630 (116), extracts from [Dauid] Powel [: The Historie of Cambria now called Wales, 1584], pp.191-2, relating to the Welsh bards and minstrels (123-5), genealogical notes on members of the Cecil family from the time of Sir Rotpert Sitsyllt, late 11th cent., to the time of Sir William Cecill, Lord Burghley (127-33), a brief note on the computation of time and on 'Elinor Goch o dir Iarll' (140), notes relating to Welsh bardic grades (149-54), extracts from the review of The Myvyrian Archaiology of Wales which appeared in The Monthly Review, July 1802 (159-60), a list of Welsh proverbs (161-3), a note relating to, and extracts from, Thomas Jones [: Carolau a Dyriau Duwiol, 1696] (165-6), a list headed 'Deuddeg Prifgampau Gwybodau Gwrolion' (169-71), a section headed 'Mangofion am yr hen Brydyddion a hen gerdd dafawd' containing notes and triads relating to Welsh bardism and more particularly the 'bardd teulu' and 'cerdd deuluaidd' (175-85), a copy of the bardic oath ('Adduned neu Dynghedfen Bardd') (191), notes commencing 'Pum Cenedl gynhwynawl a wladychant Ynys Prydain' (207-08), a note relating to Gilbert y Clar (ob. 1295) and his son (ob. 1313) (223), triads (224-5), brief notes on the five stages in the development of ? the Welsh bardic alphabet ('Pumoes Llythyr') (226), notes relating to Gruffudd ap Cynan's flight to Ireland, 1096, and his organising of a meeting of bards and musicians at Glyn Athlach (227), a note on 'Cadair arddangos Tir Iarll' (228), notes headed 'Glamorgan School (Poetry)' containing references to Rhys Goch ab Rhiccert, Norman literary influence in South Wales, Walter de Mapes, D[afydd] ap Gwilym, translations into Welsh, 'Saith Doethion Rhufain', 'Ystori Siarlymaen', the 'Mabinogion', and Walter, archdeacon of Oxford and the original of Geoffrey of Monmouth's 'Historia', and an anecdote relating to Rhys Goch Eryri, etc. (245-7), notes headed 'Bardism lost in North Wales' relating to the state of bardism in North and South Wales from circa 1400 onwards with comments on the restoration of the Welsh language in which Dr. John Davies [of Mallwyd] is referred to as 'the saviour of our language, its regenerator . . .' (253-7), a list of words and phrases ? from [Hugh Lewys:] Perl mewn Adfyd (263-4), a note on translating (295-6), a version of a conversation between teacher and disciple concerning creation, the nature of created matter, the first man, the first three letters, etc., with a note by Edward Williams on the word 'manred' (? the substance of created matter) (307-09), notes relating to the three bardic brothers Madawc, Ednyfed, and Llywelyn ap Gruffudd of Marchwiail [co. Denbigh], an 'eisteddfod' held at Maesaleg [co. ], ? temp. Edward III, another 'eisteddfod' at Marchwiail, temp. Edward III, Gwilym Tew and an 'eisteddfod' at the monastery of Penn Rhys in Glyn Rhodni [co. Glamorgan], an 'eisteddfod' at Caerfyrddin, N.D., successive re-organising of the rules and regulations relating to bards and bardism and musicians in the time of Morgan Hen, prince of Morgannwg, and his brother Ceraint Fardd Glas [10th cent.], of Bleddyn ap Cynfyn [11th cent .], of Rhys ap Tewdwr, lord of Dinefwr (with references to a quarrel between the said Rhys and lestyn ab Gwrgan, lord of Glamorgan, because the latter had carried off 'Rhol y Ford Gronn'), of Gruffudd ap Rhys ap Tewdwr, and of Gruff. ap Cynan, and the patronage of the bards by the squirearchy after the fall of the princes (311-16), rules of the bardic order headed 'Llymma ddosparth y Ford gronn ar Feirdd a phrydyddion a gwyr wrth gerdd Dafawd yn Llys yr amherawdr Arthur . . .', with a note on the disappearance of 'Dosparth y Ford Gronn' and its subsequent restoration by Rhys ap Tewdwr (323-32), another ? incomplete list of regulations for the bardic order headed 'Llymma Hen Ddosparth ar Freiniau a defodau Beirdd a Phrydyddion a phob gwrth (sic) wrth Gerdd Dafawd o Hen Lyfr Watkin Powel o Benn y Fai' (333-5), a version of the gorsedd prayer ('Gweddi Talhaiarn neu weddi'r orsedd') with an English translation (337), a short list of miscellaneous Welsh triads (343), brief notes on the saints Elli and Twrog and 'Llyfr Twrog' (360) (continued)

a list of 'Words collected in Blaenau Morganwg, anno 1770' (361-2), a list of eight ? chapter headings under the superscription 'Dissertation on the Welsh Language' (364), copies of, and a note on, inscriptions 'on Ffynon Illtud near Neath', and on a tombstone in Margam Abbey (371), a note on the institution of 'Y Ford Gronn' by the Emperor Arthur (372), anecdotes or notes relating to twelve Welsh saints (385-8), an anecdote relating to a quarrel between Dafydd ap Gwilym and Gruffudd Grug (389), notes on the fifteen tribes of Gwynedd ('Pymtheg Llwyth Gwynedd o Drefn y Brenin Alfryd ac Anarawd ap Rhodri Mawr . . .') (391-402), ? extracts from the letters of Goronwy Owen with comments by Edward Williams ('Iolo Morganwg') (409-15), a list of the names of authors of carols in a volume belonging to 'Mr. Davies o Fangor' (417-18), a note on the bard Llawdden (418), notes under the heading 'Eisteddfodau Gwynedd' referring to 'eisteddfodau' at Marchwiail (14th cent.), Nant Gonwy (15th cent.), Croesoswallt, Caerwys (16th cent.), and Bala (late 17th cent.), Gruffudd ap Cynan's visit to an 'eisteddfod' at Castell Dinefwr and his introduction of the bardic regulations formulated there into North Wales, etc. (included is an 'englyn' attributed to Dafydd Llwyd 'o Fathafarn') (418-22), an anecdote relating to the bard Llawdden and Gruff. ap Nicolas and the convening of an 'eisteddfod' at Carmarthen, 19 Henry VI (428-9), brief notes referring to 'cynghanedd' usage prior to the 'eisteddfod' at Caerfyrddin in 1451, changes inaugurated by Llawdden with regard to 'cynghanedd' and the strict metres, etc- (431-2), notes headed 'Llyma gyfarwyddyd parth ag am y Naw cwlm cerdd a fuant yng ngherdded Oesoedd amrafaelion ar arfer gan Feirdd a Phrydyddion Cymru' (433-4), notes on 'poetical talent' in the family of Meilir Brydydd, the Gower family in Glamorgan, the family of Einion ap Collwyn, and the 'Avan Branch of the House of Iestin ap Gwrgan', and general observations on the possibility of the development of poetic taste and ability in an individual, etc. (435-40 ), an ? incomplete list of triads headed 'Trioedd y Ford Gronn yn Nhir larll' (453-5) a note relating to 'cerddi teuluaidd' found in manuscript volumes in Glamorgan (463), a note on a bardic 'cadair arddangos' (464), an anecdote relating to Ifor Hael, Llywelyn ap Gwilym, and Dafydd ap Gwilym and a bardic convention at Gwern y Cleppa circa 1330 (466), a note on the bard-brothers Siôn, Wiliam, and Richard Philip of Ardudwy (467), a short list of three triads headed 'Trioedd Cadair Morganwg' (468), notes relating to an 'eisteddfod' at Nant Gonwy, 1 Edward IV, where the strict- metre poetic system devised by Dafydd ap Edmwnt at the 'eisteddfod' held at Carmarthen, 9 Henry VI, was ? officially accepted ('breiniwyd'), incorporating 'englynion' attributed to Dafydd ap Edmwnt and Twm Tegid of Llan Gower in Penllyn (479-81), a list of Glamorgan proverbs ('Diarhebion Morganwg Cymmysg') (499-506), two sets of outline notes headed 'Ancient British Literature' and 'Characteristics of ancient Welsh Literature in its several ages or periods' (507-10), a list of English proverbs headed 'Lantwit and Gower proverbs. The Devil's name in every one of them' (513), miscellaneous triads headed 'Trioedd Cymmysg' (515-16), two lists headed 'Deg Peth ni thalant ei hachub o'r Tan' and 'Deuddegpeth drwg a drwg fydd eu diwedd' (531), a list of 'Mesurau cerdd dafawd Cyffredin', which, according to a note at the end, were also known as 'Mesurau arwest' and 'mesurau cerdd deulu' (536-9), a note on poetical works which appeared in Wales circa 1350 and later in the same century and were attributed to Taliesin and other bards (540), notes referring to 'eisteddfodau' at Caerfyrddin in 1451 and 1460, Nant Conwy [temp. Tudur Aled], and Caerwys, temp. Henry VIII and temp. Elizabeth, with references to changes introduced in the bardic rules and regulations and incorporating an 'englyn' attributed to Ieuan Tew Ieuanc (541-3), and a brief note on the bardic 'Cadair Tir Iarll' (543). Verse items include transcripts of poems, largely 'englynion', or sections of poems attributed to D[afydd] ab Gwilym (40), Taliesin, Iolo Goch, and Llywelyn Goch ap Meyryg Hen (49), Y Bardd Glas o'r Gadair (97-8, 134-7), Caradawc Llancarfan (99), Gwgan Farfawc 'o Landathan' or Gwgan Fardd (100-04), Edward Rhisiart 'o Lan Fair y Bont Faen' (113), Dafydd y Blawd (115), Rhys Meigen (117), Thomas Morgan 'o'r Tyle Garw' (118-20), William Davies or Gwilym Tir Ogwr (122), Siôn y Cent (126), Elis Wynn 'o Las Ynys' (144-5), Edmund Prys, Ficar Clynog Fawr ('mab yr hen archiagon') (145-6), Siôn Morys 'o Lanfabon' (148), lorwerth ap y Gargam (223), y Parchedig D. Dafis, 'gweinidog Llwyn Rhyd Owain' (353-5), Daf. Benwyn (378), Dafydd Nicolas, Aberpergwm (390, 426), Dafydd Alaw (403- 04), Siôn Brwynog (405-06), Llawdden (406, ? 426, 428), Wiliam Cynwal (408 ), Richard Philip (408, 467), Wm. Llyn, Dafydd ap Edmwnt, Robert Clidro, Howel Bangor, and Cadwgan ap Rhys (425), Thos. Llewelyn 'o Regoes' (426), Gruff. ap Maredydd ap Dafydd, Rhisiart Iorwerth, and Siôn Tudur (427), Gruff. ap Dafydd ap Tudur (428), Tudur Aled and Huw Llwyd Cynfel (430), Prohl (with a note 'Einon offeirad, Bardd Syr Rhys Hen o Abermarlais, a elwid y Prohl . . .') (461-2), [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (467, 507 ), and Dafydd o'r Nant (481). Also included are lists or groups of Welsh words sometimes with English definitions, excerpts from the works of Welsh poets, these sometimes to illustrate specific words, miscellaneous genealogical data, notes relating to Welsh grammar and etymology, miscellaneous memoranda, extracts from a variety of printed sources, etc.

'Iolo Morganwg'.

'Llyfr Gwyn Mechell ...'

'Llyfr Gwyn Mechell, sef Casgliad o Ganiadau ... wedi ei ysgrifenu gan William Bulkeley, Yswain o'r Brynddu, Llanfechell yn Mon ...', containing 'cywyddau', etc. by Sion ap Hywel ap Llywelyn Fychan, Morys Dwyfech (Morus ap Dafydd ab Ifan ab Einion), Lewis Glyn Cothi, Syr Dafydd Trefor, Gruffudd Hiraethog, Hywel [ap] Rheinallt, Dafydd ap Gwilym, Sion Tudur, Tudur Aled, Ieuan Dew Brydydd, Dafydd ab Edmwnd, Rhydderch ap Richard, Huw ap Rhys Wyn, Ieuan ap Rhydderch ab Ieuan Llwyd, Lew[y]s Môn, Sypyn Cyfeiliog, Ieuan Deulwyn, Wiliam Llŷn, Sion Phylip, Maredudd ap Rhys, Huw Pennant, Gruffudd ap Dafydd ap Hywel, Rhisiart ap Hywel, Huw Arwystli, Dafydd Manuel, Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, Edward Samuel, Wiliam Cynwal, Roger Cyffin, Huw Mor[y]s, Robert Wynn ('Ficcar Gwyddelwern'), John Roger, John Davies ('Sion Dafydd Las'), Rhisiart Brydydd Brith, Simwnt Fychan, Huw Llwyd ('o Gynfal'), Iorwerth Fynglwyd, Iolo Goch, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Guto'r Glyn, Bedo Phylip Bach, Deio ab Ieuan Du, Rhydderch ap Sion, Edwart ap Rhys, Syr Dafydd Llwyd, John Griffith (Llanddyfnan), Elen G[oo]dman, Rhisart Gray, Huw Humphreys ('Person Trefdraeth'), Rhisiart [Richard] Bulkeley, Owen Prichard Lewis, Dafydd ap Huw'r Gô ('o Fodedern'), Rhys Gray, Edward Morus, Sion Prys, John Williams ('o Bontygwyddel'), Dafydd Llwyd (Sybylltir), Lewis Meurig ('y Cyfreithiwr'), Peter Lewis, Roger Williams, Wiliam Peilyn, Richard Abram [Abraham], Huw [Hugh] Bulkeley ('o Lanfechell') and Ifan Jones ('o'r Berthddu'); together with extracts relating to State affairs in the reign of Charles I.

Bulkeley, William, 1691-1760

Barddoniaeth

A seventeenth century transcript of 'cywyddau' and other poetry by Edmwnd Prys, John Havard ('o lanyspyddaid'), Tudur Aled, Simwnt Fychan, Siôn Tudur, Robin Dyfi, Dafydd ap Gwilym, Dafydd ab Edmwnd, Sion Fychan (Caethle), Robin Clidro, Richard Phylip, Huw Arwystli, Siôn M[a]wddwy, Sion Celli, Syr Huw Roberts, Sion Cent, Sion Phylip, David Jones, Ffowc Prys, Sion Cain, Thomas Prys, Huw Llwyd (Cynfal), Richard Elis, Sion Gibbs ('gyfraithiwr ludlo'), John Davies (Mallwyd), Morys ab Ieuan ab Einion, Dafydd Nanmor, Iolo Goch, Wiliam Llŷn, Owain Gwynedd, Syr Lewis Meudwy, Syr Phylip o Emlyn, Deio ab Ieuan Du, Bedo Brwynllys, Ieuan Dew Brydydd, Syr Robert Myltwn, Bedo Hafesb, Syr Rhys o Garno, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Gruffudd Phylip, Robin Ddu and Gruffudd ap Dafydd Fychan.

Barddoniaeth,

An imperfect, composite volume (pp. 33-86, two imperfect, unnumbered leaves, pp. 93-146, with p. 72 blank) containing transcripts of Welsh strict-metre verse, mostly in the form of 'cywyddau', by Tudur Aled, William Phylip, Siôn Phylip, Siôn Dafydd Siencin, David ap Gwilim, Owen Gwynedd, William Lleyn, Evan Tew (1590), Ellis Rowland, Tomas Prys ('o Blas Iolyn'), Dafydd ddu ('o hiraddig'), Morys Thomas Howel, Siôn Tudur ('Swyddog Yn perthun i Esgobeth Llan Elwau'), Roger Cyffin, Gwerfil Mechain, Evan ap R. ap Llewellyn, Gutto'r Glyn, Gruffydd Owen, Edward Vrien, Edward ap Rhus, Rhys Cain, Ierwerth Fynglwyd, Rhees ap Ednyfed, Rhydderch ab Evan Llwyd ('Meisdr o ddysg'), Doctor John Cent, Sir David Trefor, Dafydd Evan ab Owen, Dafydd Nanmor, and Gryffydd Gryg. The greater part of the volume was probably transcribed by the Evan William whose name, in his own hand, appears on pp. 62, 83 (1775), and 121. 'Evan Williams, Gardener', referred to in the margin of p. 63 as the owner of the volume in 1779, is possibly the same person.

Evan William.

Barddoniaeth,

A transcript by Ioan Pedr and others of NLW MSS 1246-1247D, which contain transcripts by Rhys Jones ('o'r Blaenau') of 'cywyddau' and other poetry by Wiliam Llŷn, Rhys Goch Glyndyfrdwy, Tudur Aled, Edward Mor[y]s, Gruffudd Hiraethog, Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, Gruffudd Gr[y]g, Dafydd ab Edmwnd, Lewis Daron, Lewis Menai, Siôn Tudur, Goronwy Owen, Sion Dafydd Las [John Davies], Thomas Prys, Huw Mor[y]s, Dafydd ap Gwilym, Dafydd Nanmor, Morys Dwyfech [Morus ap Dafydd ab Ifan ab Einion], Rhys Cain, Bedo Brwynllys, Bedo Aeddren, Ieuan Deulwyn, Gruffudd Llwyd ap Dafydd ab Einion [Llygliw], Edwart Urien, Siôn Cain, Ieuan Dew Brydydd, Lewis Glyn Cothi, Lewis Trefnant, Maredudd ap Rhys, Tudur Penllyn, Ieuan ap Hywel Swrdwal, Llawdden, Owain Gwynedd, Sion Ceri, Syr Ifan [o Garno], Robin Ddu, Hywel [ap] Rheinallt, Gutun Owain, Guto'r Glyn, Huw Arwystli, Dafydd Ddu Hiraddug, Ieuan ap Tudur Penllyn, Iolo Goch, Siôn Cent, Ieuan Brydydd Hir [Hynaf], Huw Llwyd Cynfal, Gruffudd Llwyd ab Ieuan, Richard Cynwal, Huw Machno, Robert Dyfi, Iorwerth Fynglwyd, Syr Rhys o Garno, Hywel ap Dafydd ab Ieuan ap Rhys, Richard Phylip, Evan Evans ('Ieuan Brydydd Hir' ['Ieuan Fardd']), Ieuan Du'r Bilwg, Aneirin Gwawdrydd, Taliesin, Morys ab Ieuan ab Einion, Deio ab Ieuan Du, Rhys Pennardd, Meil[y]r Brydydd, Cynddelw [Brydydd Mawr], Thomas Jones (Tregaron), Wiliam Cynwal, Llywarch Hen, Bedo Hafes[b], Huw Pennant, Edward Richard (Ystradmeurig) and David Richards ('Dafydd Ionawr').

Ioan Pedr and others.

Barddoniaeth,

Transcripts by Ioan Pedr and others of 'cywyddau' by Thomas Prys, Gruffudd Hiraethog, Siôn Tudur, Ieuan Llwyd o'r T[y]wyn, Guto'r Glyn, Llywelyn Goch ap Meurig Hen, Richard Gruff[y]dd ap Huw, Dafydd ab Edmwnd, Gruffudd Kenrick Coch, Edmwnd Prys, Owain Waed Da, Hywel Cilan, Iorwerth Fynglwyd, Owain ap Llywelyn ap Moel y Pantri, Tudur Aled, Mor[y]s ab Ieuan ab Ein[io]n, Robert Leiaf, Ieuan Dyfi, Wiliam Llŷn, Huw Arwystli, Siôn Cent, Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, Dafydd Nanmor, Siôn Phylip, Rhys ap Hywel ap Dafydd ab Einion, Lew[y]s Môn, Syr Dafydd Owain, Gruffudd Gryg and Dafydd ap Gwilym.

Ioan Pedr and others.

Miscellanea,

A composite volume containing miscellaneous notes, jottings, etc., of an extremely varied nature in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). Included, pagination in brackets, are small groups or short lists of Welsh words sometimes with English definitions and sometimes with illustrative extracts from the works of Welsh poets, grammatical notes, etc. (41-2, 51, 55, 63-4, 72, 85-6, 89-93 99, 163-6, 168, 171-3, 178); transcripts of 'englynion' attributed to Iorwerth ab Sierlyn 'uwch benn Bedd Siôn Ceiriog . . . 1792' (54) and Huw Llwyd Cynfel (187); extracts consisting of single stanzas, couplets, or even single lines from the works of the Welsh poets D[afydd] ab G[wily]m, W[ilia]m Cynwal, Gruff. ab . . . ab Tudur, Lewys Morys, Edm[wn]d Prys, and [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (38-41), Gwalchmai (48), Wm. Midd[leto]n (49), Thos. Prys of P[las] Iolyn (50), Howel ab Owain Gwynedd (52-3), Iolo Goch or Gruff. Llwyd ab Daf ab Einion (63), Llen. Moel y Pantri, Tudur Aled, and Guttun Owain (to illustrate specific words) (85-6), ? Thos. Redwood (93), and Teilo Sant (95); transcripts of English verse including anonymous stanzas (41), four stanzas with the superscription 'Question in Arithmetic from the Welsh' ( 87), an epitaph by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (95), and a stanza again by 'Iolo Morganwg' (187); miscellaneous items including a list of six principles headed 'requisites of Language by Ed. Wms.' (17), notes relating to bardic ceremonial (20), two bardic triads (38), notes relating to the division of a community into four classes, viz. grand jurors, jurors, private citizens, and subjects, and their roles in government (45- 6), notes relating to mottoes and titles of bardic 'gorseddau' (56-9), a note on metempsychosis (60), a list of twenty books and authors with a note written sideways in the margin 'Books and Authorities for the History of the Bards' (73), brief notes referring to old inscriptions [in Britain], the features called Caer y Vynwent and Maen y chwyfan in co. Flint, the administration of the Isle of Man, and the Picts (77-80), a brief note relating to medieval North Wales prose (86), notes headed 'August 30th 1808' containing brief topographical, agricultural, etc. memoranda referring to places called Bryn y Menyn [on] Coettre Hen Estate, Cefn Hirgoed, and Hirwaen [? co. Glamorgan] (90), a brief note relating to 'chware cnau mewn Ilaw Morganwg' (93), lists of subject or chapter headings for a ? four - volume work to be divided into 'Volume of Welsh Tracts Translated', 'Historical Volume', 'Vol. III. Barddoniaeth amrafaelion oesoedd a Thestunau', and 'Volume IV' (no headings but to contain sections on, or relating to, 'Meddygon Myddfai', 'Cato Gymraeg', 'Trin Perllanau', 'Hen arddoriaeth', etc.) (94), a brief note on influences on North Walian and South Walian poetry (95), a note on the number of letters in the ? Welsh alphabet at various times (96), a Welsh bardic triad (96), a short list of Welsh proverbs (97), a note referring to the state of the Welsh language and the language of the Normans at the time of the Norman settlement in Wales, the adoption of Welsh by Norman authors such as, allegedly, Robert, earl of Glo[uceste]r, Walter de Mapes, Robert, duke of Normandy, etc. (98), a list of various taxes or fees, e.g. churchwardens' rate, fees for notices to quit, charges for parish register certificates, etc. (100), brief notes relating to the functions of the 'Penrhaith, the most ancient Title of sovereignty in Britain, i.e. Chief or Foreman of the Rhaith or Senatorial Assembly', the lesser officials called 'pencenedl', the assembly called 'Rhaith Gwlad', etc., references to the allegedly false views of the seventeenth century antiquary Robert Vaughan of Hengwrt on these matters in his book British Antiquities Revived, and more general remarks on 'monokingism' and what is termed 'natural Government, not hereditary, not elective' (101-07), a brief note relating to 'corfannau' ( 110), notes referring to scripts of ancient inscriptions headed 'Saxon Characters' (111-112), a note relating to 'Englynion byrron' and 'Englynion hirion' in Glamorgan and the defining of certain types of 'odlau' by . . . Swrdwal (113), a note relating to the word 'rhath' and to the village and church of Rhath near Cardiff (120), statistics relating to the religions of the world 'From Malte Brun's System of Universal Geography, Paris, 1816' (125), a list of various bardic 'cylymau' headed 'Cwlm Eisteddfod, cwlm gorsedd' (166), a note headed 'Sapiential and Satyrical Triades' (167), a list of ten subject or chapter headings under the general superscription 'Collections for a History of the Ancient British Bards and Druids' (169-70), three lists of Welsh historico-literary material and / or authors under the headings (1) 'Oldest Documents', (2) 'Northwalian Grammars', and (3) 'Southwalian recent' (170), a note containing generalisations concerning the Welsh language (179-80), and other miscellanea; extracts from a variety of printed sources including [Henry Home] Lord Kaimes: Elements of Criticism, [John] Lempriere: A Classical Dictionary, [Paul Henri] Mallet: Northern Antiquities, Monthly Review, Month[ly] Mag[axine], The Edinburgh Review, The Critical Review, Courier, and Thomas Langley: [An Abridgement of the Notable Worke of] Polidore Vergile; etc.

'Iolo Morganwg'.

Miscellanea,

A composite volume containing miscellaneous lists, notes, jottings, etc., of a very varied nature in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). Included are pp. 1-22, miscellaneous extracts allegedly from a manuscript in the hand of Siôn Bradford (extracts - single words or lines, couplets, stanzas, etc. - from the works of Welsh bards, occasional annotations by Siôn Bradford, an anecdote relating to a bard named Ieuan ap y Diwlith, notes relating to fifteen strict poetic metres in a system described by Antoni Pywel, 'englynion' attributed to Siôn Bradford himself ); 38, a brief note on the colour of bardic robes; 39, lists of 'graddau cenhedlaeth hyd y nawfed ach'; 41-4, notes relating to the introduction of 'a new musical system or theory into Wales' possibly from Ireland in the time of Gruffudd ap Cynan including a comment to the effect that no musical instrument was mentioned by Welsh bards circa 1080-1280; 45-6, 181- 4, 247-51, notes on the word 'Cimmeri' and its variants as a national appelative and the formation of the language of the said people; 51-2, brief notes on steel making; 53-4, notes ? relating to the Glamorgan system of Welsh metrics; 55-6, a list of bards headed 'Llyma enwau Beirdd Cadeirogion Tir Iarll amser yr ymryson a fu ryngddynt am farwnad Ieuan a Hywel Swrdwal', and a note relating to 'Cadair Tir Iarll'; 59, a note relating to Gruff. ap Cynan's flight to, and return from, Ireland; 60, triads relating to 'cerdd deuluaidd' or 'cerdd arwest'; 61-3, notes on an 'eisteddfod' organised by Gruff. ab Nicolas at Carmarthen [circa 1450], the part played by D[afydd] ab Edmwnd, the reluctance of the bards of Morgannwg to accept the rules, etc., devised by Dafydd ab Edmwnd, the research undertaken by the said bards into the bardic system, rules, etc.; 66-9, statistics relating to the population of Wales (N.D.) with comments on the English element in Pembrokeshire and Gower, co. Glamorgan, and the English influence on the Welsh border; 70-71, a note on the 'Scaldic School' of poets in Wales; 81 + 93, notes on the words 'Llysdanc' i.e. ' juridical peace', and 'cyfallwy'; 97, a note on Rhobert, iarll Caerloyw (earl of Gloucester), his acquisition of Tir Iarll, and his organising of the bardic order, with mention of the poets Rhys Goch ap Rhiccert (temp. Robert), Ieuan fawr ap y Diwlith, and Trahaearn Brydydd mawr; 101-03, notes on Davydd ap Gwilym more particularly chronological; 105-07, notes relating to an 'eisteddfod' held at Glynn Achlach in Ireland [temp. Gruffudd ap Cynan], an opinion on the alleged connection between the said Gruffudd, Bleddyn ap Cynfyn, Rhys ap Tewdwr, and Gruffudd ap Rhys successively and the formulating of regulations for the Welsh bardic order, and a comment on the probability of Bleddyn ap Cynfyn 'having instituted some Regulations respecting Pedigrees and Land rights' and of Gruffudd ap Cynan having 'introduced Irish or Scaldic music and rules of good order amongst Musicians into North Wales'; 111, a list of place-names containing the element Bangor; 138-9, notes relating to 'Cadeiriau ag Eisteddfodau wrth gerdd dafod' ('Cadair Tir Iarll', 'cadair ym Marchwiail', 'eisteddfodau' at Caerfyrddin and Caerwys, 13th-16th cent.); 140, a note on the poet Gwilym Tew; 141-8, notes on 'eisteddfodau' held at Caerfyrddin in 1451 and N.D., and decisions taken relating to the bardic order and 'cerdd dafawd'; 149-51, genealogical data relating to Iestin ab Gwrgan, lord of Morgannwg; 152 + 157, a brief chronicle of historical and pseudo- historical events in Britain, 1300 B.C. - 230 A.D.; 156, an anecdote relating to Gwaithfoed, lord of Cibion and Ceredigion, and the Saxon king Edgar; 158-9, notes relating to Welsh strict metres referring to 'Cwlm Cadair Caerfyrddin' based upon metrical systems arranged by Gwilym Tew, Dafydd ap Edmwnd, and Llawdden; 165, transcripts of five 'englynion' attributed to Dafydd Benwyn; 167, notes on Owain ap Cadwgan and his son Einion, temp. Henry I; 171-2, notes on Thomas Jones of Tregaron ('Twm Siôn Catti'); 178-9, an anecdote relating to the bard Siôn Cent; 185, notes headed 'Origin of letters in Britain'; 187, a note relating to derivative and compound words in Welsh; 188, a list of fourteen ? rules under the heading 'Theophilanthropists of Wales or Berean Society'; 189, a note on an 'eisteddfod' held by Rys ap Tewdwr at Castell Nedd in 1080; 213, a short list of Glam[organ] proverbs and idioms; 230, a note on 'Hopcin ap Thomas ap Einion Hen a elwir Einion Offeiriad' and the said 'Einion Hen'; 233-41, extracts from [Joseph Robertson:] An Essay on Punctuation (1785); 243-6, transcripts of seven stanzas of English religious verse, an English prayer, and the music of two psalm tunes; 253, an extract from a 'cywydd' attributed to R[hys] G[och] Eryri, and a list of words headed 'Geiriau Gofram yr Alban Eilir, 1815'; 254-61, lists of words and other extracts from Henry Perri [: Eglvryn Phraethineb sebh dosparth ar] Retoreg [ Lhundain, 1595], and other poetic extracts; 262-3, a copy of a 'Sonnet on the prospect of Vaucluse from Petrarch' and an epitaph on an infant by Edwd. Williams, and a list of 'Places to enquire where they are'; 269-74, miscellaneous poetic extracts to illustrate specific words such as 'barddas', 'gwyddfa', etc., and lists headed 'Pumwydd Celfyddyd' and 'Naw Cynneddf Doethineb'; 275, a brief note on the practice of planting trees at crossroads in Glamorganshire; 277-9, a description of the method of swearing the bardic oath; 281-2, a list of the names by which God is known in Welsh with English definitions; 284-5, brief notes relating to the poet Llywelyn Llogell Rhison and his two brothers of Marchwiail [co. Denbigh], and the poet Mab Claf ab Llywarch, with a reference to the attribution of 'Englynion Eiry Mynydd' to the said Llywelyn and Mab Claf; 286, notes on the written version of the tale 'Hanes Taliesin'; 291-2, a list of 'Prif gyfoethau Gwlad Gymru', (continued)

298-300, an extract from the Saxon Chronicle with an English translation; 302, a comment on adverse opinions concerning the antiquity of 'Glam[organ] bardism and its concommitant literature'; 303, notes relating to the bardic 'chair of Glamorgan in Tir Iarll', 'Cadair Taliesin', and 'Cadair Urien'; 304-06, notes headed 'Llyma ddosparth yr awgrym' with lists of numerals headed 'Llyma lafariaith awgrym herwydd a'i dangosir dan a[r]wyddon rhif sathredig y cenedloedd . . .' (see J. Williams ab Ithel: Barddas . . ., vol. I, pp. 98-103); 309, a copy of the civil marriage vow of the time of Oliver Cromwell in Welsh; 311-12, a note on Gruffudd ap Cynan's institution of ? triennial 'eisteddfodau' at Aberffraw and of rules for the bardic fraternity; 316, a biographical note on the Bradford family of Tir Iarll or Bettws [co. Glamorgan]; 319, a note on 'cynghanedd' prior to the time of Gruffudd ap Cynan; 324, a transcript of an 'englyn' attributed to Lewys Mon; 325-6, three triads headed 'Bardic Theology'; 329-30, eight triads headed 'Trioedd amrafaelion'; 335-6, a transcript of six stanzas of Welsh verse attributed to Rhobert, tywysog Norddmandi; 340, notes on the means adopted by Welsh bards to earn a living, circa 1500-1680; 341, six triads headed 'Trioedd Iaith ag Ymadrodd'; 344-8, notes on the development of alliteration in Welsh poetry and the 'rules of . . . the Scaldic School of Welsh versification'; 357-8, a few bardic triads; 374-5, notes relating to various bardic 'chairs'; 379, questions and answers relating to 'Pair Ogrwen', 'Cariadwen', and 'Pair Dadeni'; 387, a short list of four triads; 390-91, notes relating to 'chware hud a Iledrith' of Math ap Mathonwy; 397-9, 402-03, lists of proverbial or idiomatic expressions in Welsh; 407-11, a list of thirty triads headed 'Llyma'r Trioedd a ddatcanodd Iolo Morganwg yng Ngorsedd Beirdd Ynys Prydain ar Frynn Dinorweg yn Arfon, Alban Elfed 1799'; 411-20, notes relating to ? bardic ceremonial and the duties of bards, and seven triads headed 'Llyma Drioedd cynghlo Cadair a Gorsedd'; 421-2, a list of Welsh phrases with English equivalents headed 'Address of letters - salutations in Glamorgan'; 442-3, a list of rules headed 'Rules to know when two languages have had the same word from remote antiquity which may claim it as originally its own'; 445-6, brief notes relating to the early bishops of Bangor, and Ylldud farchog and Eilifri, his mother; 447, transcripts of two 'englynion' attributed to Huw Cornwy and Huw Llwyd Cynfel; 447-8, notes on a ruin called Myrddin Taliesin on the banks of Llynn Geirionydd [co. Caernarvon]; 449, notes headed 'Pedwar Cerddawr Graddawl'; 450-51, an anecdote relating how [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' nearly lost his life through sleeping near a lime kiln at Llanelltyd [co. Merioneth] in June 1799; 452-7, transcripts of 'englynion' attributed to Siôn Philip, Edmund Prys, Huw Ednyfed, Lewis Môn, Tudur Aled, Owain Ifan, Iorwerth Fynglwyd, Rhys Tyganwy, Huw Llwyd Cynfel, and Gruffudd Philip, and other poetic extracts; 472 + 475, transcripts of 'englynion' attributed to Richard Philip and Gruff. Hiraethog; 479, notes headed 'Edward Williams's idea of Public worship or Religious instruction rather'; 481-5, notes referring to Welsh literature in the late medieval period after the Edwardian conquest and, in connection therewith, the development of alliteration, the production of triplet verse and prose triads, the triads and verses of Llewelyn Llogell Rhison of Marchwiail, and the works of Hopcin Thomas ap Einion in South Wales, references to the existence of 'triades, triplet verses, etc., of very great antiquity', and to Druidic, Scaldic, Norman, Roman, and Saxon influences ? on literature, and a note on the lasting effects of the Edwardian conquest on political and religious attitudes in North Wales; 506, lists of 'flowering shrubs', 'native flowers rare', and 'evergreens' in Glamorgan; etc. Interspersed amongst the above items throughout the volume are lists or groups of Welsh words, notes on Welsh words, etymological notes, genealogical data, miscellaneous extracts from a variety of printed sources, and other miscellaneous items.

'Iolo Morganwg'.

Miscellanea,

A composite volume containing miscellaneous prose and verse items in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). Page i is inscribed 'Brith y Coed Sef Cynnulliad Cymmysg o Hen Bethau Cymreig, Rhyddiaith a Phrydyddiaeth. Cynnulliad Iolo Morganwg. Rhifyn IV', and pp. iii-vii contain a list of ninety-four items being the contents of pp. 1- 144. These include, pagination in brackets, transcripts of Welsh poems (sometimes single stanzas) or extracts from Welsh poems attributed to Gwydion ap Don (from the Mabinogi) (1), Lln. Moel y Pantri (2), Lln. ab Hywel ab Ieuan ab Gronw (5, 101-04, with a note on the bard 104-05), Dafydd Gorlech (5), Gruff. ap Gronw Gethin (6), Rhys Llwyd Brydydd (6, 73), Ieuan Gethin ab Ieuan ab Lleison (17, 74, 122), Thomas Llywelyn 'o Regoes' (17), Siôn Tomas Hywel 'o Lanbedr ar Fro' (29), Thomas Wiliam Hywel (29), Thomas Lewys 'o Lechau' (29-30), Harri Meirig (35), Taliesin Ben Beirdd ( 49-55, 78-9), Dafydd ap Gwilym (72, 130), Iorwerth Fynglwyd (73-4), ? Rhys Nanmor (73), Ieuan Du'r Bilwg (74), Twm ab Ifan ab Rhys (75-7), Gruffydd Llwyd Dafydd ap Einon Lygliw (97-100, with a note relating thereto), Siôn Rhydderch (106-07), Dafydd Hopcin 'o'r Coetty' (108), Rhisiart Thomas (109 ), Teilo Sant (114-15), Casnodyn Fardd 'o Gil Fai' (116), Dafydd Lewys 'o Ferthyr' (120), Lleison Cradoc 'o Dregolwyn' (121), Rhys Brydydd (121), Owain Gwynedd (121), Dafydd Benwyn (122), Wm. Cynwal (122), Huw Machno (130), Edwd. Richards (130), Hywel Rhys (130), Hopcin ap Thomas 'o Lynn Tawy' (132), Llywelyn Goch ab Meurig Hen (132), Siôn Tudur (136-41), Siôn Mowddwy (141), Llawdden Fardd (143), Tudur Wiliam (144), John Daf. ap Jenkin (144), and Llywarch Hen (144); transcripts of unattributed Welsh verse including a series of fourteen 'Englynion yr Adar' with notes by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' relating thereto (37-9), a series of eighty-four 'Englynion Arthur a'r Eryr a hwnnw oedd Eliwlod Nai Arthur ag Arglwydd Llancarfan' with notes relating thereto by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (79-95), and an 'englyn' (131); notes on 'Adar Rhiannon' and 'Blynyddau'r haul a'r Lleuad' (2); genealogical data relating to the descent of King Arthur including an anecdote relating to Brân fab Llyr (3- 4); genealogical data relating to 'Taliesin Ben Beirdd' and 'Morganiaid Tredeger' (7-8); a copy of the inscription on the gravestone of William Hopkin [the reputed poet], ob. 1741, and of an 'englyn' thereon attributed to his mother, and a brief note on his family (9; see TLLM, tt. 251-9); notes, mainly genealogical, relating to Rhys Brydydd of Llanharan [co. Glamorgan] and his family (10); a brief genealogy of William Bleddyn, bishop of Llandaff [1575-1590] (11); notes relating to Cuneddaf Wledig and his sons (11-14); notes on Saint Brychan and Morgan ap Einydd from whom allegedly Brycheiniawg and Morgannwg derived their names (15-17); a copy of a version of the statute reputedly drawn up by Gruffudd ap Cynan for regulating the order of bards and musicians with brief notes on the said statute by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (18-28); miscellaneous genealogical data (30-36, 48, 113); horticultural and agricultural instructions extracted 'o Hen Lyfr Esaia Pywel o Lansainffraid ar ogwr' being a work allegedly compiled in 1591 by Rhisiart Siôn Huw 'o'r Coetty' ( 40-48) ; notes on the Welsh bardic order as it was previous to the time of Gruffydd ap Cynan ('Llyma Drefn ar wyr wrth Gerdd Dafawd a elwir Hen Drefn Deheubarth ag a fu yng Ngwynedd cyn nog amser Gruffydd ap Cynan') (56-60); a list of fifty Welsh triads headed 'Llyma Drioedd Cerdd' (60-68); a list of Welsh proverbs allegedly extracted from a larger collection 'Yn Llyfr Thomas Bona' (69-72); a transcript of a letter in Welsh from Llywelyn Siôn from Llangewydd to Meuryg Dafydd of Llan Nisian [both of co. Glamorgan and fl. late 16th cent.] (the books relating to the bardic craft 'Llyfrau cerdd dafawd . . . sef pump llyfr Cerddwriaeth' which he, Llywelyn Siôn, had been copying were ready for collection, recipient should receive one pound for them, he had heard that the person who wished to have the volumes intended publishing a work on the subject in Welsh and Latin, knowledge of the Welsh bardic craft would disappear except for the composing of 'cwndidau') (96; for the opinion that it is a forgery to be attributed to Edward Williams himself see TLLM, t. 93, n. 45, and t.158, n. 56); (continued)

Notes relating to 'eisteddfodau' held at Ystrad Owain, Glamorgan, with particular reference to an 'eisteddfod' held there in 1720, and transcripts of 'englynion' composed in connection therewith (105-12; see TLLM, tt. 272-7); a brief note on the connection between some of the gentry and clergy of Glamorgan and Welsh poetry until ? comparatively late in the eighteenth century (112); a short list of Welsh triads, a few Welsh proverbs, lists with the superscriptions 'Wyth prif Gampau Dedwydd', 'Naw Llawenydd y Nef', 'Yr Wyth Brifwyd', 'Wyth Weithred Trugaredd', and 'Wyth Defnydd Dyn', and a list of sayings attributed to Cattwg Ddoeth (117-20); notes relating to Rhys Brydydd of Llanharan [co. Glamorgan] and his sons Rhisiart and Ieuan and tales relating to his grandson Thomas (123-9; for the Welsh text see Iolo Manuscripts, pp. 200-03, and for an English translation ibid., pp. 614-17); miscellaneous triads (131); notes on and a list of 'Breiniau Gwyr Arfon' (133-6); and Welsh medicinal recipes (142-3). Pp. 153-5 contain a list of fifty-one items being an incomplete list of the contents of pp. 157-384 Previously paginated 1-228. Included, pagination in brackets, are a copy of 'Gwassanaeth Meir' [being a middle Welsh version of the 'Officium Parvum Beatae Mariae Virginis'] transcribed by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' in June 1799 from a manuscript in the hand of John Jones [of Gellilyfdy, co. Flint] then in the library of Thomas Johns of Hafod Ychtryd, co. Cardigan [now Hafod MS 23 in the Cardiff Free Library] (157-211); a section headed 'Tri achos y dioddefawdd Crist archollion . . . ' and two Welsh triads (212 ); transcripts of two sequences of 'englynion' the first attributed to Mab Claf ab Llywarch or Llogell Rhison and the second to the said Mab Claf ab Llywarch, and of a poem attributed to Taliesin Ben Beirdd (213-20); transcripts of seven prayers described as 'Emynau Curig Ferthyr' (221-5); a copy of an anecdote relating to Owain Glyn Dwr and Syr Lawrens Berclos (225-6); transcripts of three sequences of 'englynion' (each stanza commencing 'Coronog Faban') attributed to Aneurin Gwawdrydd, Jonas, athraw Mynyw, and Rhys Goch o'r Ryri respectively with notes [by Edward Williams] on the three sequences (227-38; for the Welsh text see Iolo Manuscripts, pp. 265-71 and for an English translation ibid., pp. 673 et seq.); four more sequences or 'awdlau' containing 'coronog faban' stanzas, the second being attributed to Gildas Broffwyd and the fourth being copied, with revised orthography, from Thomas Pugh: Brittish and Out-landish Prophesies . . ., London, 1658 (239-56; for the Welsh text see Iolo Manuscripts, pp. 271-82); an incomplete copy of an 'awdl' attributed to Cuhelyn Fardd (257); a brief note on Gruffudd Hiraethog's opinion of Siôn Tudur, Wiliam Cynwal, Simwnt Fychan, and William Llyn (269); a note headed 'Edifeirwch Owain Cyfeiliog' (269-70); a copy of 'Prophwydoliaeth Gildas Brophwyd' (270-73); an incomplete series of triads entitled 'Trioedd Cerdd gwasgaredig' (273-4 ); transcripts of two stanzas of the 'tawddgyrch cadwynog' measure attributed to Iorwerth ab Ieuan and Lewys Hopcin 'o Hendre Ifan Goch' and of 'englynion' attributed to Lewys Morganwg (277-8); a short list of names of places and persons mainly from Welsh literature and legend extracted from a manuscript collection of Welsh poetry compiled by D[afydd] Jones, vicar of Llanfair Dyffryn Clwyd (279-81); a list of questions and answers headed 'Gofyniadau saith o wyr Doethion i'w gilydd a'u hattebion' (282-3); a transcript of an 'englyn' in Latin attributed to Grono Ywain (283); a series of thirty Welsh triads (284-9); a copy of a fable entitled 'Hanes y tri aderyn Llwch Gwin' (289-90; for the Welsh text see Iolo Manuscripts, p. 188, and for an English translation ibid., p. 600); copies of two prose items entitled 'Hanes y Pedwar Cefnderwydd Gwynedd' and 'Cynghor Taliesin i'w Fab Afaon' and a note re a Glamorgan tradition linking Wa[l]ter de Mapes with the parish of Llancarvan (290-92); (continued)

A note relating to Gruffudd Dwn of Ystrad Marchell and his relationship with William Llyn and William Salesbury, with a copy of an 'englyn' by the said Gruffudd Dwn to Salesbury (293-4); a note on the words 'ynad' and 'anynad' (295); transcripts of Welsh strict- and free-metre poems attributed to [Edward Williams] 'Iolo Morganwg', Hopcin y Gwaydd 'o Fargam', Thomas Llywelyn 'o Regoes', Hywel Rhys 'o Flaen Cannaid', Edward Richards 'o Ystrad Meuryg', Siôn y Cent, y Parchedig Roger Edwards 'offeiriad Llanaber yn Ardudwy', Evan Evans ( ), Edmund Prys, and Iorwerth Fynglwyd (296-317); notes relating to Elis Wynn [cleric and author] with a transcript of six of the 'englynion' published by him at the beginning of his [translation of Jeremy Taylor's Holy Living, i.e.] Rheol Buchedd Sanctaidd and of the six 'englynion' to the translator by Edmund Prys 'Ficar Clynog Fawr yn Arfon a mab yr hen Edmund Prys o Faen Twrog' also published at the beginning of the said volume (318-23); transcripts of strict-metre poems attributed to ? Ieuan ap Gruffudd, Siôn y Cent, Tomas Morgan 'o'r Tyle Garw', Wiliam Dafydd 'neu Wilym Tir Ogwr', Dafydd y Blawd, Y Bardd Glas o' r Gadair, Evan Evans 'sef Ieuan Gwynfardd Ceredigion', Goronwy Owain, Hopcin y Gweydd 'o Fargam', Huw Caerog, Huw Llyn, Huw Pennant, Wiliam Cynwal, Ieuan Tew Hynaf, Wiliam Byrcinshaw, Siôn Tudur, and Richard Dafies, Escob Mynyw, and of some unattributed verse, the poems in some instances being accompanied by notes relating to subject matter, circumstances of composing, etc. (323-57); a note relating to the grading or licencing of bards at the time of the 'eisteddfod' at Caerwys ? 1565 (357-8); notes relating to Elisabeth Price, cousin of Robert Fychan of Hengwrt [co. Merioneth], her work as a copyist of the works of Welsh poets from the earliest to her own times, some twenty manuscript volumes in her hand in the possession of the Reverend Mr. Dafis of Penegos near Machynllaith [co. Montgomery], the untrustworthy nature of the genealogical manuscripts of Gwynedd, the compilation of such works as Brut y Brenhinoedd, Brut y Tywysogion, and Brut y Saeson in South Wales, the preservation of the poetic compositions of the bards of the princes of Gwynedd in South Wales manuscripts such as Llyfr Coch Hergest, Llyfr Du Caerfyrddin, Llyfrau Gogerddan, and Llyfrau Castell Rhaglan, the use of 'Iaith Deheubarth' as a literary language by the poets of Gwynedd, etc. (359-61; see TLLM, tt. 173-4); an anecdote relating to the poet Gutto'r Glyn's visit to an 'eisteddfod' at Cardiff Castle with a transcript of an 'englyn' attributed to Syr Wiliam Herbert and of part of a 'cywydd' attributed to Hywel Dafydd ap Ieuan ap Rhys connected therewith (362-3); transcripts of 'englynion' attributed to Gruffudd ap Llywelyn Fychan and Ifan Brydydd hir (jointly), Lewis Môn, Tudur Aled, Rhisiart Iorwerth 'o Langynwyd', and Llywelyn Goch ap Meuryg Hen 'o Nannau', an 'englyn sathredig ym Morganwg', and a stanza attributed to Owen Brereton (363-5); brief genealogies of Taliesin Ben Beirdd (366); and brief genealogical and other data relating to the three bardic brothers Ednyfed, Madawg, and Llywelyn, sons of Gruffudd ap Iorwerth of Marchwiail [co. Denbigh] with reference to an 'eisteddfod' held at Marchwiail in the lifetime of the said three brothers (367-8). P. 385 is inscribed 'Brith y Coed, Rhann VI yn hwn y mae Statut Gruff. ap Cynan o Lyfr Siôn Brwynog', and pp. 387-8 contain a list of the contents of pp. 393-421 (previously paginated 1-29). Included, pagination in brackets, are prose items headed 'Llyma Saith weithred y Drugaredd yr rhai y bydd Crist ddydd brawd yn holi pob Criston yn galed am danynt' and 'Llyma beth o Gynghoreu Cattwn Ddoeth a'r Bardd Glas o'r Gadair i bob gwr doeth ar y fynno rengi bodd Duw a dynion . . .' (393-9); a short list of 'Geiriau gwir Taliesin' and a series of six Welsh triads (400); a series of sayings attributed to Y Bardd Glas o'r Gadair, and a sequence of questions and answers of a biblical - mythological nature (401-02); and transcripts of strict-metre poems attributed to Gutto'r Glynn, Iorwerth Fynglwyd, Dafydd Na[n]mor, Meilir Brydydd, Dafydd ap Gwilym or Iolo Goch, and Llawdden or Gwilym ap Ieuan hen (403-21). The remainder of the volume contains, pagination in brackets, a copy of rules relating to the holding of 'eisteddfodau' and of a version of the statute for the regulating of the bardic order attributed to Gruffudd ap Cynan as allegedly confirmed at the [mid] fifteenth century 'eisteddfod' held at Carmarthen (425-37; the present version, according to notes On p. 437, had been compiled by Siôn Brwynog from various sources and had been transcribed by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' from one of the manuscripts of the aforementioned Elizabeth Price in the possession of the Reverend Mr. Dafies of Penegos aforesaid); a note by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' relating to the authorship of the aforementioned rules for holding 'eisteddfodau' (438; see TLLM, t. 281); notes relating to an 'eisteddfod' held at Y Pil in co. Glamorgan in 1715 listing the names of bards who ? were present and containing transcripts of 'englynion' composed at or in connection with the said ' eisteddfod' allegedly by Nicolas Rhys, Wil Hopcin, Siôn Bradford ('Ieuan Tir Iarll'), Dafydd Hopcin 'o'r Coetty', Dafydd Nicolas, Gruffudd ap Hywel ('Y Digri Bach'), Rhys Morgan, Siôn Rhydderch, and Dafydd Thomas (441-6; see TLLM, tt. 258, 277 et seq.); a further note relating to the aforementioned Dafydd Thomas who was at Y Pil including a reference to Siôn Rhydderch (446-7; see TLLM, t. 244); and what appears to be the superscription for proposed notes on an 'eisteddfod' held at Ystrad Ywain in co. Glamorgan in May 1720 (448).

'Iolo Morganwg'.

Barddoniaeth, etc.,

Folios removed at some time from Llanover MSS B.6 (NLW MS 13068B), B.9 (NLW MS 13070B), E.7 (NLW MS 13169B) and E.16 (NLW MS 13178B), and containing items of poetry, some incomplete, by Tudur Aled, Hyw [sic] Kae Llwyd, Daio ssion ab Howel, [Tomas Llywelyn Deio Pwel], Ievan Tew Brydydd , [? Sion Brwynog], Philip Ievan, and [Rhys Goch o Fochgarn], written in various hands of the sixteenth and seventeenth centuries including that of Llywelyn Siôn, with one leaf from a (?) scriptural dictionary, Ra-Re, in a seventeenth century hand, giving definitions rather than scriptural references. Fuller details have been placed with the manuscript.

Llywelyn Siôn and others.

'Llyfr Jenkin Richard',

An imperfect, seventeenth century manuscript. Pp. 1-160 and 165-232 contain a collection of Welsh free- and strict-metre poems (medieval to seventeenth century) including poems by Howell Thomas Dauid, Jenk[in] Richard, William Jenkin, Giles ap John, David Du Hir Addig, Charles Thomas, Robert Lia, Rys Goch 'o Fochgoron', John Kent, John Jones, Rich. Watkins, clerk, John Tydyr, Rhys Parri, Dafydd Llwyd Mathey, Hugo Dauids, vicarius, Tho. Lewis, Charles Jones, Mredyth ap Rosser, Res Brychan, Ievan Rhydd, Dafydd ap Gwilim, Ioroth Fyngllwyd, Lln. ap Ho. ap Ivan ap Gronow, Hugh Dafydd (? the same as Hugo Dauids, vicarius, above), Bedo ap Phe. Bach, Dafydd ap Edmond, Iolo Goch, Lln. ap Howell, Howel Swrdwal, Tydyr Aled, Hyw Penmal, and Edward Dafydd (the seventeenth century poet concerning whose identity see TLLM, tt. 96-100, and, for a different opinion, IM, t. 260 and R. Geraint Gruffydd: 'Awdl Wrthryfelgar gan Edward Dafydd', Llên Cymru, cyf. V, tt. 155-63, and cyf. VIII, tt. 65-9). Intermingled with the Welsh poems are a few English items including religious verse by Richard Morgan, clerk, alias Sir Richard y Fwyalchen, and an anonymous poem entitled 'An Epitaph vppon ould dotard Wroth' [? William Wroth, Puritan cleric]. Pp. 161-3 and possibly part of p. 159 contain a record of payments or contributions by an unspecified person or persons, 1643-1646, in connection with the maintenance of royalist forces in co. Monmouth. These include contributions towards the garrisons at Monmoth, Raggland, Colbroock, and Abergev[eny], and towards the cost of provisions, weapons, etc. The volume is referred to as 'Llyfr Jenkin Richard(s)' and this is the Jenkin Richard(s) of Blaenau Gwent whose own poems form part of the text (see IMCY, tt. 82, 176; IM., tt. 257-8, 259-60; TLLM, t. 100; and Llên Cymru, cyf. III, t. 98). In TLLM., tt. 97, 100, poems by Edward Dafydd are said to be in the poet's own hand, but R. Geraint Gruffydd in Llên Cymru, cyf. V, t. 158 infers that the whole volume is in the hand of the aforementioned Jenkin Richard(s).

Jenkin Richards.

'Talm o hen-gerdd i Foelyrch',

A composite volume of collections of Welsh poetry and prose made about 1635. The title is derived from the third section which contains a number of poems to members of the Wynn family of Moelyrch in Llansilin. Amongst the poets represented are Hywel Cilan, Tudur Aled, Rhys Cain, Gruffudd Hiraethog, Sion Cain, Guto'r Glyn, Edmwnd Prys, Lewis Glyn Cothi, Iolo Goch, Cynddelw Brydydd Mawr, Iorwerth Fynglwyd, Taliesin, Dafydd ap Gwilym, Dafydd Nanmor and Wiliam Cynwal. Miscellaneous material in the volume includes a copy of an award relating to Moelyrch, 1540; a fragment of a letter by Charles I; the pedigrees of Oliver Cromwell, Holland and Morris, and Kyffin of Bodfach; a roll of the Caerwys Eisteddfod, 1567; an extract from 'Breuddwyd Rhonabwy'; a list of the sheriffs of Denbighshire from 1541 to 1635, with additions to 1658; a copy of documents relating to the treaty of alliance concluded between Charles VI of France and Owain Glyndŵr; extracts from the epigrams of John Owen; and extracts from scripture.

Cywyddau a baledi,

Transcripts by John Humphreys Davies, [Sir] Owen M. Edwards and Henry Rowlands, Llangollen of poetry by Hugh Cadwaladr, Dafydd Nanmor, Gruffudd Hiraethog, Hywel Cilan, Iolo Goch, Mr William Lloyd, Thomas Llwyd, Owain ap Llywelyn Moel y Pantri, Owain Gwynedd, Siôn Mawddwy, Gwerfyl Mechain, William Phylip, Rhys Goch Eryri, Rowland Huw, Tudur Aled, Tudur Penllyn, Siôn Tudur, John Vaughan, Rowland Vaughan, Margaret Rowland, Watcyn Clywedog and Wiliam Llŷn.

O. M. Edwards, J. H. Davies and Henry Rowlands.

The poetical works of Lewis Glyn Cothi and Tudur Aled,

A manuscript containing the poetical works of Lewis Glyn Cothi, Tudur Aled, Tudur Penllyn, Sion Cent, Ieuan ap Tudur Penllyn, Rhys Cain and others. There is some controversy as to whether f. 137 contains work by Llewelyn ab Ieuan or by Deio ab Ieuan Du. The volume is labelled 'Odlau a Chywydda. A. 4°'.
Ff. i-ii, 137-143b are not in the same hand as the rest of the manuscript, and ff. 144b-146 are in a modern hand. Ff. 1-56 may be copied from Peniarth MS 109; the order of the poems is the same at first, but the readings do not always agree, and there are four poems in this manuscript which are not in Peniarth MS 109. Pp. 11-96 of Peniarth MS 77 are copied from this manuscript. William Salesbury or Sir T. Wiliems has written what looks like 'rhyderch ap Howel ap Dauyd' on f. 136b.

Barddoniaeth,

Transcripts by Ioan Pedr and others of poems by Iolo Goch, Rhys ap Hywel [ap Dafydd], Dafydd Owain, Gruffudd Hiraethog, Siôn Cent, Catrin ferch Gruffudd ap Hywel ('o Lan Ddeiniolen'), Syr Phylip o Emlyn, Siôn Phylip, William ap Robert, Edmwnd Prys, Rhys Wyn ap Cadwaladr, Owain Gwynedd, Deio ab Ieuan Du, Tudur Penllyn, Tudur Aled, Dafydd [ap] Llywelyn ap Madog, Simwnt Fychan, Richard Cynwal, Siôn Cain, Dafydd Nanmor, Edwart Urien, Gruffudd Phylip, [Ifan] Tudur Owen, Dafydd Llwyd ap Wiliam [David Lloyd], Siôn M[a]wddwy, Siôn Brwynog, Richard Phylip, Dafydd Llwyd ap Hywel ap Robert, Dafydd ap Gwilym, Dafydd ab Edmwnd, Wiliam Cynwal, Thomas Prys, Robin Ddu, Richard Prise, Richard Owen ap Richard, Rhys ab Ednyfed, Dafydd Nanmor, Hywel ap Dafydd ab Ieuan [ap Rhys] and Bedo Hafes[b]; 'Trioedd Taliesin'; 'Y pedwar gwell ar hugain'; 'Tri thlws ar ddeg o frenin dlysau Ynys Brydain'; original poems and translations from French, German and Italian by Ioan Pedr, and a short note on the literature of Brittany.

Ioan Pedr and others.

Barddoniaeth

'Cerddi', 'cywyddau' and 'englynion' by Huw Mor[y]s, Owen Gruffydd, Thomas Prys, Mathew Owen, Robert Dafydd Llwyd, Caleb Gruffydd, William Prichiart [or Pritchard], El[l]is Cadwaladr, Ritiart [?i.e. Richard] Barru, Thomas Buttry, Wi[l]liam Phylip, Elis Roberts, John Richiart [i.e. Richard], John Edwards ('O glun Ceiriog'), Thomas Edwards ('o'r tai yn rhos'), Richiart [i.e. Richard] Llwyd ('or Plas Meini'), Edward Parry, Rhys Wynn, Thomas Morus, Edward Mor[y]s, Siôn Tudur, R. Jones, Edmund Prys, Richard Hughes, Huw Machno, Morus Wynne, Thomas Lewis, Tudur Aled, John Parry, Lewis Cynllwyd, etc. in the autograph of Hugh Jones ('cowper').

Barddoniaeth,

  • NLW MS 10870B.
  • File
  • [1766x1790] /

An incomplete miscellany, in the form of three unbound volumes, of free- and strict-metre poetry (including illustrative extracts), compiled by David Thomas ('Dafydd Ddu Eryri') under the title of 'Golwg a'r Parnassus, a Helicon, Sef, Casgliad neulltuol, neu Bigion Dewisol Allan o Waith Prif feirdd neu Brydyddion yr oesoedd, sef y Rhannau hyny o'u Gwaith na ymddangosodd yn argraphedig Hyd yn hyn ond mewn hen Sgrifeniadau, yn Englynion A chywyddau. yn Ddwy Rann; un yn Ddigrifol ar llall yn ddifrifol. O Gascliad, Dewi, ab Thomas, Waunfawr. A Sgrifenwyd yn y flwyddyn 1781'. The preface ('Rhagymadrodd at y Darllenydd') indicates both the period and partly the source of the volume: 'Y Darnau canlynol o Brydyddiaeth a Sgrifennwyd Gennyf yn fy Ieuenctyd, Pan ddechreuais Gyntaf Gael blas, ar farddoniaeth Reolaidd Ac yn ol fy nhŷb i, y Pryd hwnnw, maent yn Brif orchestwaith, Pigion, neu oreuon, Gwaith yr hen Feirdd ... Yr a adsgrifennais wrth ymdeithi[o] yn ddamweiniol, heibio'r lleoedd yr oeddynt iw gweled fel y Gwelwch yn Enwau'r Eglwysydd'. The poets represented include Rhichard Phylip; Maredudd ap Rhys; David Thomas ('Dafydd Ddu Eryri'); Hugh Hughes ('Y Bardd Coch o Fôn') (1766); Huw Morys; Siôn Cent; William Phylip; Elis Roberts; Dafydd ap Gwilym; Siôn Phylip; Bedo Brwynllys; Tudur Aled; Gruffudd Hiraethog; Siôn Brwynog; Siôn Tudur; Edward Morys; Owen Gruffydd; and Siôn Mawddwy. The titles include 'Englynion i Sir feirionydd'; 'Englynion Iw gosod ar fedd Huw Jones o Langwm ...'; and 'Englyn i Hugh Lloyd Cynfel'. Additions in other hands include some music scores of carol tunes and calligraphic exercises.

Thomas, David, 1759-1822

Results 1 to 20 of 44