Showing 288 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales fonds Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

CMA: Cofysgrifau Eglwys Moriah, Miscyn,

 • GB 0210 MORMIS
 • fonds
 • 1901-1949 /

Cofysgrifau Eglwys Moriah, Miscyn, Morgannwg, yn cynnwys llyfrau cyfrifon amrywiol, 1904-1949, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1919-1947, cofnodion cyfarfodydd eglwysig, 1901-1929, a chofrestr bedyddiadau, 1906-1947.

Moriah (Church : Miskin, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel y Ton, Tonyrefail,

 • GB 0210 TONAIL
 • fonds
 • 1852-2002 /

Cofysgrifau Capel y Ton, Tonyrefail, yn cynnwys cofnodion y Blaenoriaid, 1940-1981; derbyniadau a thaliadau, 1933-2002; cyfraniadau tuag at y Weinidogaeth, 1958-2002; a rhestr o enwau perchnogion y beddau, 1852-1980.

Capel-Y-Ton (Tonyrefail, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Nazareth, Aberdâr,

 • GB 0210 NAZDAR
 • fonds
 • 1861-1960 /

Cofysgrifau Eglwys Nazareth, Aberdâr, yn cynnwys cofnodion ariannol yr Eglwys, 1900-1952, cyfrifon yr Ysgol Sul, 1891-1918, cofrestr bedyddiadau, 1861-1862, a rhaglen gwasanaeth dathlu canmlwyddiant yr Eglwys, 1960.

Nazareth (Church : Aberdare, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Moriah, Ynyshir,

 • GB 0210 MORYN
 • fonds
 • 1902-1966 /

Cofysgrifau Eglwys Moriah, Ynyshir, yn cynnwys llyfrau cyfrifon yr Eglwys, 1902-1932, llyfrau cofnodion y blaenoriaid, 1936-1966, ystadegau blynyddol, 1931-1950, a llyfr llythyron, 1943-1959.

Moriah C.M. Chapel, Ynyshir.

Papurau Ffowc Williams,

 • GB 0210 FFLIAMS
 • fonds
 • 1865-1981 /

Papurau Ffowc Williams, Llandudno,1865-1981, yn cynnwys gohebiaeth, 1929-1981; nodiadau coleg, cwrs a darlithoedd Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA), 1920-1942; llyfrau nodiadau, sgriptiau a phapurau eraill yn ymwneud â'r gyfres radio '...

Williams, Ffowc, of Llandudno.

Papurau'r Parch. E. J. Williams,

 • GB 0210 EJIAMS
 • fonds
 • [1906]-[1952] /

Papurau'r Parch. E. J. Williams a'i wraig Lizzie Eirlys Williams, [1906]-[1952], yn cynnwys gohebiaeth oddi wrth garcharorion rhyfel yn Solfach, sir Benfro yn ystod yr Ail Ryfel Byd; traethawd MA Lizzie Eirlys Evans [Williams] yn ymwneud...

Williams, E. J. (Evan John), d. 1993

Papurau Lilian Rees,

 • GB 0210 LILIANREES
 • fonds
 • [1920au]-1996 /

Papurau llenyddol Lilian Rees, llyfrau nodiadau yn bennaf yn cynnwys cyfansoddiadau gan gynnwys Llyfr Eiry a rhyddiaith a barddoniaeth a gyfrannwyd i gyfnodolion ac eisteddfodau, ynghyd ag atgofion personol,[1920au]-1996 = Literary papers of Lilia...

Rees, Lilian.

CMA: Cofysgrifau Eglwys Maentwrog Isaf

 • GB 0210 MAENIS
 • fonds
 • 1872-1976

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion y Capel, 1872-1976, a chofnodion yr Ysgol Sul, 1925-1964, gan gynnwys gwybodaeth am gyfraniadau ariannol, enwau aelodau a phregethwyr.

Capel Maentwrog Isaf (Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Penuel, Ferndale,

 • GB 0210 FERNDALE
 • fonds
 • 1902-2003 /

Cofysgrifau Capel Penuel, Ferndale, yn cynnwys cyfrifon, 1908-1975; cyfraniadau tuag at y Weinidogaeth gyda rhestri aelodaeth, 1929-2003; rhestr o aelodau ac athrawon yr Ysgol Sul, 1902-1910, a chyfrol yn nodi cyfrif yr Eisteddleoedd, 1905-1959.

Capel Penuel (Ferndale, Wales)

Llawysgrifau'r Parch. John Williams, Aberystwyth,

 • GB 0210 MSJOHNWIL
 • fonds
 • 1824-1895.

Papurau a fu'n eiddo i'r Parch. John Williams a'i deulu, 1824-1895, yn cynnwys ei lyfr lloffion, [19 gan., ail ½], pregethau ac anerchiadau, [c. 1850]-1895, papurau teuluol, [c. 1826]-1879, deunydd yn ymwneud â Chapel y Tabernacl, A...

Williams, John, 1826-1898.

Papurau T. Wilson Evans,

 • GB 0210 TWILSO
 • fonds
 • [1972]-[2013] /

Llawysgrifau rhai o nofelau T. Wilson Evans, cerddi a anfonwyd i eisteddfodau, a dramâu ganddo, ynghyd ag astudiaeth o’r elfen seicolegol yn ei waith gan Bethan Wyn Owen. = Manuscripts of novels by T. Wilson Evans, poems sent to eisteddfodau, and ...

Evans, T. Wilson.

Papurau Gwyliau Cerdd Dant Cymru,

 • GB 0210 GWYDANCYM
 • fonds
 • 1953-1966 /

Papurau, 1953-1966, yn ymwneud â'r Gwyliau Cerdd Dant a gynhaliwyd yn Aberystwyth, 1954 a 1962, a Thregaron, 1966, yn cynnwys cofnodion y pwyllgorau, cyfrifon, gohebiaeth, deunydd cyhoeddusrwydd, ynghyd â rhaglenni a manylion am y cystadlaeth...

Cymdeithas Cerdd Dant Cymru.

Papurau Frank Jones,

 • GB 0210 FRANES
 • fonds
 • 1932-1944 /

Papurau Frank Jones, Llanrwst, sir Gaernarfon,1932-1944, yn cynnwys llyfr nodiadau'n ymwneud â'r ymgyrch yn y 1930au i gael ffurflenni'r Dreth Incwm yn Gymraeg, a'i ddyddiadur, 17 Ionawr 1941-8 Medi 1942, yn mynegi ei argraffia...

Jones, Frank, 1913-1970

Papurau Meurig Walters,

 • GB 0210 MEUERS
 • fonds
 • 1851-1990 /

Papurau'r Parch. Meurig Walters, yn cynnwys nodiadau a phapurau ymchwil yn ymwneud ag Islwyn ar gyfer ei draethawd MA a chyhoeddi '"Y Storm" gyntaf gan Islwyn' [1960]-1980; cyfieithiadau Saesneg o farddoniaeth Islwyn ac er...

Walters, Meurig.

Papurau Meurig Maldwyn,

 • GB 0210 MEUWYN
 • fonds
 • [1895]-[1986] /

Papurau llenyddol Morris Jones, yn cynnwys cerddi llawysgrif yn Saesneg, [1895]; copïau llawysgrif o erthyglau, traethodau a chystadlaethau eisteddfodol yn Gymraeg, [1898]-1924; torion papur newydd o'i gyfraniadau i'r wasg leol a Chymrei...

Jones, Morris, 1866-1944

Papurau Cofeb Hywel Dda,

 • GB 0210 HYWDDA
 • fonds
 • 1982-1990 /

Papurau'n ymwneud â chynllunio ac adeiladu Cofeb Hywel Dda a'r ganolfan ddeongliadol, yn cynnwys gohebiaeth, 1982-1990; papurau cyffredinol, 1982-1990; testunau teipysgrif wedi eu dethol o'r Cyfreithiau, [1983]; papurau ariannol yn ...

Cymdeithas Genedlaethol Hywel Dda.

Papurau Dai Williams (Tregaron),

 • GB 0210 DAIWILLIAMS
 • fonds
 • 1903-1959 /

Papurau Dai Williams, 1934-1959, yn cynnwys gohebiaeth, cyfansoddiadau, sgriptiau radio a deunydd arall yn ymwneud yn arbennig ag Adar Tregaron, yn cynnwys gweithiau cerddorol a digrif gan Idwal Jones, sefydlydd Adar Tregaron, ynghyd â phapurau er...

Williams, Dai, 1899-1971

Sgriptiau Bethan Phillips,

 • GB 0210 BETIPS
 • fonds
 • [1987]-[1991] /

Drafftiau o sgriptiau i'r 12 pennod o Dihirod Dyfed, [1987]-[1991], yn ogystal â theipysgrifau a llawysgrifau o rai penodau o'r llyfr o'r un enw, [1991]; torion papur newydd yn ymwneud â'r gyfres gyntaf,1987-1989, a llungopi o&...

Phillips, Bethan.

Papurau'r Athro Stephen J. Williams

 • GB 0210 STEJWI
 • fonds
 • [1896]-[1992]

Mae'r archif yn cynnwys papurau'n ymwneud â gwahanol agweddau o fywyd proffesiynol yr Athro Stephen Joseph Williams, sef papurau'n ymwneud â'i ddyletswyddau cyhoeddus, ei swyddogaeth fel golygydd, ei waith ieithyddol a gramadeg...

Williams, Stephen Joseph

CMA: Cofysgrifau Eglwys Libanus, Y Borth

 • GB 0210 LIBORT
 • fonds
 • 1895-1958

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion a chyfrifon yr eglwys, 1895-1958, llyfr ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1933-1941, a chofnodion y Gymdeithas Ddrama, 1948-1953.

Eglwys Libanus (Borth, Wales)

Results 121 to 140 of 288