Showing 3 results

Archival description
Jones, John Robert, 1911-1970
Print preview View:

Gohebiaeth gyffredinol: 1967

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Euros Bowen a Gwyn Thomas, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd รข sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; John Rowlands, J. M. Edwards, Gerald Morgan, Ifan Gruffydd, Tudur Jones, J. R. Jones, Meic Stephens, Emyr Jones, Dafydd Glyn Jones, Islwyn Ffowc Elis, Harri Pritchard Jones, Derec Llwyd Morgan, Eigra Lewis Roberts, Gareth Alban Davies, R. Bryn Williams, Harri Gwyn a Nesta Wyn Jones. Ceir cyfeiriadau at roi Gwobr Griffith John Williams i Crwydro Sir Faesyfed, Ffransis Payne.

Bowen, Euros,

Llythyrau Jones (H-J)

Llythyrau, 1913-1969. Ymhlith y gohebwyr mae H. R. Jones (9), Harri Pritchard Jones (3), Idwal Jones (9), Iorwerth Hughes Jones (3), J. E. Jones (98), J. R. Jones (2), J. T. Jones [John Eilian] (3), J. Tysul Jones (8) a J. Tywi Jones (1).

Jones, H. R. (Hugh Robert), 1894-1930

Llythyrau J

Llythyrau, 1928-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth Kenneth Jackson (3); M. Auronwy James; A. O. H. Jarman (2); David Jenkins (15); J. Geraint Jenkins; R. T. Jenkins (18); Dilwyn John (13); W. Goscombe John (4); Herbert Lloyd-Johnes (25); Cynan (7); Bedwyr Lewis Jones (4); Ben G. Jones (8); Bobi Jones (9); C. C. Lloyd Jones; D. Gwenallt Jones (3); D. Parry-Jones (4); Derwyn Jones; Dic Jones (2); E. K. Jones (2); Evan D. Jones (5); F. Hope-Jones; Frank Llewellyn-Jones (2); Frank Price Jones (6); G. O. Jones (10); Gerallt Jones; Gwilym Arthur Jones (3); Gwilym R. Jones (8); Gwyn Jones (2); Gwyn I. Meirion-Jones (4); Iorwerth Jones (9); J. R. Jones (4); R. Brinley Jones (10); R. Gerallt Jones (2); R. Tudur Jones (6); Sam Jones (5); T. Llew Jones (4); Tegwyn Jones (3); Thomas Jones (1870-1955) (6); a Thomas Jones (1910-1972) (3).

Jackson, Kenneth Hurlstone, 1909-1991