Showing 288 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales fonds Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Glanaman,

 • CMA: Capel Bethania, Glanaman.
 • fonds
 • 1843-2001.

Cofysgrifau Capel Bethania, Glanaman, 1843-2001, yn cynnwys llyfr ystadegau, 1909-1930; cofrestr bedyddiadau, 1843-1918; chwe chofrestr priodasau, 1928-2001; cofnodion ariannol, 1907-1955; a llyfr yr Ysgol Sul, 1924-1937. = Records of Bethania Cha...

CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Llanpumsaint,

 • CMA: Capel Bethel, Llanpumsaint.
 • fonds
 • 1935-2014.

Cofysgrifau Capel Bethel, Llanpumsaint, 1935-2014, yn cynnwys cofrestr genedigaethau, bedyddiadau a marwolaethau, 1950-2014; cofnodion ariannol, 1941-2013; a llyfr cofnodion, 1953-1958. = Records of Bethel Chapel, Llanpumsaint, 1935-2014, includin...

CMA: Cofysgrifau Capel Siloh, Porthyrhyd,

 • CMA: Capel Siloh, Porthyrhyd.
 • fonds
 • 1909-2004.

Cofysgrifau Capel Siloh, Porthyrhyd, 1909-2004, yn cynnwys llyfrau ystadegau, 1925-1937; a llyfr cyfrifon, 1909-2004. = Records of Siloh Chapel, Porthyrhyd, 1909-2004, including statistics, 1925-1937; and accounts, 1909-2004.

CMA: Cofysgrifau Capel Nazareth, Llwynhendy,

 • CMA: Capel Nazareth, Llwynhendy.
 • fonds
 • 2001-2014.

Cofysgrifau Capel Nazareth, Llwynhendy, sef cyfrifon, 2001-2014. = Records of Nazareth Chapel, Llwynhendy, consisting of accounts, 2001-2014.

CMA: Cofysgrifau Henaduriaeth Fflint,

 • CMA: Henaduriaeth Fflint.
 • fonds
 • 1948-2005.

Cofnodion Henaduriaeth Fflint, 1948-2005, ynghyd â Llawlyfr Cyfarfod Misol Methodistiaid Calfinaidd Sir Fflint (1923), yn cynnwys rhestr o'r Ysgrifenyddion. = Minutes of the Flint Presbytery, 1948-2005, together with a copy of Llawlyfr Cyfarf...

Cofnodion Cwmni'r Llan a'r Wasg Eglwysig Gymreig Cyf.,

 • GB 0210 CWMLAN
 • fonds
 • 1923-1960 /

Memorandwm ac Erthyglau'r Cwmni, 1923; cofnodion a phapurau gweinyddol eraill,1923-1960; papurau ariannol, 1946-1960; llyfrau llythyrau a gohebiaeth, 1945-1960; papurau personol a gohebiaeth T.I.Ellis,1944-1960; papurau personol J. Griffith J...

Llan and Welsh Church Press Company.

Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Severn Road, Canton, Caerdydd,

 • GB 0210 SEVURCH
 • fonds
 • 1868-1980 /

Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Severn Road, Caerdydd,1868-1980, yn cynnwys adroddiadau blynyddol, 1914-1979; llyfrau cofnodion, 1868-1979; cyfriflyfrau, 1877-1979; a chofrestri yr Ysgol Sul, 1888-1980 = Records of the Severn Road Congregational Ch...

Eglwys Gynulleidfaol Severn Road (Cardiff, Wales).

Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Bethesda, Tywyn,

 • GB 0210 BETWYN
 • fonds
 • 1809-1957 /

Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Bethesda, Tywyn, sir Feirionnydd, 1809-1957; yn cynnwys adroddiadau blynyddol,1898-1957; cofrestr bedyddiadau a phriodasau,1809-1904; llyfrau cyfrifon, 1878-1915; llyfrau cofnodion, 1891-1914; llyfrau'r casgliad...

Capel Bethesda (Tywyn, Wales)

Papurau Annie J. Parry,

 • GB 0210 ANNJRRY
 • fonds
 • 1874-1907 /

Papurau'n ymwneud â gyrfa academaidd Annie Julian Parry, 1906-1934, a'i gwaith fel athrawes, a phapurau'n ymwneud â'i rhieni, 1874-1907 = Papers relating to the academic career and to the work as a school teacher of Annie Julia...

Parry, Annie Julian, 1889-1972.

Papurau Cymdeithas Emynau Cymru,

 • GB 0210 CYMNAU
 • fonds
 • 1971-1979 /

Gohebiaeth, 1972-1979; cofnodion y cyfarfodydd cyffredinol blynyddol, 1973-1979; rhestri aelodau, 1972-1974; cofnodion archebion a thaliadau, 1971-1979; deunydd printiedig, yn cynnwys copi o Bwletin, 1973-1976; a thorion papur newydd,1973-1978 = C...

Cymdeithas Emynau Cymru.

Papurau'r Parch. Dan Jones,

 • GB 0210 DANJONES
 • fonds
 • [20 gan., canol], /

Papurau'r Parch. Dan Jones, [20 gan., canol], yn cynnwys pregethau a nodiadau'n ymwneud â phregethau. = Papers of the Rev. Dan Jones, [mid-20 cent.], comprising sermons and notes relating to sermons.

Jones, Dan, 1900-1973.

Papurau Gŵyl Geltaidd Aberystwyth,

 • GB 0210 GWYYTH
 • fonds
 • 1978-1982 /

Papers, 1978-1982, of the Aberystwyth Celtic Festival Committee (Pwyllgor Gwyl Geltaidd Aberystwyth), comprising minutes, 1978-1982; correspondence, 1979-1982; newspaper cuttings, 1979-1982; committee members address book, [1978x1982]; programmes,...

Gwyl Geltaidd Aberystwyth.

Papurau yr Ymgyrch Newydd yng Nghymru,

 • GB 0210 YMGMRU
 • fonds
 • 1944-1983 /

Gohebiaeth a phapurau eraill,1944-1952, 1974,1982-1983, yn ymwneud â gweinyddiad y mudiad a'i ymgyrchoedd; copïau o adroddiadau, erthyglau a chylchlythyron, [1944x1952]; a phamffledi a thorion papur newydd, [1944x1952] = Correspondence and ot...

Ymgyrch Newydd yng Nghymru (Missionary movement)

Papurau Preifateiddio Dŵr Cymru,

 • GB 0210 DWRMRU
 • fonds
 • 1989 /

Papurau'n ymwneud â phreifateiddio Dŵr Cymru, 1989, yn cynnwys ffurflenni cais am gyfranddaliadau; cylchlythyrau; llyfrynnau gwybodaeth; canllawiau cofrestru; datganiadau i'r wasg a deunydd cyhoeddusrwydd. = Papers relating to the privat...

Welsh Water Authority.

Papurau Cymdeithas Cofeb Beca,

 • GB 0210 CYMBECA
 • fonds
 • 1964-1993 /

Papurau, yn cynnwys cyfriflenni, a gohebiaeth yn ymwneud â dadorchuddio Cofeb Beca yn Efailwen, 1964-1993 = Papers, including bank statements, and correspondence relating to the unveiling of the Beca memorial at Efailwen, 1964-1993.

Cymdeithas Cofeb Beca.

Papurau Parch. David Prosser,

 • GB 0210 PROSSER
 • fonds
 • 1875-[c. 1893] /

Papurau'r Parch. David Prosser, Morgannwg, yn bennaf nodiadau pregethau a phregethau, 1875-[c. 1893].

Prosser, David, Rev.

Papurau Cyhoeddiadau Mei,

 • GB 0210 CYHMEI
 • fonds
 • 1977-1993 /

Gohebiaeth a chytundebau Cyhoeddiadau Mei, 1977-1993 = Correspondence and contracts of Cyhoeddiadau Mei, 1977-1993.

Cyhoeddiadau Mei.

Papurau Ennis Evans,

 • GB 0210 ENNANS
 • fonds
 • [c. 1973x1982] /

Copïau teipysgrif pedair pennod cyntaf a phum atodiad traethawd ymchwil Ennis Evans ar Daniel Owen ynghyd â nodiadau a deunydd perthnasol arall, [c.1973x1982]. = Typescript copies of the first four chapters and five appendices of Ennis Evans'...

Evans, Ennis, 1953-1982

Cofnodion Pwyllgor Yr Angor, Glannau Mersi,

 • GB 0210 ANGOR
 • fonds
 • 1979-1987 /

Papurau Pwyllgor yr Angor, 1979-1987, yn cynnwys gohebiaeth, tanysgrifiadau, hysbysebion, cyfriflenni banc, anfonebau a phapurau personol,1979-1983, a chofnodion ariannol, 1983-1987 = Papers of the Committee of Yr Angor, 1979-1987, comprising corr...

Angor (Lerpwl a Glannau Mersi)

Papurau'r Parch. J. Edryd Jones,

 • GB 0210 JEDRNES
 • fonds
 • 1901-1963 /

Dros 600 o bregethau,1901-1963, y Parch. John Edryd Jones, sir Ddinbych.

Jones, J. Edryd (John Edryd), 1876-1965

Results 21 to 40 of 288