Showing 649 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Cofnodion Eisteddfod Genedlaethol Birkenhead, 1917,

 • NLW MS 16625B.
 • file
 • 1913-1917 /

Llyfr cofnodion, 1913-1917, Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Birkenhead, 1917, yn cynnwys cofnodion, deunydd printiedig a thorion perthynol o'r Brython, Liverpool Daily Post, Liverpool Mercury, Birkenhead News, Liverpool Express a Thar...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru (1917 : Birkenhead, England).

Cofnodion Noddfa, Capel y Bedyddwyr, Corris,

 • GB 0210 NODDFA
 • fonds
 • 1896-1970 /

Mae'r casgliad yn cynnwys cyfriflyfrau, 1896-1970; adroddiadau y capel, 1964-1969; gohebiaeth, 1932-1950, yn ymwneud â phrynu rhydd-ddaliad y capel oddi wrth stad Plas Machynlleth, ynghyd â chatalog gwerthiant perthynol; ac amrywiol bethau, 1...

Noddfa, Capel y Bedyddwyr (Corris, Wales).

Cofnodion Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn,

 • NLW Facs 1000.
 • file
 • 2005.

Copi, wedi ei deipio gan y rhoddwr, 2005, o lyfr cofnodion cyfarfodydd, 1960-1965, Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach.

Cofnodion Pwyllgor Yr Angor, Glannau Mersi,

 • GB 0210 ANGOR
 • fonds
 • 1979-1987 /

Papurau Pwyllgor yr Angor, 1979-1987, yn cynnwys gohebiaeth, tanysgrifiadau, hysbysebion, cyfriflenni banc, anfonebau a phapurau personol,1979-1983, a chofnodion ariannol, 1983-1987 = Papers of the Committee of Yr Angor, 1979-1987, comprising corr...

Angor (Lerpwl a Glannau Mersi)

Cofnodion Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig,

 • GB 0210 CYHLLYFR
 • fonds
 • 1954-1984 /

Cofnodion Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig (the Union of Welsh Publishers and Booksellers), 1954-1984, yn cynnwys llyfr cofnodion, 1954-1970, a gohebiaeth a phapurau,1963-1984 = Records of Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig (the Unio...

Union of Welsh Publishers and Booksellers.

Cofnodion Undeb Dirwestol Dyffryn Taf,

 • GB 0210 DIRWESTTAF
 • fonds
 • 1929-1949 /

Cofnodion Pwyllgor Gŵyl Undeb Dirwestol Dyffryn Taf, 1929-1020, yn cynnwys cyfrifon ariannol, rhaglenni yr ŵyl, a phapurau eraill yn ymwneud â'r Gymanfa Ddirwestol = Records of the Dyffryn Taf Temperance Union, Festival Committee, 1929-1949, ...

Undeb Dirwestol Dyffryn Taf.

Cofnodion Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn

 • GB 0210 NANTGWRTH
 • Fonds
 • [1974]-[2010]

Gohebiaeth a phapurau, 1891; 1972-2015, yn ymwneud â sefydliad a gweithgareddau Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn, a datblygiad a gweithgareddau Canolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn. Mae’r casgliad yn cynnwys gohebiaeth yr Ymddiriedolwyr, cyfre...

Nant Gwrtheyrn National Language Centre

Cofnodion yr Atlas Cymraeg

 • GB 0210 ATLASCYM
 • fonds
 • 1979-1984

Cofnodion gweithgor golygyddol yr Atlas Cymraeg, gan gynnwys drafftiau o destun yr Atlas wedi eu golygu, cofnodion cyfarfodydd, adroddiadau a gohebiaeth.

Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru.

Cofysgrifau Cymdeithas Gyfeillgar y Meibion Llanuwchllyn,

 • GB 0210 MEIBLLAN
 • fonds
 • 1837-1943 /

Cofysgrifau Cymdeithas Gyfeillgar y Meibion Llanuwchllyn, 1837-1943, yn cynnwys llyfrau cofnodion, 1837-1916; rheolau, 1838-1914; llyfrau cyfrifon, 1838-1943; llyfrau cyfraniadau, 1845-1943; cofnodion ariannol amrywiol, 1846-1937; rhestrau aelodau...

Cymdeithas Gyfeillgar y Meibion Llanuwchllyn.

Copïau teipysgrif o'r gerdd 'Peiriannau' gan J. M. Edwards,

 • NLW Misc. Records 416-417.
 • file
 • 1941.

Copïau teipysgrif (2) o'r gerdd 'Peiriannau' gan J. M. Edwards, enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol 1941. = Two typewritten copies of 'Peiriannau' by J. M. Edwards, the crown poem of the 1941 National Eisteddfod.

Cwestiynau gan Dewi Z. Phillipps,

 • NLW Misc. Records 279.
 • File
 • 1974.

Cwestiynau a luniwyd yn Saesneg gan yr Athro Dewi Z. Phillipps, Coleg Prifysgol Cymru, Abertawe, mewn ateb i ddarlith ar y testun 'Beth yw pwrpas llenydda?' a draddodwyd gan y Dr. R. M. Jones, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yn yr Ei...

Cwmystwyth. Darlun o'r pentref a Cwmystwyth village profile ,

 • NLW ex 2611.
 • file
 • 2008.

Copi o broffil cyfredol a wanaethpwyd o bentref Cwmystwyth yng Ngheredigion yn 2008 gan aelodau Egnïo Cambria / Cambrian Energetics yn cynnwys disgrifiad o'i gwasanaethau a'u pryderon, ynghyd â dadansiddiad ystadegol. = A copy of the pre...

Cyfansoddiadau cerddorol Clydwyn Ap Aeron Jones,

 • NLW ex 2856.
 • file
 • [1949]-1981.

Cyfansoddiadau Clydwyn Ap Aeron Jones, (1913-1998), gan gynnnwys ei drefniant o 'Ar hyd y nos' a chaneuon mewn Sbaeneg, ynghyd â'i curriculum vitae, 1942-1980, a rhaglenni cyngherddau Côr Unedig Chubut y bu'n ei arwain.

Jones, Clydwyn Ap Aeron.

Results 161 to 180 of 649