Showing 30 results

Archival description
Williams, Waldo, 1904-1971
Print preview View:

Adjudications

The series comprises papers, mostly manuscript and typescript adjudications by Glyn Jones, of various, mainly literary, competitions, 1945-1988 (with numerous gaps). A number of adjudications are for competitions at school and chapel eisteddfodau, but also include adjudications of the BBC radio short story competition, 1950-1951, with letters from Gwyn Jones (9), Aneirin Talfan (5) and A. G. Prys-Jones; the Arts Council Poetry Award, 1956, which contains letters from Gwyn Jones (5); a competition sponsored by the Welsh Arts Council to translate a poem by Waldo Williams, 1970, with letters from Elan Closs Roberts (4), T. J. Morgan, Gwyn Williams and Waldo Williams (photocopy, 1963); and the Poetry Society Dylan Thomas Award 1984, with a letter from Susan Hill.

Jones, Gwyn, 1907-1999

Gohebiaeth gyffredinol: 1958

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod sefydlu'r Academi Gymreig dan ysgrifenyddiaeth a chadeiryddiaeth dros dro Bobi Jones a Thomas Parry, ac yn cynnwys trafodaeth ar natur ac aelodaeth wreiddiol yr Academi, gwahoddiadau i ymuno â hi ac ymatebion y rhai a wahoddwyd, ynghyd â llungopïau o'r ymateb a fu i'r newyddion yn y wasg. Mae'r llenorion dan sylw yn cynnwys Gwenallt, Gwilym R. Jones, J. Gwyn Griffiths, Waldo Williams, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, Euros Bowen, Aneurin Talfan Davies, Alun Llywelyn-Williams, Elis Gwyn Jones, Emyr Humphreys, R. S. Thomas, John Gwilym Jones a Pennar Davies. Ar gefn drafft o lythyr gan Bobi Jones mae copi o eirda a roddwyd iddo gan Griffith John Williams ym 1952.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1960

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod cyfarfodydd cynnar yr Academi ac ethol ei swyddogion cyntaf; Yr Athro Griffith John Williams (Llywydd), Iorwerth Peate (Cadeirydd), Bobi Jones (Ysgrifennydd) a Gwilym R. Jones (Trysorydd), ynghyd â llungopïau o'r drafodaeth a fu yn y wasg a sylwadau ar gychwyn cylchgrawn yr Academi, y cyfeirir ato fel 'Y Llenor Newydd' ac a gyhoeddwyd yn ddiweddarach dan yr enw Taliesin. Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; J. Gwyn Griffiths, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, John Gwilym Jones, Emyr Humphreys, R. Gerallt Jones, T. H. Parry-Williams, R. T. Jenkins, E. Tegla Davies, Cynan, Saunders Lewis, J. M. Edwards, Thomas Parry, Gwenallt, Waldo Williams, Aneirin Talfan Davies, Pennar Davies, Euros Bowen, D. J. Williams, T. J. Morgan a D. Myrddin Lloyd.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Geraint Bowen, 1940; T. Eirug Davies, 1941; T. I. Ellis, 1940; Huw Ethall (3), 1940-1941; W. R. P. George, 1941; Moses Griffith (2), 1940; J. Gwyn Griffiths (4), 1941; Loti Hopkin, 1941; A. O. H. Jarman, 1941; Dafydd Jenkins (4), 1940; Herbert Morgan (3), 1941; Thomas Parry (2), 1941; Iorwerth C. Peate (2), 1941; Mati Rees (5), 1940-1941; E. Prosser Rhys, 1941; Morris T. Williams (8), 1941; Siân Williams (Mrs D. J. Williams) (2), 1940-1941; Waldo Williams, 1941.

Bowen, Geraint

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Cynog Dafis; Alun Oldfield-Davies (4); Cassie Davies; Dr Elwyn Davies; John Davies; Dr Noelle Davies; Per Denez; Dr T. P. Conwell-Evans (2); J. Gwyn Griffiths (2); J. Selwyn Gummer; Frank Price Jones; E. T. Nevin; Dewi Watkin Powell (4); Gareth Price, BBC Cymru/Wales; Goronwy O. Roberts AS/MP (2); Jac L. Williams (2); John Tudno Williams; Waldo Williams.

Dafis, Cynog, 1938-

Llythyrau at David Jones, Aberystwyth,

  • NLW MS 21995C.
  • File
  • 1952-1962.

Fourteen letters to the Reverend David Jones, Aberystwyth, from Euros Bowen, 1952 and 1962, W. J. Gruffydd, 1952, and Waldo Williams, 1962, his co-adjudicators in the competition for the crown at the National Eisteddfod of Wales, Aberystwyth, 1952, and the National Eisteddfod of Wales, Llanelli, 1962.

Ned Thomas and the Condition of Wales

Papers, 1989 and 1992, relating to Greg Hill’s essay ‘Ned Thomas and the Condition of Wales'. The file includes two typescript copies of the essay ([1992]), a handwritten draft in the hand of Greg Hill, with some annotations and corrections ([1992]), and several pages of research notes, also in the hand of Greg Hill, discussing Waldo Williams, Ned Thomas, D. H. Lawrence, and George Orwell. The file also contains a number of letters (1992) to Greg Hill, from Ned Thomas (2), David T. Lloyd (2) and Mavis Page (1), discussing the essay’s content and publication; and a copy of Materion Dwyieithog / Bilingual Matters, No.1 (1989), published by the Media Studies Group, Ceredigion College of Further Education.

Original Poems and Translations

Papers, 1980-2009, mainly relating to original poems and translations by Greg Hill, including a copy of the booklet, ‘Bastard Englyns: Original Poems & Translations’ by Greg Hill (2000) which includes poems by Gerallt Llwyd Owen and Waldo Williams; and typescript copies of poems & translations (1980-2009, with gaps) published in Planet, New Welsh Review, Poetry Wales, Red Poets, Scintilla, and the Manchester Cathedral Poetry Competition. The file also includes a number of letters (1992; 1994; 2000) addressed to Greg Hill discussing translations of poems and their publication, from Richard Poole (2); Gerallt Lloyd Owen (1); Emyr Williams (1), with a typescript copy of the translation ‘Inheritance’; and Willem Winters (1).

Penddelwau = Busts

Deunydd yn ymwneud â phenddelwau o enwogion Cymreig a gomisiynwyd oddi wrth ac a grewyd gan John Meirion Morris, y gwrthrychau'n cynnwys y chwaraewr rygbi Ray Gravell, y naturiaethwr, botanegydd, ieithydd, daearyddwr a'r hynafiaethydd Edward Lhuyd, yr addysgwr Ifor Owen, y mynach a'r offeiriad Sant John Roberts, y bardd, hynafiaethydd a'r casglwr Iolo Morganwg (Edward Williams), a'r beirdd Dafydd ap Gwilym, R. S. Thomas, Gwenallt (D. Gwenallt Jones) a Waldo Williams. Mae'r deunydd yn cynnwys gohebiaeth, drafft-ddarluniau, amcangyfrifon, ffotograffau a llungopïau o ddeunydd printiedig. Ymhlith y gohebwyr y mae'r gwleidydd a'r bargyfreithiwr Elfyn Llwyd, y caligraffydd, cerflunydd ac athro Ieuan Rees a'r ysgolhaig a'r gwleidydd cenedlaetholgar Edward (Tedi) Millward.
= Material relating to busts of famous Welsh people commissioned from and created by John Meirion Morris, the subjects including the rugby player Ray Gravell (1951-2007), the naturalist, botanist, linguist, geographer and antiquarian Edward Lhuyd (1660-1709), the educator Ifor Owen, the monk and priest Saint John Roberts, the poet, antiquarian and collector Iolo Morganwg (Edward Williams), and the poets Dafydd ap Gwilym, R. S. Thomas, Gwenallt (D. Gwenallt Jones) and Waldo Williams. The material includes correspondence, draft drawings, estimates, photographs and photocopies of printed matter. The correspondents include the politician and barrister Elfyn Llwyd, the calligrapher, sculptor and teacher Ieuan Rees, and the nationalist academic and politician Edward (Tedi) Millward.

Press cuttings and printed material from web pages

Press cuttings and printed material from web pages, relating to UK General Elections and political matters of Welsh concern such as prospective candidates and MPs for Welsh constituencies. The file also includes papers relating to European Parliament elections (2014), Welsh Assembly matters (2008-2010), and the Police and Crime Commissioner role (2010); a Statement of Persons Nominated for the South Wales East Region ([?2000s]); and some general campaign material for the 2017 UK General Election.

Rhaglen radio: Night Waves

Deunydd yn ymwneud â Menna Elfyn yn olrhain hanes y bardd Waldo Williams yn ei darllediad ar gyfer raglen Radio 3 Night Waves, gan gynnwys copïau drafft a theg o'r sgript a bras nodyn oddi wrth Menna Elfyn at gynhyrchydd y rhaglen, Zahid Warley.

Waldo's Witness

Material relating to the writing of Nigel Jenkins' play Waldo's Witness (1986), including several drafts of the work.

Waldo's Witness

Papers relating to the compilation and production of Nigel Jenkins' play Waldo's Witness (1986), including production expenses; printed posters and programmes; press releases; miscellaneous material relating to Waldo Williams, including information from interviewees who knew Waldo Williams, press cuttings, etc (notes partly in shorthand); translations into English of some of Waldo Williams' poetry; correspondence, principally with Coracle Theatre Company; printed agreement between Nigel Jenkins and Coracle Theatre Company; biographical details relating to Nigel Jenkins; and reviews.

Jenkins, Nigel, 1949-

Waldo's Witness: Photocopied drafts

Two annotated photocopied drafts of Nigel Jenkins' play Waldo's Witness (1986), its previous title, Waldo's Cloud, altered to Waldo's Witness.

Jenkins, Nigel, 1949-

Results 1 to 20 of 30