Showing 658 results

Archival description
Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethania, Bargoed,

 • GB 0210 BETHBARG
 • fonds
 • 1876-1971 /

Cofysgrifau Eglwys Bethania, Bargoed, yn cynnwys llyfr cofnodion, 1903-1951; cofnodion ariannol, 1876-1971; a phapurau cynnar, 1876-1881, yn ymwneud â sefydlu'r Eglwys, gan gynnwys hanes yr Eglwys, gohebiaeth a chofnodion y cyfarfod cyntaf.

Bethania (Church : Bargoed, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethel, Dyserth

 • GB 0210 BETDYS
 • fonds
 • 1854-1974

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau gweinyddol ac ariannol Eglwys Bethel, Dyserth. Ceir yn eu plith llyfrau cyfrifon, 1854-1951, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1915-1967, cofrestri eglwysig, 1900-1974, llyfrau cofnodion, 1916-1966, a thaflen...

Eglwys (MC) Bethel (Dyserth, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethel, Heol Tre-Dŵr

 • GB 0210 BETDWR
 • fonds
 • 1851-1999

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud â gweinyddu'r Capel a'r Ysgol Sul, [c.1851]-1999.

Eglwys Bethel, Heol Tre-Dŵr (Water Street, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethel, Tanygrisiau

 • GB 0210 BETTAN
 • fonds
 • 1837-2008 /

Cofysgrifau Eglwys Bethel, Tanygrisiau, Sir Feirionnydd, 1837-1960, yn cynnwys cofrestri eglwysig a chofrestr y Gymdeithas Ddirwestol, llyfrau casgliadau ariannol tuag at y Weinidogaeth, a llyfrau'r trysorydd, ynghyd â phapurau'n ymwneud...

Eglwys Bethel (Tanygrisiau, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Carmel, Abercrâf,

 • GB 0210 CARMCRAF
 • fonds
 • 1912-2005 /

Cofysgrifau Eglwys Carmel, Abercrâf, yn cynnwys llyfrau cyfrifon yr Eglwys, 1912-2005, llyfr cofnodion y swyddogion, 1944-1989, cofrestri priodas, 1932-1968, a chofrestr yr ysgol Sul, 1926-1932.

Carmel (Church : Abercrâf, Wales).

CMA: Cofysgrifau Eglwys Carmel, Llanilar,

 • GB 0210 CARLLAN
 • fonds
 • 1814-1970 /

Cofysgrifau, 1814-1966, yn perthyn i Eglwys Carmel, Llanilar, gan gynnwys cofrestr bedyddiadau, 1814-1890, llyfrau ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1899-1958, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1872-1970, a chofrestr aelodau'r Gymdeithas Ddirwest, 18...

Eglwys Carmel (Llanilar, Wales).

CMA: Cofysgrifau Eglwys Engedi, Caernarfon

 • GB 0210 ENGEDI
 • fonds
 • 1842-1999

Cofysgrifau Eglwys Engedi, Caernarfon, 1842-1999, gan gynnwys cofrestri, llyfrau casgliadau, llyfrau'r eisteddleoedd, llyfrau'r weinidogaeth, cofrestri anghydffurfiol ac Eglwysig, llyfrau cofnodion pwyllgorau, llyfrau cofnodion, gohebiae...

Eglwys Engedi (Caernarfon, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Engedi, Ffestiniog

 • GB 0210 ENGFFE
 • fonds
 • 1881-1948

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud â materion ariannol y capel, yr ochr weinyddol a'r Ysgol Sul. Ceir llyfr yr eisteddleoedd, 1881-1945, llyfrau casgliad y Weinidogaeth, 1881-1948, llyfrau aelodaeth yr eglwys, 1887-1948, llyfr...

Eglwys Engedi (Ffestiniog, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Ffynhonnau, Llanefydd

 • GB 0210 FFYNHON
 • fonds
 • 1854-1996

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud â gweinyddu'r capel, yr Ysgol Sul ac a gweithgareddau diwylliannol. Mae yn cynnwys llyfrau'r eglwys, 1951-1969, llyfrau casgliad y Weinidogaeth, 1905-1975, llyfrau'r Eisteddleoedd, ...

Capel Ffynhonnau (Llannefydd, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Libanus, Y Borth

 • GB 0210 LIBORT
 • fonds
 • 1895-1958

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion a chyfrifon yr eglwys, 1895-1958, llyfr ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1933-1941, a chofnodion y Gymdeithas Ddrama, 1948-1953.

Eglwys Libanus (Borth, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Maentwrog Isaf

 • GB 0210 MAENIS
 • fonds
 • 1872-1976

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion y Capel, 1872-1976, a chofnodion yr Ysgol Sul, 1925-1964, gan gynnwys gwybodaeth am gyfraniadau ariannol, enwau aelodau a phregethwyr.

Capel Maentwrog Isaf (Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Moreia, Morfa Nefyn

 • GB 0210 MORNEF
 • fonds
 • 1859-1994

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau Eglwys Moreia, Morfa Nefyn, 1859-1994, megis cofrestr bedyddiadau, 1859-1882, llyfr cofnodion a chyfrifon y Capel Coed a'r Capel Newydd, 1881-1909, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1898-1985, llyfrau�...

Eglwys Moriah (Morfa Nefyn, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Moriah, Miscyn,

 • GB 0210 MORMIS
 • fonds
 • 1901-1949 /

Cofysgrifau Eglwys Moriah, Miscyn, Morgannwg, yn cynnwys llyfrau cyfrifon amrywiol, 1904-1949, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1919-1947, cofnodion cyfarfodydd eglwysig, 1901-1929, a chofrestr bedyddiadau, 1906-1947.

Moriah (Church : Miskin, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Moriah, Ynyshir,

 • GB 0210 MORYN
 • fonds
 • 1902-1966 /

Cofysgrifau Eglwys Moriah, Ynyshir, yn cynnwys llyfrau cyfrifon yr Eglwys, 1902-1932, llyfrau cofnodion y blaenoriaid, 1936-1966, ystadegau blynyddol, 1931-1950, a llyfr llythyron, 1943-1959.

Moriah C.M. Chapel, Ynyshir.

CMA: Cofysgrifau Eglwys Nasareth, Morfa Bychan, Porthmadog

 • GB 0210 MORBYCH
 • fonds
 • 1880-1997

Mae'r casgliad yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud ag Eglwys Nasareth, Morfa Bychan, gan gynnwys llyfrau'r Trysorydd, 1942-1997; llyfrau'r Eisteddleoedd, 1880-1972; hanes y Capel; llyfr casgliad chwarterol y Gronfa Ganolog, 1931-1957;...

Eglwys Nasareth (Morfa Bychan, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Nazareth, Aberdâr,

 • GB 0210 NAZDAR
 • fonds
 • 1861-1960 /

Cofysgrifau Eglwys Nazareth, Aberdâr, yn cynnwys cofnodion ariannol yr Eglwys, 1900-1952, cyfrifon yr Ysgol Sul, 1891-1918, cofrestr bedyddiadau, 1861-1862, a rhaglen gwasanaeth dathlu canmlwyddiant yr Eglwys, 1960.

Nazareth (Church : Aberdare, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Nazareth, Pentre,

 • GB 0210 NAZRHON
 • fonds
 • 1882-1969 /

Llyfrau’r weinidogaeth, 1888-1944; llyfrau cyfrifon, 1882-1946; llyfrau'r eisteddleoedd, 1886-[1930]; cofnodion gweinyddol, 1898-1969; a chofnodion yr Ysgol Sul, 1875-[1915].

Nazareth (Church : Pentre, Wales)

Results 101 to 120 of 658