Print preview Close

Showing 651 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Corris Uchaf

 • GB 0210 BETHCU
 • fonds
 • 1897-1919

Mae'r fonds yn cynnwys Cofrestr Aelodau Cymdeithas Dirwestol y Methodistiaid Calfinaidd, 1897-1919, a Llyfr Casgliad yr Ugeinfed Ganrif, 1901-1903.

Capel Bethania (Corris, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Glanaman,

 • CMA: Capel Bethania, Glanaman.
 • fonds
 • 1843-2001.

Cofysgrifau Capel Bethania, Glanaman, 1843-2001, yn cynnwys llyfr ystadegau, 1909-1930; cofrestr bedyddiadau, 1843-1918; chwe chofrestr priodasau, 1928-2001; cofnodion ariannol, 1907-1955; a llyfr yr Ysgol Sul, 1924-1937. = Records of Bethania Cha...

CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Llanpumsaint,

 • CMA: Capel Bethel, Llanpumsaint.
 • fonds
 • 1935-2014.

Cofysgrifau Capel Bethel, Llanpumsaint, 1935-2014, yn cynnwys cofrestr genedigaethau, bedyddiadau a marwolaethau, 1950-2014; cofnodion ariannol, 1941-2013; a llyfr cofnodion, 1953-1958. = Records of Bethel Chapel, Llanpumsaint, 1935-2014, includin...

CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Talsarnau

 • GB 0210 BETTAL
 • fonds
 • 1837-1865

Mae'r fonds yn cynnwys adysgrifau, 1807-1865, o gofrestri genedigaethau a bedyddiadau Capel Bethel, Talsarnau.

Bethel Chapel (Talsarnau, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Bethesda Mynydd y Fflint

 • GB 0210 MYNFLI
 • fonds
 • 1906-1972

Mae'r fonds yn cynnwys cofrestr bedyddiadau, 1906-1972 (gydag amryw fylchau), a phriodasau, 1938-1956 (gyda bylchau), Capel Bethesda Mynydd y Fflint.

Mynydd y Fflint (Church : Flint Mountain, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Boduan, Boduan

 • GB 0210 BODUAN
 • fonds
 • 1908-1996

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud ag agweddau o weinyddu'r Eglwys a'r Ysgol Sul. Ymhlith cofnodion eraill ceir Llyfr Casgliad y Weinidogaeth, 1940-1960, Llyfrau'r Trysorydd, 1940-1983, Adroddiadau Blynyddol, 1972-19...

Capel Boduan (Boduan, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Borth-y-Gest

 • GB 0210 BORTHG
 • fonds
 • 1905-1929

Mae'r fonds yn cynnwys cofrestr Casgliad y Weinidogaeth, Capel Ebeneser, Borth-y-Gest, 1905-1929.

Capel Ebeneser (Borth-y-Gest, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Bryn'rodyn, Llandwrog

 • GB 0210 BRYNRO
 • fonds
 • 1878-1997

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud â gweinyddu'r capel, yr Ysgol Sul a gweithgareddau diwylliannol. Ceir ymhlith cofnodion eraill, llyfrau aelodaeth yr eglwys, 1878-1933, llyfrau cofnodion, 1965-1970, llyfrau casgliad y Weinid...

Bryn'rodyn (Church : Groeslon, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Bwlchgwynt, Tregaron

 • GB 0210 BWLTRE
 • fonds
 • 1871-1912

Mae'r fonds yn cynnwys Llyfrau Cyfrifon Casgliadau, 1871-1912, a Llyfr yr Ysgrifennydd, 1898-1902.

Capel Bwlchgwynt (Tregaron, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Dinorwig

 • GB 0210 DINWIG
 • fonds
 • 1865-1866, 1870-1984

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion y Capel, 1865-1866, 1870-1984, a chofnodion yr Ysgol Sul, [1885]-1887, 1910-1960, gan gynnwys cofrestri, cyfrifon, cyfraniadau aelodau a chofnodion pwyllgorau a chymdeithasau yn ymwneud â'r Capel.

Dinorwig (Church : Dinorwic, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Ebenezer, Y Tymbl,

 • GB 0210 EBTYMBL
 • fonds
 • 1907-1999 /

Cofysgrifau Capel Ebenezer, Y Tymbl, sir Gaerfyrddin, gan gynnwys llyfrau cofrestri'r eglwys, sef Llyfr Cofrestr Eglwysig, 1949-1957; cofrestr bedyddiadau, 1923-1992; llyfr o dystysgrifau claddfa'r Capel, 1910-1983; a llyfr Ysgrifennydd ...

Capel Ebeneser (Tumble, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Elim, Llanddeiniol,

 • GB 0210 ELIM
 • fonds
 • 1859-1986 /

Mae'r fonds yn cynnwys llyfr casgliadau misol at y weinidogaeth Capel Elim, Llanddeiniol, Ceredigion, 1859-1869, a llyfrau'r eisteddleoedd, 1901-1986.

Capel Elim (Llanddeiniol, Ceredigion, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Elim, Tir-y-dail,

 • GB 0210 TIRYDAIL
 • fonds
 • 1902-2003 /

Cyfrolau o gyfrifon ariannol, cofrestr bedyddiadau, ffeil o bapurau'r ysgrifennydd, llyfrau yn nodi cyfraniadau'r aelodau, ac adroddiadau blynyddol Capel Elim (MC), Tir-y-dail, Rhydaman, 1902-2003.

Nantlais, 1874-1959.

CMA: Cofysgrifau Capel Ffosyffin

 • GB 0210 FFOFIN
 • fonds
 • 1950-1997

Mae'r fonds yn cynnwys cyfrolau yn nodi casgliadau tuag at y Weinidogaeth, derbyniadau a thaliadau, 1950-1997, ynghyd â chopi o brydles o ddarn o dir drws nesaf i'r capel, 1985.

Capel Ffosyffin (Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Gibea, Cwmgwili

 • GB 0210 GIBCWM
 • fonds
 • 1911-1992

Cofrestr bedyddiadau, 1911-1960, a chyfrol o gofnodion, 1915-1992, Capel Gibea, Cwmgwili.Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Gibea (MC), Cwmgwili, 1897-1977, yn cynnwys taflen cyfarfod dathlu hanner canmlynedd; llyfrau aelodaeth; llyfrau casgliad tuag...

Capel Gibea (Cwmgwili, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth

 • GB 0210 GORPEN
 • fonds
 • 1878-1986

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion Capel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth, gan gynnwys llyfr cyfrifon y Gymdeithas Ariannol, 1878-1907, llyfrau cyfrifon, 1878-1986, a llyfr y trysorydd, 1888-1952. Ceir llyfr cofnodion eglwysig, 1909-1986, a llyfr c...

Capel Gorffwysfa (Penrhyndeudraeth, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Gwynfa, Y Ffrith

 • GB 0210 GWYNFA
 • fonds
 • 1926-1991

Mae'r fonds yn cynnwys Llyfr Casgliad y Weinidogaeth, 1926-1949, a Llyfr Cyfrifon, 1956-1991.

Capel Gwynfa, Ffrith (Hope, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Hermon, Trichrug,

 • GB 0210 TRICHRUG
 • fonds
 • 1890-1999 /

Cofysgrifau Capel Hermon, Trichrug, ym mhlwyf Trefilan, 1890-1999, yn cynnwys llyfrau casglu at y weinidogaeth, 1894-1999, llyfr cyfrifon, 1931-1996, llyfr cyfrifon yr Ysgol Sul, 1909-1927, llyfr ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1941-[1943], ynghyd â ll...

Capel Hermon, Trichrug (Ceredigion, Wales).

CMA: Cofysgrifau Capel Hill's Lane, Amwythig

 • GB 0210 HILLSL
 • fonds
 • 1838-1945

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion ariannol amrywiol, 1864-1931, cofrestri a llyfrau cofnodion yr Ysgol Sul, 1838-1914, a gohebiaeth a deunydd perthynol, 1925-1945, Capel Hill's Lane, Amwythig.

Capel Hill's Lane (Shrewsbury, England)

Results 61 to 80 of 651