Showing 2 results

Archival description
Dyfnallt, 1873-1956 -- Archives
Print preview View:

J. Dyfnallt Owen papers relating to Brittany

  • GB 0210 MSJDYFNBRITT
  • Fonds
  • 1927-1952 (mainly 1944-1952)

Papers, 1927-1952, of the Rev. J. Dyfnallt Owen relating to the imprisonment of Breton nationalists and the alleged suppression of Breton language and culture by the French state following the Second World War, consisting of correspondence, written accounts of the treatment of individual nationalists, papers relating to the visit of the Welsh delegation to Brittany in 1947, a typescript draft of Yann Fouéré, Breton Nationalism (Cardiff, [1946]), and other general papers.

Dyfnallt, 1873-1956

Papurau'r Parch. J. Dyfnallt Owen

  • GB 0210 JDYFWEN
  • Fonds
  • 1863-1956

Papurau o eiddo J. Dyfnallt Owen neu a grynhowyd ganddo, 1863-1956, yn cynnwys pregethau; nodiadau bywgraffyddol ar weinidogion anghydffurfiol; llythyrau a phapurau eraill yn ymwneud ag achos yr Annibynwyr, 1863-1953; llythyrau amrywiol pellach, 1878-1956, rhai ohonynt yn cyfeirio at yr Orsedd yn Llydaw a Chernyw; dyddiaduron, 1897-1956; cyfraniadau ar gyfer eu cyhoeddi yn Y Tyst, etc., 1923-[1953]; sgriptiau radio, 1931-1955; pregethau, 1919; torion o'r wasg, [1872]-1954; dyddlyfrau taith, a nodiadau ar bynciau hanesyddol a llenyddol, 1901-1953. = Papers of and accumulated by J. Dyfnallt Owen, 1863-1956, including sermons; biographical notes on nonconformist ministers; letters and other papers concerning the Independent cause, 1863-1953; further miscellaneous letters, 1878-1956, some of which refer to the Gorsedd in Brittany and Cornwall; diaries, 1897-1956; contributions for publication in Y Tyst, etc., 1923-[1953]; radio scripts, 1931-1955; sermons, 1919; press cuttings, [1872]-1954; travel journals, and notes on historical and literary subjects, 1901-1953.

Dyfnallt, 1873-1956.