Showing 288 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales fonds Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth,

 • GB 0210 URDYTH
 • fonds
 • 1928-1991 /

Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, 1928-1991: cofnodion y cyfarfod cyffredinol blynyddol, y pwyllgor cyffredinol a phwyllgorau eraill, 1928-1990; cofnodion, gohebiaeth a phapurau eraill,1968-1991; a chyfrol o dorion o'r wasg a rhaglenni, 19...

Urdd Gobaith Cymru. Aelwyd Aberystwyth.

Papurau Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion,

 • GB 0210 PADDCY
 • fonds
 • 1968-1977 /

Ffeilliau'n cynnwys gohebiaeth trefnwyr y prosiect a gwahanol sefydliadau a chyrff, 1968-1977, gan gynnwys y pwyllgor llywio,1969-1975; Pwyllgor Addysg Morgannwg, 1968-1977; awdurdodau addysg lleol, 1968-1974; Prifysgol Cymru, 1968-1974; Cyd-...

Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion.

Papurau Islwyn Williams,

 • GB 0210 ISLLIAMS
 • fonds
 • 1942-1963 /

Papurau Islwyn Williams, papurau llenyddol yn bennaf, yn cynnwys sgriptiau radio teipiedig,1942-1963, storiâu byrion, sgriptiau drama, storiâu digrif, a chyfrolau o ddyfyniadau a nodiadau personol. = Papers of Islwyn Williams, mainly literary pape...

Williams, Islwyn, 1903-1957.

Papurau Ambrose Bebb,

 • GB 0210 AMBEBB
 • fonds
 • 1887-1955 (yn bennaf 1919-1955) (crynhowyd [1920au]-1958) /

Mae'r fonds yn cynnwys gohebiaeth, 1898-1958, dyddiaduron, 1918-1954, llawysgrifau a theipysgrifau llawer o'i gyhoeddiadau llenyddol, hanesyddol, crefyddol a hunangofiannol, 1934-1955, copi o'i draethawd MA, 1920, ynghyd â nifer byc...

Bebb, W. Ambrose (William Ambrose), 1894-1955.

Papurau'r Parch. J Arwyn Phillips,

 • GB 0210 JARIPS
 • fonds
 • [c. 1981]-1993 /

Papurau ymchwil yn ymwneud â'i draethawd MTh 'Bywyd a Gwaith William Williams o'r Wern 1781-1840' (Bangor, 1981) a'i draethawd MPhil 'Astudiaeth hanesyddol o Annibynwyr Siroedd Dinbych a Fflint 1863-1953 (Bangor, 1993...

Phillips, J. Arwyn, 1935-1993

CMA: Cofysgrifau Capel Bwlchgwynt, Tregaron

 • GB 0210 BWLTRE
 • fonds
 • 1871-1912

Mae'r fonds yn cynnwys Llyfrau Cyfrifon Casgliadau, 1871-1912, a Llyfr yr Ysgrifennydd, 1898-1902.

Capel Bwlchgwynt (Tregaron, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Seilo, Johnstown

 • GB 0210 SEILOJ
 • fonds
 • [?1935]-1999

Mae'r fonds yn cynnwys ffolder o gofysgrifau cyffredinol yn ymwneud ag agweddau o weinyddu'r Eglwys a'i gweithgareddau cymdeithasol.

Capel Seilo (Johnstown, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Talsarnau

 • GB 0210 BETTAL
 • fonds
 • 1837-1865

Mae'r fonds yn cynnwys adysgrifau, 1807-1865, o gofrestri genedigaethau a bedyddiadau Capel Bethel, Talsarnau.

Bethel Chapel (Talsarnau, Wales)

Papurau'r Parch. T. Glyndwr Jones,

 • GB 0210 TGLNES
 • fonds
 • [1934x1985] /

Llyfryddiaeth baledi Cymraeg y 19eg ganrif, mewn wyth cyfrol teipysgrif (cyfrol chwech ar goll),ynghyd â drafftiau a nodiadau, [c. 1938], yn seiliedig ar gasgliadau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a llyfrgelloedd Bangor a Chaerdydd, gan T. Glyndwr...

Jones, Thomas Glyndwr.

Papurau Owen Owens, Trawsfynydd,

 • GB 0210 OWENOWENS
 • fonds
 • 1864-1925 /

Llyfrau nodiadau Owen Owens, 1864-1925, yn cynnwys nodiadau pregethau a glywodd yn Nhrawsfynydd, Bala a Llangywer, sir Feirionnydd, ac mewn mannau eraill, 1864-1916, ynghyd â chofnodion Capel Moriah (MC) ac ysgolion ardal Trawsfynydd, yn enwedig Y...

Owens, Owen, (of Trawsfynydd)

Papurau D. R. Evans,

 • GB 0210 DREVANS
 • fonds
 • [c. 1906]-[20fed ganrif cynnar] /

Papurau D. R. Evans, yn cynnwys ei atgofion am fywyd ar y môr, [c. 1917], ei anerchiadau a nodiadau ar bynciau amrywiol, a dyddiaduron Hugh H. Hughes, 1913-1914, ynghyd â dau draethawd gan Jones, [c. 1906] = Papers of D. R. Evans, comprising his m...

Evans, D. R. (David Richard), d. 1984

Papurau Pwyllgor Cymanfa Ganu Dyffryn Afan,

 • GB 0210 PWYLLAFAN
 • fonds
 • 1938-1988 /

Papurau,1938-1988, yn cynnwys cofnodion, gohebiaeth, adroddiadau a phapurau eraill yn ymwneud â Chymanfa Ganu Annibynwyr Dyffryn Afan, 1938-1988. = Papers, 1938-1988, including minutes, correspondence, reports and other papers relating to the Inde...

Pwyllgor Cymanfa Ganu Dyffryn Afan.

Sgriptiau BBC (Cymru/Wales) Scripts,

 • GB 0210 BBCSCRIPTS
 • fonds
 • 1932-1993 /

Sgriptiau a chopïau o sgriptiau, yn Gymraeg a Saesneg yn cynnwys sgyrsiau, 1937-1975; dramâu, 1937-1975; rhaglenni nodwedd, 1937-1975; sgyrsiau nodwedd, 1938-1975; Awr y Plant (sgyrsiau; storiâu, dramâu a rhaglenni nodwedd; ac amrywiol), 1932-1974...

BBC Wales.

CMA: Cofysgrifau Capel Gibea, Cwmgwili

 • GB 0210 GIBCWM
 • fonds
 • 1911-1992

Cofrestr bedyddiadau, 1911-1960, a chyfrol o gofnodion, 1915-1992, Capel Gibea, Cwmgwili.Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Gibea (MC), Cwmgwili, 1897-1977, yn cynnwys taflen cyfarfod dathlu hanner canmlynedd; llyfrau aelodaeth; llyfrau casgliad tuag...

Capel Gibea (Cwmgwili, Wales)

CMA: Cofysgrifau Moriah, Llanbedr

 • GB 0210 MORLLA
 • fonds
 • 1914-1927

Mae'r fonds yn cynnwys llyfr cyfrifon Capel Moriah, Llanbedr, sir Feirionnydd, yn cofnodi cyfraniadau, 1914-1927, at y gost o adeiladu'r capel newydd.

Moriah (Church : Llanbedr, Merioneth, Wales).

Cofnodion Pwyllgor Yr Angor, Glannau Mersi,

 • GB 0210 ANGOR
 • fonds
 • 1979-1987 /

Papurau Pwyllgor yr Angor, 1979-1987, yn cynnwys gohebiaeth, tanysgrifiadau, hysbysebion, cyfriflenni banc, anfonebau a phapurau personol,1979-1983, a chofnodion ariannol, 1983-1987 = Papers of the Committee of Yr Angor, 1979-1987, comprising corr...

Angor (Lerpwl a Glannau Mersi)

Cofnodion Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig,

 • GB 0210 CYHLLYFR
 • fonds
 • 1954-1984 /

Cofnodion Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig (the Union of Welsh Publishers and Booksellers), 1954-1984, yn cynnwys llyfr cofnodion, 1954-1970, a gohebiaeth a phapurau,1963-1984 = Records of Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig (the Unio...

Union of Welsh Publishers and Booksellers.

CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Llanpumsaint,

 • CMA: Capel Bethel, Llanpumsaint.
 • fonds
 • 1935-2014.

Cofysgrifau Capel Bethel, Llanpumsaint, 1935-2014, yn cynnwys cofrestr genedigaethau, bedyddiadau a marwolaethau, 1950-2014; cofnodion ariannol, 1941-2013; a llyfr cofnodion, 1953-1958. = Records of Bethel Chapel, Llanpumsaint, 1935-2014, includin...

Results 81 to 100 of 288