Showing 812146 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Llyfr cyfrifon

Mae'r ffeil yn cynnwys llyfr cyfrifon sy'n nodi cyfraniadau tuag at bethau megis yr organ a diolchgarwch. Hefyd, ceir crynodeb o'r 'casgliadau rhydd' a dderbyniwyd dros y flwyddyn a nodir yn y gyfrol yn 2/2.

Gohebiaeth

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn ymwneud yn bennaf â'r adeilad a thir y capel, ynghyd â rhai llythyrau yn ymwneud â dewis blaenoriaid i'r capel, llythyr o ddiolch am anrheg ymddeoliad gan y capel a llythyr ynglŷn â thenantiaeth ...

Papurau'r Parch. Giraldus Jones,

  • GB 0210 GIRJONES
  • fonds
  • 1915-1978 /

Papurau'r Parch. Giraldus Jones,1915-1978, yn cynnwys anerchiadau ar Ben Davies, Pant-teg, a T. Eirug Davies; papurau'n ymwneud ag achos yr Annibynwyr yn Esgairdawe a Ffaldybrenin; a deunydd amrywiol arall = Papers of the Rev. Giraldus J...

Jones, Giraldus, 1895-1978

Results 811841 to 811860 of 812146