Showing 649 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Pregethau Griffith Jones, Llanddowror

 • NLW MS 24057B
 • File
 • 1760

Y gyfrol gyntaf mewn cyfres o chwech yn cynnwys adysgrifau o bregethau ar y Testament Newydd gan y Parch. Griffith Jones, Llanddowror, wedi eu copïo yn nhrefn y Beibl. Mae'r gyfrol hon yn cynnwys pregethau ar Efengyl Mathew ac fe'i cwblh...

Jones, Griffith, 1683-1761

Pregethau Gwilym Hiraethog

 • NLW MS 24028A.
 • File
 • 1837-1838

Cyfrol o bregethau, 1837-1838, yn llaw y Parch. William Rees (Gwilym Hiraethog). = A volume of sermons, 1837-1838, in the hand of the Rev. William Rees (Gwilym Hiraethog).Mae'r pregethau yn bennaf o'r Testament Newydd, ynghyd ag ambell u...

Rees, William, 1802-1883

Pregethau cynnar,

 • NLW ex 2744.
 • file
 • 1746-1786.

Pregethau cynnar, 1746-1786, gan awdur anhysbys. = Early sermons, 1746-1786, by an unknown author.

Pregethau y Parch. William Morris, Tyddewi,

 • NLW MS 16211C.
 • file
 • 1842.

Nodiadau, 1942, gan awdur anhysbys, ar ddwy bregeth gan y Parch. William Morris, Tyddewi, yn Jewin Crescent, Llundain, 21 Awst 1842 (ff. 2-4 verso), a phregeth gan y Parch. Baptist Noel yn St John's, Bedford Row, Llundain, 30 Tachwedd 1842 (f...

Pregethau'r Parch. Edmund Leigh

 • NLW MS 24124C.
 • File
 • 1773-[c. 1810]

Copi o gyfrol Peter Williams, Mynegeir Ysgrythurol; neu, Ddangoseg Egwyddorol o'r Holl Ymadroddion yn yr Hen Destament a'r Newydd (Caerfyrddin, 1773, ESTC T116289, Libri Walliae 5397), gyda nodiadau pregeth byr, yn Saesneg, yn llaw [y Pa...

Leigh, Edmund, 1736-1819

Pregethau,

 • NLW MS 16126B.
 • file
 • 1812-1819 /

Pregethau, 1812-1819, gan, ac yn llaw, y Parch. Joshua Watkins, gweinidog Penuel, Eglwys y Bedyddwyr, Caerfyrddin. Mae mynegai i'r pregethau ar ddechrau'r gyfrol. = Sermons, 1812-1819, by, and in the hand of, the Rev. Joshua Watkins, min...

Watkins, J. (Joshua) 1769 or 70-1841

Pregethau,

 • NLW MS 23885B.
 • file
 • [18 gan., canol]-1807 /

Llyfr nodiadau yn cynnwys dwy bregeth ar gyfer y Pasg, [18 gan., canol]. Mae arnodiadau, mewn llaw ddiweddarach, yn dangos eu bod wedi eu pregethu yn Llanegryn, sir Feirionnydd, ar amryw o achlysuron rhwng 1791 a 1807. = A notebook containing two ...

Morgan, Robert, fl. 1778-1784.

Pregethau,

 • NLW MS 16210i-viiiB.
 • file
 • 1846-1885 /

Nodiadau pregethau, 1846-1885, gan y Parch. Samuel Jones, gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yng Nghastell-nedd, Cefncoedycymer a Chaerdydd. = Sermon notes, 1846-1885, by the Rev. Samuel Jones, Calvinistic Methodist minister at Neath, ...

Jones, Samuel, 1812-1886.

Rhaglen Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug,

 • NLW MS 23962D.
 • file

Copi o restr testunau Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug, 1873, wedi'i argraffu ar sidan glas. = List of competition subjects for the Mold National Eisteddfod, 1873, printed on blue silk.Rhestrir hefyd enwau y Pwyllgor Gwaith (f. 1), yr amod...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru (1873 : Mold, Wales)

Rhyfel Pen Llŷn,

 • NLW ex 2779.
 • file
 • 2011 /

Sgript gomedi gan Harri Parri a berfformiwyd gan Gwmni Theatr Seilo yn Theatr Seilo, Caernarfon, Mawrth 22-24, 2011, ynghyd â rhaglen.

Parri, Harri.

Ryan a fi,

 • NLW ex 2645.
 • file
 • [2000x2009] /

Atgofion John P. Davies am ei blentyndod yn Nyffryn Aman gyda'r digrifwr a'r perfformiwr Ryan Davies, a'u cyfnod yn gwneud gwasanaeth milwrol yn y Llu Awyr, [2000x2009], ynghyd ag atgofion yr awdur o'i brofiadau yn gwasanaethu ...

Davies, John P.

Sefydlu ysgol ddyddiol Llithfaen,

 • NLW MS 16477A.
 • file
 • [c. 1867] /

Llyfr nodiadau, [c. 1867], David Evan Davies, Llithfaen, sir Gaernarfon, yn cynnwys cofnodion pwyllgor ar gyfer sefydlu ysgol ddyddiol yn Llithfaen, Ebrill-Mai 1867 (ff. 1-3). = Notebook, [c. 1867], of David Evan Davies, Llithfaen, Caernarvonshire...

Davies, David Evan, 1843-1914.

Serch yw'r doctor,

 • NLW ex 2453.
 • file
 • 1958.

Nodiadau cefndirol yn Saesneg i gyd-fynd gyda'r perfformiad cyntaf o'r opera Serch yw'r doctor (y geiriau gan Saunders Lewis a'r gerddoriaeth gan Arwel Hughes) ar Wasanaeth Cartref y BBC, 24 Chwefror 1958, ynghyd ag 'Opera...

Lewis, Saunders, 1893-1985

Sgript ffilm Hedd Wyn screenplay,

 • NLW ex 2861 (i & ii)
 • file
 • 1991-1992.

Copi o sgript y ffilm 'Hedd Wyn' a luniwyd gan Alan Llwyd a'i gyfarwyddo gan Paul Turner, 1991-1992. Collodd Hedd Wyn ei fywyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf ym mrwydr Cefn Pilkem, Gwlad Belg. = A copy of the film script 'Hedd Wyn'...

Llwyd, Alan.

Sgriptiau BBC (Cymru/Wales) Scripts,

 • GB 0210 BBCSCRIPTS
 • fonds
 • 1932-1993 /

Sgriptiau a chopïau o sgriptiau, yn Gymraeg a Saesneg yn cynnwys sgyrsiau, 1937-1975; dramâu, 1937-1975; rhaglenni nodwedd, 1937-1975; sgyrsiau nodwedd, 1938-1975; Awr y Plant (sgyrsiau; storiâu, dramâu a rhaglenni nodwedd; ac amrywiol), 1932-1974...

BBC Wales.

Sgriptiau Bethan Phillips,

 • GB 0210 BETIPS
 • fonds
 • [1987]-[1991] /

Drafftiau o sgriptiau i'r 12 pennod o Dihirod Dyfed, [1987]-[1991], yn ogystal â theipysgrifau a llawysgrifau o rai penodau o'r llyfr o'r un enw, [1991]; torion papur newydd yn ymwneud â'r gyfres gyntaf,1987-1989, a llungopi o&...

Phillips, Bethan.

Results 601 to 620 of 649