Print preview Close

Showing 46685 results

Archival description
File
Advanced search options
Print preview View:

Aberystwyth (misc. properties)

Title deeds for various houses and burgages in the town of Aberystwyth, 1332-1657. Landmarks include the town cross, the river Rheidol, the bridge, the castle, the mill, Dinas Maylour, Sarne Pwll Budyr and Porth Tywyll. Properties include Y Tyddyn...

Cywyddau,

  • NLW MS 16130D.
  • File
  • 1958

Copi ffotostat, 1958, o lawysgrif yng nghasgliad teulu Cotton, Combermere (ZCR 74/190), yn archifdy swydd Caer, yn cynnwys cywyddau a ysgrifennwyd mewn sawl llaw ar ddiwedd yr unfed ganrif-ar-bymtheg. = A photostat facsimile, 1958, of a manuscript...

Llyfr John Brooke o Vowddwy

Cyfrol o achau, barddoniaeth, rhestr o gantrefi, cymydau a phlwyfi Cymru, ryseitiau meddygol, ayyb, 1590-1592, yn nwylo John Brooke o Mucklewicke, plwyf Hyssington, sir Amwythig, a Mawddwy, sir Feirionnydd (tt. 1-406), a Dr John Davies o Fallwyd (...

Brooke, John, b. 1520.

Effemera

Eitemau llawysgrif a phrintiedig , 1660-[1936], yn ymwneud â'i ddiddordeb mewn natur, amaethyddiaeth a hanes lleol.

Barddoniaeth amrywiol,

  • NLW MS 21702E.
  • File
  • 1663-1994

Barddoniaeth o'r ail ganrif ar bymtheg hyd yr ugeinfed ganrif, gan gynnwys gweithiau gan Alan Llwyd (f. 2), W. J. Gruffydd (f. 14), Richard Davies (Mynyddog) (f. 76), Ray Howard-Jones (ff. 98-104), R. Williams Parry (ff. 106-110), Saunders Le...

Llwyd, Alan.

Caereinion Fechan

Lease by Edward Morgan of Cwmllygodig, Montgomeryshire, to Jonett Morgan of Mallwyd, his sister, of messuages called Keven Llandybo, Tythyn Tu yn y Trayan and Tythyn Tu yn y Keynant, a parcel of a meadow called Y Weirglodd Faine and several cottag...

Gogerddan estate rent book

‘Rent book of Gogerthan Estate belonging to Tho. Prsye Esqr. commencing May 1741, Lib: ?' and ‘Chief Rents’ in a different, faded hand, containing rent accounts, 1741-1746. Childish sketches of animals and houses on end papers.

Pregethau Griffith Jones, Llanddowror

  • NLW MS 24057B
  • File
  • 1760

Y gyfrol gyntaf mewn cyfres o chwech yn cynnwys adysgrifau o bregethau ar y Testament Newydd gan y Parch. Griffith Jones, Llanddowror, wedi eu copïo yn nhrefn y Beibl. Mae'r gyfrol hon yn cynnwys pregethau ar Efengyl Mathew ac fe'i cwblh...

Jones, Griffith, 1683-1761

Friendly societies

Mounted cuttings, correspondence, annual statements etc. of various friendly societies.

Abstracts of title, schedules and extracts

Abstracts of title, schedules of deeds and extracts accumulated by Longueville and Co., probably for sales and purchases of parts of the Wynnstay estates [1771x1789]-1877. The file includes abstracts of title of Sir Watkin Williams Wynn, successiv...

‘Mathrafal’

Title deeds relating to the estate of Mathrafal in the parish of Llangynyw, Montgomeryshire, 1785-1814. The file includes an agreement between William Mostyn Owen of Woodhouse, Salop, and Thomas Owen[s] of Gaer, Meifod, for the sale of Mathrafal, ...

Results 1 to 20 of 46685