Showing 52 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Adysgrifau 'Manoethwy',

A composite volume of transcripts in the hand of Owen Jones ('Manoethwy'). The contents include 'cywyddau', 'awdlau', 'englynion', 'carolau' and 'cerddi' by Ifan Tew Brydydd, Hari ap Howel alias Harri Hir, Wiliam Cynwal, Sion Tudur, Morus Dwyfech, Gruffudd Hiraethog, Sr. Dafydd Llwyd Ysgolhaig, Llywelyn ap Gytyn, Guto'r Glyn, Hywel D'd Bevan ap Rhys ('o Sir Fon'), Rhydderch ap Sion, Dafydd Nanmor, Rhys Goch o Eryri, Huw Arwystl, Morys ap Ifan ap Einion ('Morus Dwyfach Medd MS arall') Sr. Dafydd Trefor ('Dr. John Kent ... Medd MSS M.P.', 'Sion Dafydd Trefor ... Medd MSS L.O.'), Howel ap Reinalld, Mredydd ap Rhys, Gruffudd D'd ap Howel, Rhisiart ap Howel Da 'Beinion, Bedo Phylip Bach ('Rhai a ddywaid mae Deio ap I'n Du ai Cant... '), Huw Pennant, Sion y Kent, Lewis Glyn Cothi, Edward Maelor '('Mae'n debig mae Edward ap Rhys Maelor ydyw Hwn... '), Dafydd ap Gwilim, Iolo Goch, Simwnt Vychan, Sr. Huw Jones ('Vicar Llanfair ynyffryn Clwyd'), Tudur Aled, Dafydd Llwyd ap Llew ap Gruff., Sion Brwynog, Iorwerth Fynglwyd, Taliesyn Aneurin G[wawdrydd], Maer Glas ('medd rhai'), Robin Ddu, Owain Twna, Dafydd Gorllech, Ifan Brydydd Hir, Edward [ap Rhys], Ie : Dyfi, Llywelyn ap Owain, Thomas Prys ('o Blasiolyn Esquire'), Edmund Prys, G[ruffydd] Philip, W. Elias (1730), Owain Gruffydd, Gruffydd Nannau (1654), Owain Gwynedd, Thomas Owen (1730), William Llyn, Tudur Penllyn, Huw Kae Llwyd, Llywelyn Goch Amheurig Hen, Edward Davies (Rhiwlas), Rich. Abram, Moris ab Evan ab David, Cadwaladr Roberts (ab Robert), Dafydd ab Sienkin, Richard [Davies] ('Esgob Dewi'), Ragiar [sic] Kyffin, Huw Morys, Arthur Jones (1734), Mathew Owain, Ellis Cadwaladr, Moris Rhobert ('o Sir Feirionydd'), Thomas Davies ('o Sir Drefaldwyn'), Robert Cadwalad[r] ('o Blwy Pennant'), Richd. Thomas D'd ('o Sir Fon'), Richard Ffoulkes, John Edwards, John Hughes, Moris ab Evan ap Dafydd ('o Lanoge'), Sion Ffoulke, Sion ab William Griffith ('o Lanfihangel ... '), Sion Phylip, G[ruffudd] Leiaf, D. Sion, W[iliam] Phylip, Rhisiart Philyp, H. ab Evan, [John Davies] 'Sion Davydd Las', Lewis Owain, Morgan Dafydd, Edwart Morris and Robert Klidro, and anonymous poems; 'englynion', etc. by contemporary poets, largely of the Richards (Darowen) circle of friends e.g. John Evans ('Ioan Maelor'), W[alte]r Davies ('Gwallter Mechain'),' R[ober]t Davies ['Bardd Nantglyn'], 'G. Brwynog', R[owland] P[arry] (Carndochan), H. K. (1851), Phoebe neu Eunice Jones (Llynlleifiad), [Peter Jones] 'Pedr Fardd', [William Edwards] 'Gwilym Padarn', [Morris Jones] 'Meurig Idris' and J. Blackwell ('Alun'), and anonymous poems; 'Sidanen Or a Song in Praise of the Glorious Queen Elizabeth' by Edward ap Rhys Wynne ap William Prys of Clygyrog, 'The meritorious gratulation of Esqr. Strangways to Llangedwyn ...' by John Davies, and anonymous English poems; prose texts, in some cases two copies, of 'Tri thlws ar ddeg o Frenindlysau Ynys Brydain ... ', 'Drygioni Medd'dod', 'Dewis bethau Howel lygad Cwsg', 'Trws'neiddrwydd Gruffydd ap Adda ap D'd', 'Achau Llewelyn ap Gruffydd y Tywysog diwaethaf o'r Cymru', 'Ymddiddanion ffraethion Cynhengras a fu rhwng y Pawn bach o Wickwair yn y Rhôs Is Conwy a Gwgon o Gaer Einion y Mhowys. A elwir yn gyffredin Araith Wgon', 'Cronigl Cymru a Lloy(e)gr yn amgyffred fal y treuthir isod' (with an additional 'narration' by Rice Jones), 'Taliesin a'i traethodd', 'Rhwng Merddin a Gwenddydd ei chwaer' and 'Merddin a Gwenddydd', 'The Most noted Poems in Mr Bulkeley of Brynddu's Collection' (now NLW MS832); 'An account of the wages paid the workemen for raissing a fence upon Ceiriog under Pentre gwyn a Tenem[en]t of the Hond. John Myddelton Esqr.', with a covering letter from Richd. Ffoulkes (transcribed from Cwrtmawr MS 222, p. 57v.); a power of attorney from Oliv[er] Thomas, Shrewsbury, yeoman to John Thomas Rees, Llanymowthwey, Merioneth, yeoman, 1674 (original in Cwrtmawr MS 222, p. 61) and a letter relating thereto from Robert Vaughan, Salop to John Thomas Rees (original in Cwrtmawr MS74, No. 3); records of the births and baptisms, 1712-33 [at Llansilin], of the children of Richard Ffoulkes (original in Cwrtmawr MS 222, p. 60v); transcripts of fifty-nine letters of Walter Davies ('Gwallter Mechain'), 1793-1831 and undated, largely addressed to Thomas Richards at Berriew and Llangynyw; a prospectus, 1793, of 'Celtic Remains' in two volumes, the first by 'the Late Lewis Morris Esq.' and the second by Walter Davies, All-Souls College, Oxford; letters largely to Thomas Richards, Berriew and Llangynyw or David Richards ('Dewi Silin') from Peter Bayley Williams, Llanrug, 1828, John Jones ('Tegyd'), Christ Church, Oxford, 1819-22 and undated, W[illiam van Mildert] bishop of Llandaff, 1822, D. Davies, Chester, 1825, Wm. Owen Pughe, London, 1812-19, Ebenezer Thomas ('Eben Fardd'), Llangybi, 1824, Robt. Parry ('Robyn Ddu Eryri'), 1824 and undated, Tho. Jones, Long Acre, London, 1825, W. Owen ('Eos Glan Hafren'), Newtown, 1824, John Roberts, Tremeirchion, 1822, Robt. Davies ['Bardd Nantglyn'], 1825 and undated, and A[neurin] Owen, [Nantglyn], 1821; a list of titles and first couplets of the poems of Dafydd ap Gwilym; 'Llyma henwe y 24 brenin or brutanied... ' (originally from a manuscript of William Thomas, Llanallgo). Inset at the end of the volume are transcripts of Montgomeryshire pedigrees, etc. Much of the material in the volume has been transcribed from other volumes now in the Cwrtmawr Collection (e.g. MSS 200, 222, 242 and 243) and there are references to such sources as 'un o lyfrau Maesglas Mallwyd' (transcribed in 1857) (p. 269), a manuscript in the hand of Robert Arthur (p. 342), 'Llyfr ym meddiant Lowri Jones' (p. 380), etc. A note pasted on the inside of the upper cover states 'This Vol. was copied by Owen Jones (brother of Myrddin Fardd) from a MS Vol. ... in the handwriting of Lewis Morris [Cwrtmawr MS 200] now at Bryntanad, Llanerfyl Montgomerys[hire] (Richards) E. Breese'. Owen Jones was for a short time a private tutor at BrynTanad (see The Dictionary of Welsh Biography). The spine is lettered 'Mannoethwy MSS'.

Llyfyr Karoleu Johannes Jones, Gellilyfdy,

A manuscript entitled 'Llyfyr Karoleu Johannes Jones', being a collection of carolau and a ballad written in both the early and late hands of John Jones, Gellilyfdy. Most of the carolau are anonymous but there are some attributed to Howel ap Lle'n, Roesier Kyffin, Edmwnt Prys ('archiagon Meirionnydd'), [Richard White] [See T. H. Parry-Williams (gol.) Carolau Richard White (Caerdydd, 1931)], Edwart Konwy ('o Sychtyn yn Tegeingl ap Edward Konwy'), Elis (ap) Kynrig ap Rissiart Lewis ('or Vanachloc redyn'), Sion Lewis ap Sion Wynn ('o Dowynn Meirionnydd'), Tomas Jones, Mr Rys ap Tomas, Wiliam Mathew, Rhobert Llwyd ('o Gaergybi') Syr Wiliam Dai ap Wiliam Dai Nanklyn, Rhobert Vychan and Sion Dai Meirig. At the beginning of the volume there is an index of first lines in the hand of J. H. Davies. Some of the earlier carols in the volume, among them five by Richard White, were copied during the period 1605-10. Pp. 405-7 of the volume are bound in Peniarth MS 173, 43-5).

Llyfr John Morris,

A volume largely of poetry in strict and free metres transcribed by John Morris during the period circa 1784-8. It contains 'Ychydig o Reolau Gramadegawl a gasglwyd gan y Parchedig Mr. [David] Ellis o Amlwch ... yr hwn sy'n wr deallus iawn ac yn perchen awen ragorol. Ac yn hoffi'n fawr yr Iaith Gymraeg ...' ('John Morris ai scrifennodd Rhagfyr, 12, 1786'); 'carolau' and 'cerddi' by Robt. Evans ('o Feifod'), Daniel Jones, Hugh Morris, John Hughes, Jonathan Hughes, Ellis Roberts, H[ugh] Jones ('o Langwm'), David Thomas, Arthur Jones, and Rhisiart Parry ('athraw ysgol gynt yn Sir Fôn'); 'cywyddau' and 'englynion' by Owen Evan alias Owen Gwynedd, John Edwards, Hugh Morris, Arthur Jones ('Clochydd Llangydw[alad]r'), Hugh Gryffydd, Jonathan Hughes, Da. Lloyd, [David Jones] ('Dewi fardd, o Drefriw'), John Edwards ('Clochydd Manafon'), Rhys Morgan ('pencraig Neath'), Wm. Raffe ('o Mochdref Sir Drefald[wy]n'), John Rhees (Llanrhaiadr), Daniel Jones, Tho. Edwards, Ed. Morris, Dafydd Benwyn, Lewis Glyn Cothi, William Cynwal and William Phillip, and anonymous poems; 'Cof-restr dewisedig yn dangos rhifedi'r blynyddoedd Aethant heibio, er pan fu amryw bethau hynod Hyd y flwyddyn 1788'; 'Parhad o Gronicl y Brenhinoedd a Thwysogion Cymru er yn amser Cydwaladr ...'; 'Rhestr o Enwau'r Marchogion, a Seneddwyr yr uchel Lys Barliament, Arglwyddi Lifftenants, Custos Retulorum [sic], Penswyddogion y Militia, a'r Siryfau Pob Sir drwy Gymru; a'r Swm yr ydys yn i dalu o Dreth Brenin, a elwir yn gyffredin y Dreth fawr yn ol pedwar Swllt y Bunt, gida rhifedi y Militia yr ydys yn i godi ymhob Sir'; 'Rhestr o Enwau'r ardderchog Ustisiaid ar Barnwyr Sy'n gwrando, a dibennu pob Matterion Cyfraith yn Lloegr a Chymru'; 'Rhestr o Enwau yr Esgobion, Deaniaid, Arch-Diaconiaid, Canghellwyr, a'r Blaenoriaid sydd yn trefni Swyddau Eglwysaidd yn Ardalaith Cymru gyda'r Swm a gyfrifir ar bob Esgobaeth yn Llyfrau'r Brenin'; 'Byr hanes maintioli Sirioedd [sic] Cymru, a rhifedi'r Plwyfydd; Ac enwau'r Seneddwyr ...'; 'Barnwyr neu brif Ustusiaid Cymru'; 'Henwau y Deuddeg Patrieirch ...'; 'Rhestr o Enwau'r Proffwydi ...'; 'Rhestr o Enwau Ein Iachawdwr Iesu Grist ...'; 'Henwau'r Deuddeg Apostolion'; 'Rhestr o Enwau ychydig o'r Seintiau, Merthyron, a Dynion Rhinweddol erill, yr ydys yn Cadw Coffadwriaeth o honynt ...'; 'Henwau'r Naw Miwsic' [?Miwsis]; 'Henwau'r Naw Gorchfygwyr'; 'Saith Ryfeddod y byd'; 'Y Saith Gysgadur'; 'Pumtheg arwydd (medd Dafydd Nanmor) a welir cyn y Jubil Sabbathaidd'; 'Y pum synwyr a roes Duw i Ddyn'; 'Henwau Siroedd Lloegr, a Rhifedi y Dinasoedd, Trefydd marchnadol, Plwyfydd, a Chwmpas, a hefyd y Cyferi [sic] sydd ymhob Sir'; 'Siroedd Cymru, a Rhifedi y Trefydd Marchnadol, Plwyfydd, y Cwmpas, a'r Cyferi sydd ymhob Sir'; a riddle ('Dychymmyg') in verse; 'Llythyrennau am Raddau Dysgeidiaeth, a byrhad geiriau yn ôl yr Iaith Lladin ...'; medical recipes; 'Hoff benill M. Luther'; 'Henwau y Pedwar archugain Marchog, oedd yn Llys y Bre[nin]'; 'Yr wyth fyd, neu Uchelderau, y mae'r Astronomyddion yn crybwyll am danynt'; and 'Ychydig o waith rhai or hên Brydyddion ...' (quotations from the poetry of Edm[wnd] Prys, Huw Arwystl, Ieuan Tew, Dr Ioan Gwent, Owen Gwynedd, Gruffudd Gru[g], Moris ap Ifan ap Einion, Lewis Môn, Sion Brwynog, Gruffudd Hiraethog, Rhys Nanmor and Ioan Prichard (1670)). Preceding the text is a progressive list ('Tabl') of the 'carolau', 'cerddi', and 'cywyddau' contained in the volume. That the entire volume is based on a variety of sources is shown by the last entry inserted by the scribe: 'Yr ychydig o hen bethau hyn, a godais I allan o hen Lyfrau pan oeddwn mewn oriau Segur, rhag I Colli hwynt ...'. Inside the lower cover are printed 'Englynion Croesawiad Sior IV. 'Trwy Gymru' by [Hugh Jones] ('H. Erfyl'). There are a few minor entries in the hand of Mary Richards.

Barddoniaeth Huw Morys a Roger Jones, etc.

A collection of 'cerddi', 'carolau', 'penillion', etc. in free metres by Hugh Moris and Rogiar Jones and numerous anonymous poems and scraps of verse. Also included are a rental of chief rents of Cynlleth yr Iarll and a rental of the tithe of Llangadwalader, Denbighshire, both undated, and a medical recipe. A note by Dafydd Marpole in Cwrtmawr MS 225, p. 86 attributes the present manuscript to the last quarter of the seventeenth century. Among later additions to the volume are holograph 'englynion' by Joseph Marpole ('yn llegys'), 1779. The spine is lettered 'Gwaith H. Morys a Roger Jones'.

Emynau, carolau plygain, etc.

A volume written by Thomas Richards, Darowen during the period 1819-31, containing hymns, metrical psalms, 'carolau plygain', etc. by Thomas Jones (Creaton) (at Longnor, 1781), Thomas William (1798), ?Thomas Richards (Darowen) (1819) ('A Gyfiaethwyd o waith Mr. [Ralph] Erskin[e]), John Powel (Llansannan) (1767), Owen Robert(s) (1795), David William [Llandeilo-fach], E[dward] Jones [Maes-y-plwm] (1797), Rowland Hugh (Grienyn), David Richards ('[Dewi] Silin'), David Thomas ['Dafydd Ddu Eryri'], William Jones (Rhos Llanerchrigog), Jonathan Hughes, Walter Davies ['Gwallter Mechain], Evan Evans ['Ieuan Glan Geirionydd'] (1822) and D'd Harries (Darowen) (1831), and anonymous poems.

Miscellaneous transcripts,

Loose papers containing transcripts, 1831, by Thomas Williams and R. Williams from Hengwrt MS 306; a 'carol plygain', bills, receipts, recipes, accounts, fragments of Welsh psalms and hymns probably belonging to the Reverend Thomas Richards, Darowen.

Amryw gerddi,

A miscellaneous collection of poetry including an incomplete 'pryddest' on the story of Kulhwch and Olwen written on the backs of sheets of a Birkenhead list of voters, 1876; a carol by D[avid] Lewis ('Ap Ceredigion'); a poem entitled 'Sion fy Nhaid' and a hymn by Henry Rowlands ('Henri Myllin'); a poem entitled 'Trefaldwyn' by J. R. Williams ('Tryfanwy'); poems entitled 'Gwlaw Sdiniog' and 'Cyfrinach y Tannau' by Robert Roberts ('Isallt'); an elegy on the death of Evan E. Owen, Assheton House, Ebenezer, 1883; a fragment of a song entitled 'Priodas yr Oen'; 'englynion' on Pont y Benglog taken from Tywysog Cymru, 15 Tach. 1832; English poems entitled 'The Burial of Abel', 'America', and 'Go Forward'; and selections from the writings of Rhys J. Huws written on the back of circulars relating to his Testimonial Fund, 1917.

Welsh poetry and miscellanea,

A collection of papers formerly inserted in NLW MS 13236B. Items 1-4, 8, and 15-18 are in the hand of William Owen [-Pughe], and item 10 is in the hand of D[avid] Thomas, ['Dafydd Ddu Eryri']. The contents include: I, a collection of 'englynion' by R.D. [?Robert Davies, 'Bardd Nantglyn'], Mor [sic] ap Evan ab Dadd., and D.T. [?David Thomas]; 2, 'Flangelliad i Vardd y Glyn' by 'Twm pen y waen'; 3, 'Carol Nadolig, ar fesur o gyfansoddiad Beethoven yn Rhifyn VIII o'r Musical Library', beginning 'Heddyw y gwynfydedig ddydd . . .'; 4, 'Dau englyn ar ddyn meddw a gysgodd gyda'r bardd yn Sarn Vraint yn Mon'; 5, 'Englynion (2) er coffadwriaeth Davydd Richard Llansilin' by 'R. B. Clough Tyn y celyn Rhagr - 1826'; 6, 'englynion' (2) entitled 'At Fardd Du Nantglyn'; 7, a couplet by 'rhyw Offeiriad' and an 'englyn' by 'Owen Gronw . . . Tâd Gronw Owen'; 8, 'englynion' (3), the first beginning 'Prydydd ysgrivydd cu llon - sain ethol . . .'; 9, ['Ar hyd y nos'] in old notation followed by 'englynion', three of which are by Walter Davies, Jonathan Hughes, and T. Nant [Thomas Edwards], and several 'penillion telyn'; 10, 'Geiriau diweddaf Dafydd 2 Sam. 23' by D[avid] Thomas, 1804, beginning 'Ysbryd yr Arglwydd, ddedwydd Dduw . . .' (cf. NLW MS 325E, p. 17); 11, English verses entitled 'The Legend of Carn Tyrne'; 12, an incomplete copy of 'Padouca Hunt' by [David Samwell] (cf. NLW MS 13225C, pp. 129-36); 13, an English translation of ['Cywydd y Daran'] (cf. Owen Jones & William Owen, Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym (Llundain, 1789), tt. 80-82); 14, epilogue of an interlude performed at London, beginning 'Wel nosdawch bawb ar unweth . . .'; 15, notes on Welsh antiquities, geographical features and locations, etc., written in part on the reverse of a printed bill of Richard Jones, King's Head Inn, Llandovery; 16, a list of English words with cognate words in other languages; 17, a letter, 1828, from W-. Owen Pughe, Egryn, to Mr. Bailey, containing draft Welsh and English inscriptions to commemorate the Eisteddfod held at Denbigh, 16-18 Sept., 1828; 18, a transcript of the title-page and introduction to Gruffydd Robert's Dosparth Byrr . . . (1567 ); 19, ?autograph of Joanna Southcott; 20, printed list of subscribers to 'Bardd Nantglyn's Memorial Fund'; 21, memorandum concerning a certain Ruth Thomas, etc.; 22, culinary recipes; 23, articles of agreement, 1836, for a lease of copper and lead, etc., under Wenallt, in the parish of Darowen, co. Mont., (part wanting), with alterations in pencil for another agreement concerning Brynmoel, Penegoes; 24-25, two letters, 1850, from John Hay Williams, Bodelwyddan, to [ ]; 26, engraving of an unidentified ?bronze object (cf. Arch. Camb., 1855, illustration facing page 273); 27, a steel engraving by T. Hodgetts, 1822, of a portrait of 'Idrison', [William Owen-Pughe]; and 28, forty printed copies of the Lord's Prayer in Hebrew.

William Owen-Pughe and 'Dafydd Ddu Eryri'.

Poetry, feats, triads, &c.,

A manuscript containing poetry of Taliesin, Dafydd Ddu Hiraddug, Sion Tudur, Gruffudd ab yr Ynad Coch and others (pp. 1-52); the Twenty-four Feats (pp. 53-55); triads of the court of Arthur (pp. 56-57); carols (pp. 65-79); proverbs collected by Gruffudd Hiraethog (pp. 81-126); prayers (pp. 127-136); etc.
At p. 8 three triplets are written in the margin. For the estimated date of the manuscript see pp. 80, 132. The text at p. 127 differs greatly from that in the Book of Taliesin (see Peniarth MS 2).

Miscellanea,

Miscellaneous papers, including numerous draft horoscopes compiled in response to individual requests (e.g. Margaret Davies, 'Cerigcadarn', Jane Jenkins, Gwenddwr, Elizabeth Jones, Devil's Bridge, etc.); a holograph letter to 'Mr. Harris' from J. Williams, The Court, Brecon, [18]63 (a request for a horoscope); medical prescriptions; a fragment of a Welsh carol; and a line-and-wash drawing of (or by?) John Lloyd Jones, Brecon College [afterwards minister successively of St. Davids and of Crwys and Pen-clawdd Congregational Churches] (endorsed 'Thos. Davies, Froodvale Academy, Carmarthenshire').

Llyfr John Morris III,

A late eighteenth century manuscript in the hand of John Morris containing couplets from Dr John Davies (Mallwyd): Flores Poetarum Britannicorum (Y Mwythig, 1710); 'englynion' by Jonathan Hughes, J. Morris, Dafydd Benwyn, H. Jones (Llangwm), Arthur Jones, Gronwy Owen, Morus ap Robert (Bala), Richd Sion Siengyn, Michael Prichard, Lewis Morus ('o Sir Fôn), Dafydd Jones ('Dewi Fardd') ('o Drefriw'), John Edwards ('Clochydd Manafon'), Rhys Morgan (Pencraig Neath), William Ruffe ('o Mochdref'), Robert Wynn ('Vicar Gwyddelwern'), John Edwards ('o Lyn Ceiriog'), Thos Edwards (Nant), Hugh Hughes ['Y Bardd Coch o Fôn'], Robert o Ragad, Hugh Morris, Daniel Jones, Edward Barnes, Thos Powel, Lewis Glyn Cothi, William Phylip, William Cynwal, Edward Parry, Dafydd Marpole, Edward Morus, Clydro, Robert Evans ('y Jeinier') (Meifod), W. Davies ['Gwallter Mechain'], D. Thomas ('Dafydd Ddu Eryri'), D[avid] Ellis (Amlwch), E. Morris (Plas'n pentre), John Rees (Llanrhaiadr), ?R. Lloyd, John Cadwaladr, Harri Parri, John Lloyd (Haflen, Llanfihangel) (1782), John Rhydderch, Ioan Prichard (1670), Dafydd Nanmor, Harri Conwy, Dafydd Maelienydd, Edmwnt Prys, ?Richd Parry, Thomas Jones ('Cyllidydd, Exciseman, Llanrhaidr') and 'Cadfan' (1792), and anonymous 'englynion'; 'carolau' and 'cerddi' by Thomas Edwards ['Twm o'r Nant'], David Ellis ('Person Cricieth'), Henry Humphreys, Ellis Roberts and Morus ap Robert ('o'r Bala'); English verses by 'Rhaiadr'; an 'awdl' by Jonathan Hughes; a chronology of Welsh kings and princes entitled 'Tabl yn dangos yr amser y Dechreuodd ar Blynyddoedd y Teyrnasoedd, holl Frenhinoedd, a Thywysogion Cymru, er dyfodid [sic] Brutus ir Deyrnas hon'; a list of European rulers, entitled 'Pen-llywodraethwyr Ewrop, 1793'; 'Cas bethau Gwyr Rhufain'; 'Y Wandering Jew. Sef y crydd Crwdredig o Gaersalem. Rhyfeddfawr Newydd oddiwrth America gan y Captain enwog William rheolwr y Llong, a elwir Dolphin ... Wedi ei Cysylltu gan Dewi Fardd', etc. The spine is lettered 'Llyfr J. Morris III'.

Barddoniaeth, etc,

A composite volume in several hands containing letters from Edward Roberts ('Ior[werth] Glan Aled'), Rhyl, to [Ebenezer Thomas 'Eben Fardd'], 1858 (copy of writer's note to [John Williams], 'Ioan Madog' concerning 'englynion' to 'Eben Fardd', Llangollen Eisteddfod, condolence), and from Richard Jones ('Gwyndaf Eryri') Caernarfon, to Ebenezer Thomas ['Eben Fardd'], Llangybi, 1827 (the loan of a volume of poetry, a request for an English translation of a short ode ('odlig') to Lord Newborough), 'awdlau', 'cywyddau', and 'englynion', partly autograph, by Mathew Owen (Llangar) ('Ac a Goppiwyd Rhagfyr 11 1812 Gan Robert Robert Maccwy Môn Ar frys'), Sion Kain (1643), John Rhydderch, Richard Lloyd, William Phylip, Morys ab I'an ab Einion [Morys Dwyfech], Davydd ap Gwilim, John Owenes (1675/6), Iolo Goch, Dav[id] Thomas ('D[afydd] Ddu o Eryri'), Robert Davies ('o Nantglyn'), Sion Philip, Humphrey David ap Evan (1644), Griffith Hiriaethog, and Griffudd ap Ifan ap Llywelyn Vychan, and anonymous poems; poems in free metres by John Prichard and 'Uthr Ben Dragon' (1815) and an anonymous carol; etc. Much of the later section of the volume, c. 1808, is in the hand of John Williams. Portions of three documents, apparently parts of the previous binding, have been preserved at the end of the volume (pp. 99-100): they include part of a naval account of payments to shipwrights, watermen, etc., c. 1620; part of an award [temp. Elizabeth] by Thomas ap Richard of Bwlch y Beydu, Denbighshire, gent., in a dispute between David ap Rees ap gruffith lloyd of Llanrwst, yeo[man], William ap Rees ap gruff lloyd of Scrogennan, and Low[ ] ... widow, mother of the said William, relating to messuages and lands in Llanddoged and Gwytherin, late of Rees ap gruff lloyd deceased; a lease for life, temp. Elizabeth, from Richard lloid of Sweney, Salop, gent., to Richard Burley of the same, yeo[man], of mays yr hen westyn in Sweney.

Papurau 'Dewi Fardd',

A volume of papers of David Jones ('Dewi Fardd'; 1708?-85), Trefriw, of which many are in his own hand. They comprise 'Gofuned Llythyr Dewi Fardd at ei Etholedig Gyfeillion'; a letter from David Jones to his friends ('Frodur a Chwiorydd yn ol y Cnawd'), 1751/2 (the writer's association with Methodism) (published in Cymru, 1907, pp. 185-6) (together with verses [?on 'Breuddwyd Gwion']; poetry by Rhys Goch o Ryri, Richiart Parry, T[homas] E[dwards] ('Twm o'r Nant') Humphrey William, Lloyd Ragad, Dafydd Jones (Dafydd Sion Dafydd), Morys Dwyfech, Edmund Price 'Arch diagon', and Ellis Robert, and anonymous 'carolau' and 'cerddi'; an extract from a treatise on herbs; letters to David Jones from Tho[ma]s Edwards ['Twm o'r Nant'], Pen isa'r dre [Denbigh], 1766 (a parcel for the recipient and the enclosed writing), William Sion 'o fyrun sauth ymlwy maun twrog' [Maentwrog] undated (the delivery of books to Owen Dafydd 'o faun twrog'), Dafydd Ellis, Ty du, 1766 (the sale of books on behalf of the recipient), Owen Roberts, 1778 (the publication of an interlude), Roger Thomley, Flint, 1746 (enclosing 'englynion', a desire to visit the recipient), Hugh Evans, Caernarfon, 1768 (the receipt of a book of 'cywyddau', subscriptions towards the printing of Blodeugerdd [Cymry] and Drych y Cymro), and Richd. Edwards, 'Y Tayliwr', 1744/5 (a request for a 'cywydd' by Ed[war]d Maurice, proposed publications by the recipient); holograph letters from Dafydd Jones to his wife Gwen ych Richard from Shrewsbury (Mwythig), 1758 (errors by the compositor [of Blodeugerdd [Cymry]), and to David Jones, painter, Holborn, London, 1771 (the recovery of monies due for Blodeugerdd [Cymry] and the publication of the second part); press cuttings of 'englynion' published in Yr Herald Cymraeg, 1756; an interpretation by [John] Lloyd of Hafodunos [Llangernyw] of the law regarding errant sheep (printed by Dafydd Jones at Trefriw, 1778); and Cynhygiadau i Brintio amryw o Lyfrau, drwy gymorthiad fy 'ngyd Wladwyr Mwyneiddwych (Harfie, Caerlleon, n.d.), with verses entitled 'Breuddwyd Gwion' (published in Cymru, 1907, pp. 186-8). Much of the contents of the manuscript was transcribed by David Evans, Llanrwst in Cwrtmawr MS 117.

Barddoniaeth,

An imperfect composite volume largely in the hand of David Rowland, Bala, and begun by him probably in 1757. It includes 'cywyddau' and other poems in strict metres by Owen Griffith (Gruffudd), Gwerfil Vachan ('Gwyrfyl merch Howel Vaughan o flodwal', 1590), Tudur Aled, Mr William Wynne, David ab Gwilim, Edward Maurice, Owen Gwynedd, Ned Rowland, Rowland Hughes 'or Graienun' (1758, 1776), Taliesin, Sr Roger, John David, Meredyth ap Reec, Humphrey Dafydd ab Evan, Dafudd Nanmor, Robert Lewis (1767), Robert William(s) (1768), Rice Jones 'or Blaene' (1774), etc.; poems in free metres ('carolau', 'dyriau', 'tribannau', etc.) by Maurice Richard, Robert Sion Evan (1668), Rowland Hughes, Lewis Morris ['Llywelyn Ddu o Fôn'], Hugh Hughes ['Y Bardd Coch o Fôn'], Gwilim ab Ierwerth (William Edwards 'o Lanfawr'), John Dafudd lâs ('pan oedd yn gwisgo Lifre Hugh Nanau Esqr.'), Ellis Roberts, William Pirs Dafydd, and Hugh Jones (Llangwm), together with several anonymous 'cerddi'; and prose texts comprising an extract from the parish register of 'Tre Gwayan', Anglesey, 2 March 1581[/2] ('Fe fu farw hen wr ymhlwu Tregauan yn Sir Fôn un William ab Howel ab Dafydd ab Ierwerth, ai oed yn : 105 : o flynyddoedd, ag fe fu yn briod dair gwaith ...'), traditional lore in connection with two lakes in Snowdonia ('yn yr Ryri') called 'y Dulyn' and 'ffynnon y llyffaint' (... 'allan o hên lyfre Thomas Price o Blâs Iolyn Esqr'), 'Rhinwedd y Ceiliog', 'Dyma hanes Peilatus ap Jerus' ('medd llyfr Antwn o Went'), 'Dyma Hannes yn dangos fel yr aeth Joseph i brynu lliain gan Sydonia I amdoi Corph Crist', 'Dechreu Araeth Wgan', and an anecdote testified by Richard ap John 'o Llanganhafal yn nyffryn Clwyd' concerning a five years' old boy of Llanfachreth in Merioneth who in 1615 could play the harp 'yn Gynghaneddol Gowir Dane'. There is also a list, in a later hand, of preachers and their texts at a [Methodist Association, c. 1800, and an inset of 12 pp. in the hand of 'Huw ap Huw' [i.e. Hugh Hughes, 'Y Bardd Coch o Fôn' containing elegies to Lewis Morys ['Llywelyn Ddu o Fôn'] by Gronwy Owen and the scribe. The volume is lettered 'Cerddi Cymraeg'.

Adysgrifau 'Manoethwy',

A composite volume of transcripts in the hand of Owen Jones ('Manoethwy'). The contents include 'cywyddau', 'englynion', 'carolau', etc. by John Cent, Meredydd ab Rhys, Guto o'r Glyn, Gruffydd Hiraethog, [Gruffyth ap Ievan ap Lle'n Vychan], Ieuan ap Gruffydd Leia, Dafydd ab Edmwnt, Sr. Rys ap Hary, Tudur Aled, Ieuan Lla[far], Huw Llwyd Cynfal, [ ] Llwyd, Morys ap Ieuan ap D'd, Hugh ap Morys, Sion Phylip, R[obert] Leiaf, G[ruffydd] P[hilip], Gronwy Owain, Jonathan Hughes, Edward Urien, Rowland Fychan, Ifan Llwyd, Sion Tudur, Dafydd Llwyd Llywelyn ap Gruffydd, Llywelyn ap Gutyn, Syr Rhys Carno, Edward Morys, Wmffre Dafydd ap Ifan, Lewis Owen, Rowland Owen, John Vaughan (Caer-gai), William Phylip, Dafydd Nanmor, Robin Ddu o Fôn, John Owen (1668), Bedo Brwynllysg, Jon. Phylip, Dafydd ab Ifan ab Owen, John Brwynog, Rowland Prys, John Davies ['Siôn Dafydd Las'], Sion Dafydd, Huw Morys, Oliver Roger, Ellis Wynne, Rees Evan, William Hwffra [recte Humphreys], Robert Owen, [Dafydd?] Cadwaladr and Dafydd Dafis, and anonymous poems; 'englynion', etc., mainly by poets of the Richards (Darowen) cycle of friends e.g. [Evan Evans] '[Ieuan] Glan Geirionydd', [William Jones] 'Gwilym Cawrdaf', [Rowland Parry] 'Ieuan Carn Dochan', Evan Jones (Darowen), Sion Powel, [Henry Griffith] 'Harri Goch o Wynedd', E. Lewis ('Ab Dewi'), Robert Parry (Eglwys-bach), [Morris Jones] 'Meurig Idris', Walter Davies ('Gwallter Mechain'), 'I. ab Iorwerth', David Richards ('Dewi Silin'), W. H., John Prys (Pennant Mawddwy), Robert Davies (Nantglyn), [John Jones] 'Myllin', Dafydd Ellis (Llan y Mawddwy), William Owen, John Roberts (Hersedd), [Hugh Jones] 'H[uw] Erfyl', John Morgan [Glanfread, Ceredigion], Evan Evans (Arwydd yr Arth, Trallwm), [John Jones] 'Ioan Tegyd', [Benjamin Jones] 'P. A. Mon', Lewis Williams (Cefn Bachedydd), John Blackwell ('Alun'), etc., and anonymous poems; letters from W[alter] D[avies] ('Gwallter Mechain') to the Reverend T[homas] Richards, Berriew School, 1824, and John Blackwell ('Alun') to D[avid] Richards, Llansilin, undated, a pedigree of Dr John Davies, 'person Mallwyd'; 'Achau y Brenin' [a pedigree of King Edward VI]; essays on 'Cywyddau Serch', 'Araith Gwgan' and 'Cyfeillach' (1862); etc. Much of the material has been transcribed from Cwrtmawr MSS 207, 238, and 243. The volume is lettered 'Mannoethwy MSS'.

Casgliad o hên Gerddi ...,

A collection entitled 'Casgliad o hên Gerddi difyr a digri', being transcripts, with annotations, by J. H. Davies from manuscript and printed sources, notably NLW Add. MS 9 in the hand of David Jones ('Dewi Fardd'), Trefriw, of 'cerddi', 'carolau', and a few cywyddau, by Robt. Humphreys alias Ragad, Angharad James, Rees Ellis, Morus Rhobert, Cadwaladr Morris, Richard Thomas, Hugh ab Evan, William Phylip, William Pyrs Dafydd, Edward Roberts ('o'r Yspytty'), Beuno Ben-noeth ('o Sir Gaer helbul'), Lewis Cynllwyd, Maurice Evans, Rowland Vaughan, Salbri Powel, Richard Phylip ('Philip Bach pan oedd Sawdwr'), Huwcyn Sion, John Edwards ('o Gae-môr'), Morgan Llwyd ('o Faentwrog'), Dafydd Evans ('o Lansilin'), Wm. Sion Wm., Huw Cadwaladr, Dafydd Jones (?'Dewi Fardd'), Huw ap Ifan ap Robert, Edward Rowland, Evan Lloyd Jeffrey, Mathew Owen, William Lloyd ('Llwyd Llundain', 1902, 'gynt Trefynor, Blue Bell, Talsarn'), 'Is-aeron ('O'r Cardi 1902'), Syr Dafydd Llwyd fach, J[ohn] J[ones] [Glanygors], E. Jones ('Clerk of Hope'), Edward Pugh ap Fyllin Fardd, 'Cydymaith y Dyddiau Gwylion', Ellis Roberts and John Jones ('Athraw Ysgol yn Llanddeiniolen'). The volume also contains anonymous poems and a list of 'Cerddi'r Te' or ballads based on the general introduction of tea-drinking into Wales. At the end there are an index of first lines of the poems included in the volume, an index of authors and a calendar of the contents of NLW Add. MS 9. The collection was compiled approximately during February - July 1902.

Llyfr Richard Foulke

A manuscript of the third quarter of the eighteenth century largely in the hand of Richard Foulke of Penygraig [parish of Llansilin]. It contains 'cerddi', 'Ymddiddanion', 'carolau', 'dyriau', etc. by Hugh Morris, Humphre Ralph ('Gwas Mr. Richards Person Llanvyllin, 1756), Jonathan Hughes, Edward Rowland, Arthur Jones (1758), Hugh Jones ('o Langwm'), John Richard ('or bryn côch') (poem torn away), John Griffiths (1757), Evan Arthur, William Philip, Gruffudd Phylip, Robert Edward Lewis ('o Gwm Mynach'), Matthew Owen and Rowland Vaughan ('o Gaer-gai, Esquire'), and anonymous poems; 'englynion' and 'cywyddau' by Ed[ward] Morris, Hugh Morris, Moris ap Robert ('o'r Bala'), Hugh Llyn and Jonathan Hughes; and a prayer entitled 'Gweddi cyn mynd i Gysgu ... Dyma yr weddi y bydde yr hen Richard Foulke o Rhiwlas taid Richard Foulke o Benygraig; ar taid yma ai Gwnaeth'.

Barddoniaeth Huw Morys, etc.

A collection of 'cerddi', 'carolau', etc. by Hugh Morris, together with a 'cerdd' by Huw Jones, Llangwm, a 'cerdd' by the Reverend Walter Davies ['Gwallter Mechain'], anonymous 'englynion, 'carolau' and some financial accounts, 1805 and undated. The volume is in the hand of Huw Jones, Llangwm, with a few later additions by Elizabeth Maurice and by Mary Richards, Darowen. It belonged to Thomas Powel, 1804, and Martha Powel, 1805, and also bears the names of Henry Powel, 1756, John Jones, carpenter, Pentregayr [Oswestry] and Martha Edwards.

Transcripts by Mary Richards, etc.

A volume originally used largely by the Reverend Thomas Richards, Darowen as an account book, 1821-6, of the Darowen Auxiliary of the Society for Promoting Christianity among the Jews ('Cymdeithas Gynnorthwyol ir Iuddewon' or 'Cyfaill Israel'). The Auxiliary Society was established on 12 January 1821 and the account book contains rules, lists of officers, particulars of individual subscriptions (and of collections previously made during the period 1816-20), and copies of letters of acknowledgment of annual contributions to the parent Society. The remainder, and by far the greater part, of the volume was subsequently used largely by Mary Richards to record transcripts of 'carolau', 'englynion', 'cywyddau', hymns, etc. by Hugh Jones (Maesglase), W. Thomas, John Morris, Aneurin Owain, Walter Davies ('Gwallter Mechain'), Sion Philip, Dafydd Rhys (Llanbryn Mair), [John Jones] 'Tegid', John William (Dolgellau), Thomas Jones (Creaton), Robert Davies (Nantglyn), William Wynne ('Person Llancanhafal'), Joseph Marpole, [?Thomas Roberts] ('Cyfell Cadfan' (1799), 'Philo Cadfan'), Cadwaladr Dafydd (Llan y Mowddwy), Owen Robert, David William [?Llandeilo Fach], David Harris (?Carno), Dafydd Jones ['Dafydd Siôn Siâms'] 'Dafydd ab Ioan' ('rhwymwr Llyfrau Penrhyn Deutraeth'), Rowland Hugh (Grienyn), David Ellis ('Dafydd Elis Gof Llan y Mowddwy'), D. Silvan Evan[s] ('Hirlas'), Henri Griffith ('Harri Goch'), Evan Evans ('[Ieuan] Glan Geirionydd'), E. William, Robert Parry (Eglwysfach, Sir Ddinbych), [Morris Jones] 'Meurig Idris', [John William Hughes] 'Edeyrn o Fon', Evan Jones (Llan Erful), E. Lewis ('E. ab Dewi') and Hugh Morus, and anonymous compositions. There are also a few memoranda and diary entries. Mounted in the volume are assessments for Dinas and Mall[w]yd of mizes for maimed soldiers and for maintaining poor prisoners, 17 September 1683. There are references in the volume to a number of manuscript sources, viz. p. 59 'o Lyfr Edward Jones Gwernphilip Llan Badarn fawr Sir Aberteifi', p. 107 'Copiwyd allan o hen lyfr Moelyrch 1868', p. 132 [recte 232] 'o Lyfr Llangadfan, and p. 237 'o Lyfr Llangadfan, neu Garth Beibio'.

Results 1 to 20 of 52