Showing 647 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Cyfrol o gerddi gan Ioan Anwyl,

 • NLW ex 2277.
 • file
 • 1866-1909.

Cyfrol o gerddi llawysgrif gan Ioan Anwyl (John Anwyl, ?1841-1921), a gyfansoddwyd rhwng 1866 a 1909.

Ioan Anwyl, 1841?-1921.

Cofnodion Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn,

 • NLW Facs 1000.
 • file
 • 2005.

Copi, wedi ei deipio gan y rhoddwr, 2005, o lyfr cofnodion cyfarfodydd, 1960-1965, Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach.

Llythyrau Thomas Rowlands, Patagonia,

 • NLW ex 2389.
 • file
 • 1950.

Dau lythyr, 1950, oddi wrth Thomas Rowlands, Tyddyn Morlais, y Gaiman, Chubut, a ymfudodd i Batagonia ym 1906, ynghyd â llungopi o ffotograff o Côr y Dyffryn Uchaf, côr a sefydlodd ym 1925.

Pregethau,

 • NLW MS 16210i-viiiB.
 • file
 • 1846-1885 /

Nodiadau pregethau, 1846-1885, gan y Parch. Samuel Jones, gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yng Nghastell-nedd, Cefncoedycymer a Chaerdydd. = Sermon notes, 1846-1885, by the Rev. Samuel Jones, Calvinistic Methodist minister at Neath, ...

Jones, Samuel, 1812-1886.

Bardd y tri enw eto,

 • NLW ex 2485.
 • file
 • [1886]-[1923].

Teyrnged, [1886]-[1923], gan 'Deiniolfryn' i'r bardd 'Afaon Peris' a fu'n rhan o'r 'cload allan' yn Chwarel Donorwig yn Llanberis, 1885-86.

Hughes, William John, Deiniolfryn.

Atgofion Capten,

 • NLW ex 2486.
 • file
 • 1935-1936.

Atgofion y Capten llong R. E. Jones, y Felinheli, 1935-1936.

Llawysgrifau 'Dafydd Morganwg',

 • NLW ex 2417.
 • file
 • [1876]-[1902].

Papurau, [1876]-[1902], David Watkin Jones ('Dafydd Morganwg', 1832-1905), neu a grynhowyd ganddo. Mae rhai ohonynt yn ymwneud â'i gyhoeddiadau Yr Ysgol Farddol (1869) a Hanes Morganwg (1874), a'i waith fel golygydd barddoniaet...

Dafydd Morganwg, 1832-1905.

Nodiadau o bregethau,

 • NLW ex 2398.
 • file
 • [1847]-[1866].

Nodiadau am bregethau a phregethwyr, y darlleniadau a thestun y bregeth, [1839]-[1866], ar ddalennau rhydd. Rhestrir pregethwyr Sasiwn Machynlleth 1839.

Cyfansoddiadau cerddorol John Jenkins,

 • NLW ex 2407.
 • file
 • [1936]-[2006].

Emyn-donau John Jenkins, Bad Uchaf, ger Pontypridd, gan gynnwys 'Glan-y-Bâd', buddugol yn Eisteddfod 'Welsh Industries' yng Nghaerdydd, 1946, ynghyd â 'Hen Delynor’ (geiriau T. Rowland Hughes), buddugol yn Eisteddfod Cydwe...

Jenkins, John, 1873-1958.

'Cymwynas y cyfieithydd',

 • NLW ex 2410.
 • file
 • 1980.

Anerchiad teipysgrif Syr Thomas Parry yng Nghanolfan Addysg Bro Cernyw, 27 Medi 1980, ar achlysur dadorchuddio cofeb i'r cyfieithydd J. T. Jones ar ei gartref bore oes - Bron Hwylfa, Llangernyw.

Parry, Thomas, 1904-1985

Llythyrau oddi wrth Islwyn Ffowc Elis,

 • NLW ex 2560.
 • file
 • 1972.

Llythyrau oddi wrth Islwyn Ffowc Elis at y rhoddwr Huw Ceiriog Jones, 1972, yn ymwneud â threfnu i'w gwmni Gwasg yr Arad Goch argraffu a rhwymo nofel argraffedig y llenor yn seiliedig ar y gyfres deledu Tre-sarn a ddarlledwyd gan y BBC.

Elis, Islwyn Ffowc.

Barddoniaeth David Davies (Ffatri Emlyn, Adpar),

 • NLW ex 2577.
 • file
 • [1892]-[1937] /

Cyfrol o farddoniaeth David Davies, tad yr artist John Elwyn a pherchennog ffatri wlân Emlyn yn Adpar, gan gynnwys cerddi a anfonodd i eisteddfodau lleol, [1892]-[1937].

Davies, David, 1871-1947.

Trosiadau Hywel Berwyn Evans (sol-ffa),

 • NLW ex 2534.
 • file
 • [1935]-[2006] /

Chwe chyfrol yn cynnwys darnau clasurol wedi'u trosi i nodiant sol-ffa gan Hywel Berwyn Evans (1915-2006), llyfrgellydd ym Mhrifysgol Birmingham ac organydd yn Eglwys Bresbyteraidd Bethel yn y ddinas. Maent yn cynnwys gweithiau gan Handel, Si...

Evans, Hywel Berwyn.

Clod i Feirion,

 • NLW ex 2583.
 • file
 • 1899.

Gwaith barddonol 'Clod i Feirion' gan 'Deudraeth', West Pullman, Illinois, a ddarllenwyd yng nghyfarfod 'meibion a merched' Sir Feirionnydd, 20 Mai 1899, yn yr Occidental Hotel, Stryd Maddison, Chicago.

Papurau'r Colegiwm Cymraeg,

 • NLW ex 2582.
 • file
 • 1981-1986.

Papurau, 1981-1986, yn ymwneud â'r Colegiwm Cymraeg, pan oedd y diweddar J. I. Daniel [Siôn Daniel] yn ysgrifennydd y Colegiwm. Ceir gohebiaeth ynglŷn â llunio'r cyfansoddiad, aelodaeth, a thefnu cyfarfodydd a chynadleddau.

Daniel, J. I. (John Illtud).

Dolgellau dirion,

 • NLW ex 2589.
 • file
 • 1939.

Sgript rhaglen radio a ddarlledwyd o Neuadd y Farchnad, Dolgellau, 9 Mehefin 1939.

Adroddiadau amrywiol,

 • NLW ex 2590.
 • file
 • [1961]-[1977].

Nifer o benillion amrywiol mewn teipysgrif, gan gynnwys 'Tua Chaeo' gan Abiah Roderick (1898-1977), bardd gwerinol a digrifwr o Gwm Tawe, a luniodd y penillion (heb eu cyhoeddi) yn arbennig ar gyfer mam Mrs Elsa Davies, y rhoddwr.

Roderick, Abiah.

Emyn-donau D. Afan Thomas,

 • NLW ex 2413.
 • file
 • [1916]-[1923].

Llawysgrif gerddorol y cyfansoddwr D. Afan Thomas (1881-1928), Cwmafan, gan gynnwys tair emyn-dôn 'Cwm Clais' [cyhoeddwyd mewn sol-ffa yn Eirin Afan. Rhan I (Aberafan, 1916)], 'The Mill Wheel' [cyhoeddwyd mewn sol-ffa yn Eirin ...

Thomas, Afan, d. 1928.

Teulu 'Dewi Haran',

 • NLW ex 2418.
 • file
 • 1839-[1954].

Coeden deulu gan David Evans ('Dewi Haran', 1812-1885) yn olrhain disgynyddion Thomas Phillip (g. 1536), ynghyd â medal arian a gyflwynwyd iddo yn 1849 gan Dafydd Hopkins am y gerdd orau i gŵn hela Llanharan. Ceir cerdd brintiedig In Mem...

Evans, David, Dewi Haran, 1812-1885.

Cantawd y Rondo,

 • NLW ex 2613.
 • file
 • 1963.

Copi o eiriau 'Cantawd y Rondo' o dan olygiaeth John Hughes, cyfieithiwyd geiriau Saesneg J. Michael Jones i'r Gymraeg gan Elizabeth Gerallt Jones, a'r gerddoriaeth gan Johannes Brahms a Richard Wagner. Fe'i perfformiwyd y...

Results 101 to 120 of 647