Showing 55864 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Welsh
Print preview View:

Etholiad Cyffredinol 1945

Mae'r ffeil yn cynnwys copi llawysgrif o araith Saesneg gan Bebb, a oedd yn sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru yn sir Gaernarfon, ar hunanlywodraeth i Gymru a chopi o'i anerchiad etholiadol a yrrwyd at etholwyr sir Gaernarfon yn ystod yr y...

Papurau Bobi Jones

 • GB 0210 BOBJON
 • Fonds
 • 1923-2016

Mae'r casgliad yn cynnwys: gohebiaeth gyffredinol at Bobi Jones,1950-1997, nifer ohonynt oddi wrth bwysigion Cymru; gohebiaeth a phapurau, 1971-1979, yn ymwneud â gwaith golygu'r gyfres Storiâu Tramor; papurau amrywiol, 1951-[1990au], yn...

Jones, Bobi, 1929-2017

Rhoddion Mai 2018 a Mai 2019

Papurau, 1950-2016, gan gynnwys gohebiaeth, papurau’n ymwneud â’r Mudiad Efengylaidd, darlithiau ar grefydd, llyfryddiaeth, ei wefan, ynghyd â rhai cyfieithiadau o’i gerddi.

Chirk Castle Estate Records,

 • GB 0210 CHIRK
 • Fonds
 • 1284-[c.1852] /

Estate and family records of the Chirk Castle estate, mainly in Denbighshire, comprising deeds from 1284; manorial records, mainly of the lordship of Chirk and Chirkland, 1322-1853, including receiver's accounts, ministers' accounts, cou...

Myddelton family, of Gwaenynog, Denbigh, Chirk and Ruthin, Denbighshire, London, and Essex

Papurau David Bowen a Ben Bowen,

 • GB 0210 DABEBO
 • fonds
 • 1790-[1955] /

Papurau personol, crefyddol a llenyddol a grewyd ac a gasglwyd gan David Bowen, a phapurau llenyddol, crefyddol a phersonol ei frawd Ben, a olygwyd gan David Bowen wedi ei farwolaeth, 1897-1903. = Personal, religious and literary papers created by...

Bowen, David, 1874-1955

Golygu Ben Bowen

Mae'r gyfres yn cynnwys copïau o lythyrau gan Ben Bowen, gwaith 'anghyhoeddiedig' Ben Bowen yn Seren yr Ysgol Sul, nodiadau bywgraffyddol a luniwyd gan David Bowen a deunydd gweinyddol yn ymwneud â chyhoeddi a gwerthu llyfrau gan Be...

Bowen, Ben, 1878-1903

Ben Bowen

Mae'r ffeil yn cynnwys toriadau papur newydd am Ben Bowen; llythyrau at David Bowen yn cynnwys un gan Vincent Evans, 1905; llyfryn 'Gŵyl Llyfrau Cymru 1934' ynghyd â llythyrau yn ymwneud â'r ŵyl a rhaglen cwrdd dadorchuddio cof...

Evans, Vincent, Sir, 1851-1934

Papurau Ymchwil Dr David Jenkins, Penrhyn-coch,

 • GB 0210 DAVJEN
 • fonds
 • 1913-2001(crynhowyd [1949x1973]-2001) /

Llythyrau, 1959-[1998], yn ymwneud â bywyd cyhoeddus Dr David Jenkins, a gwaith ymchwil, 1913-2001, yn ymwneud â'i gyhoeddiadau Thomas Gwynn Jones: Cofiant (Dinbych, 1973) a Bro a Bywyd Thomas Gwynn Jones [Caerdydd, 1984]. Ceir drafftiau teip...

Jenkins, David, 1912-2002

Papurau amrywiol,

Cytundeb (yn Saesneg), 1976, rhwng y Llyfrgell Genedlaethol a David Jenkins ynglŷn â thelerau byw yn Hengwrt a oedd yn eiddo i'r Llyfrgell; toriad o'r Aberdare Leader yn adrodd am ei ymweliad â Chymrodorion Aberdâr yn 1978; a chywydd ffa...

Stephens, Roy, 1945-1989.

Llythyrau G

Llythyrau, [1925]-1969, gan gynnwys rhai oddi wrth Raymond Garlick (1), Gwilym Lloyd George (1), Megan Lloyd George (1), William George (4), D. R. Grenfell (3), Moses Griffith (3), Stephen Griffith (1), D. R. Griffiths ('Amanwy') (1), Ja...

Garlick, Raymond

Papurau Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Dramâu, Pasiantau a Sioeau cerdd

 • GB 0210 EGCDRA
 • Fonds
 • [?1929]-[2013] (gyda bylchau)

Sgriptiau dramâu amrywiol, [?1929]-[2013] (gyda bylchau), gan gynnwys dramâu gwreiddiol, addasiadau o ddramâu, a dramâu a gomisiynwyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Dramâu, Pasiantau a Sioeau cerdd

Dramâu Emyr Edwards,

 • GB 0210 EMYEDW
 • fonds
 • 1973-2015

Cyfrolau wedi’u rhwymo yn cynnwys sgriptiau dramâu gan Emyr Edwards a chyfieithiadau a ddramâu ganddo, 1973-2015, ynghyd â rhai o’i weithiau cyhoeddedig ar y theatr mewn teipysgrif a chyfrol o gerddi ganddo. Ceir tair cyfrol hefyd, a grynhowyd yn ...

Edwards, Emyr

Papurau Euros Bowen,

 • GB 0210 EURBOWEN
 • fonds
 • 1922-1983 /

Papurau a phregethau y Parch. Euros Bowen,1922-1983, yn cynnwys drafftiau cerddi, nodiadau darlithoedd ar ddiwinyddiaeth ac athroniaeth, 1929-1933; gweithiau llenyddol,1944-1977; dyddiaduron gwyliau, 1955-1980; gohebiaeth yn ymwneud â Chomisiwn Se...

Bowen, Euros.

Papurau Gilmor Griffiths,

 • GB 0210 GILGRIF
 • Fonds
 • 1917-2011.

Llawysgrifau cerddorol a phapurau'r cyfansoddwr ac athro, Gilmor Griffiths.

Griffiths, Gilmor, 1917-1985.

Cerddoriaeth,

Taflennu cerddoriaeth o gyfansoddiadau, trefniadau a gosodiadau gan Gilmor Griffiths. Yn cynnwys sgorau llawysgrif, llungopïau, brasluniau a drafftiau. Nodwyd rhai sylwadau gan Vera Williams yn y maes nodiadau.

Results 1 to 20 of 55864