Showing 3 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Dyddiadur,

  • NLW MS 16633A.
  • file
  • 1840 /

Copi o Almanac am 1840…, gol. gan John William Thomas (Llanrwst, [1839]), gyda chofnodion dyddiadur, Ionawr-Rhagfyr 1840 (gyda bylchau), gan Thomas Richard, [Ty'ncoed, Lledrod, Ceredigion], yn cofnodi yn bennaf cyfarfodydd crefyddol (ff. 10-3...

Richard, Thomas, active 1840.

Personal memoranda,

  • NLW MS 23004B.
  • File
  • 1816-1817.

Memoranda, 1816-1817, of John Williams of Street, Llanfwrog, co. Denbigh, farmer, relating mainly to his family, farming, preaching engagements and local events, written in an interleaved volume containing the almanacs Cyfaill Tangnefeddus (Dublin...

Williams, John, of Llanfwrog, fl. 1816-1817.

Dyddiadur Derfel Meirion,

  • NLW MS 16150A.
  • file
  • 1847 /

Y Dyddiadur Methodistaidd am 1847 a fu'n eiddo i Robert Edwards (Derfel Meirion), Llandderfel, sir Feirionnydd, yn cynnwys cofnodion, 24 Ionawr-31 Rhagfyr 1847, yn nodi ei waith fel garddwr, saer maen a llafurwr, ei amser hamdden, ei addoli a...

Edwards, Robert D., 1813-1889.