Showing 37 results

Archival description
item
Advanced search options
Print preview View:

Cyfieithiad o waith Hölderlin

Drafftiau, [1950au], gan Dr J. Gwyn Griffiths o gyfieithiadau i'r Gymraeg o gerddi Almaeneg gan Hölderlin. Ysgrifennwyd y drafftiau ar lythyr (ac amlen), 13 Awst 1951, a gyfeiriwyd yn wreiddiol oddi wrth Nan Davies o'r BBC, Bangor, at Dr...

Griffiths, John Gwyn.

Llythyrau o Racine, Wisconsin

Dau lythyr, 1846-1847, oddi wrth John ac Isaac Cheshire, Racine, Wisconsin, ymfydwyr o Gymru, at eu llystad a'u mam Morris a [Sarah] Davies, Trefonen, sir Amwythig. = Two letters, 1846-1847, from John and Isaac Cheshire, Racine, Wisconsin, We...

Cheshire, Isaac, 1830-1882.

Llythyr Lewis Valentine

Llythyr teipysgrif, 15 Rhagfyr 1936, oddi wrth y Parch. Lewis Valentine, Llandudno, at Frank Morris, [Prince Rupert, British Columbia, gynt o Lansantffraid Glyn Ceiriog, sir Ddinbych], yn diolch iddo am ei lythyr ac arian, ac yn cyfeirio at symud ...

Valentine, Lewis.

Llythyr at Hugh Evans, awdur Cwm Eithin

Llythyr, 6 Chwefror 1933, oddi wrth [Griffith Jones] (Elldeyrn), Nantglyn, Dinbych, at [Hugh Evans], awdur y llyfr Cwm Eithin (Lerpwl, 1931) yn tynnu ei sylw at ddau gamgymeriad ffeithiol yn y gyfrol. = A letter, 6 February 1933, from [Griffith Jo...

Jones, Griffith, 1853-1937.

Crwys: Dim Gwaith

Cerdd gan Crwys yn dwyn y teitl 'Dim Gwaith', wedi ei dyddio 6 Chwefror 1932, ac yn ôl bob tebyg heb ei chyhoeddi. = A poem by Crwys entitled 'Dim Gwaith' ('No Work'), dated 6 February 1932 and apparently unpublished.

Crwys, 1875-1968.

Achau Wil Ifan,

Copi ffacsimili, [1973], o goeden deulu ei fam, [c. 1960], yn llaw y Parch. William Evans (Wil Ifan). = A xerograph facsimile, [1973], of his mother's family tree, [1933x1968], in the hand of the Rev. William Evans (Wil Ifan).

Wil Ifan, 1883-1968.

Cofnodion teuluaidd Evan Williams,

Copi llawysgrif, [20 gan., ½ cyntaf], o daflen yn dangos oedrannau aelodau teulu Evan Williams, Ty Newydd, Llanrhychwyn, Sir Gaernarfon, yn 1868. = Manuscript copy, [20 cent., first ½], of a leaf recording the ages in 1868 of members of the family...

Teulu Thomas Phillips, Neuaddlwyd,

Drafft, [20 gan., cynnar], o goeden deulu Dr Thomas Phillips o Neuaddlwyd, Henfynyw, a Scythlyn, Pencader. = Draft pedigree, [early 20 cent.], showing the family of Dr Thomas Phillips of Neuaddlwyd, Henfynyw, and Scythlyn, Pencader.

Llythyr Kate Roberts,

Llythyr, 4 Gorffennaf 1960, oddi wrth Kate Roberts, Dinbych, at [y Parch. W. Llewelyn Jones], yn trafod bywyd cynnar R. Williams Parry. = A letter, 4 July 1960, from Kate Roberts, Denbigh, to [the Rev. W. Llewelyn Jones], discussing the early life...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Llythyrau o'r Wladfa,

Dau lythyr, 21 Mehefin 1924 (ff. 2-4) ac 8 Awst 1926 (ff. 5-7), oddi wrth Thomas Rickard Davies, Chubut, Patagonia, at aelodau o'i deulu yn ardal Buellt. = Two letters, 21 June 1924 (f. 2-4) and 8 August 1926 (ff. 5-7), from Thomas Rickard Da...

Davies, Thomas Rickard, b. 1874.

Llythyr W. Nantlais Williams,

Llythyr, 2 Mai 1933, oddi wrth y Parch. W. Nantlais Williams, Rhydaman, at y Parch. a Mrs George J. Davies, Tre-boeth, Abertawe, yn trafod materion teuluol â chyfraniadau arfaethedig ar gyfer Yr Efengylydd, misolyn a olygid gan Nantlais. = Letter,...

Nantlais, 1874-1959.

Llythyr milwr or Rhyfel Byd Cyntaf,

Llythyr, 8 Mai 1916, oddi wrth y Preifat I[orwerth] Hughes o Frynymaen, sir Ddinbych, oedd yn gwasanaethu gyda 17 Bataliwn y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn Ffrainc, at un Mrs Owen, yn rhoi newyddion personol. = Letter, 8 May 1916, from Pte I[orwe...

Hughes, Iorwerth, Royal Welsh Fusiliers.

Llythyr Tom Jones, Shotton,

Llythyr, 24 Mai 1988, oddi wrth Tom Jones, Penarlâg (h.y. Tom Jones, Shotton; Twm Sbaen), at Gwyn Jenkins, yn cyfeirio at ffotograff amgaeëdig ac yn enwi'r rhai sydd ynddo. = Letter, 24 May 1988, from Tom Jones, Hawarden (i.e. Tom Jones, Shot...

Jones, Tom, 1908-1990.

Llythyr Elfed,

Llythyr teipiedig, 22 Mawrth [1940x1953], oddi wrth Elfed, Penarth, at 'Katie' (f. 91) yn amgau emyn ganddo o'r enw 'Crist yn y cartref newydd' ar gyfer ei phriodas (f. 92). = Typescript letter, 22 March [1940x953], from E...

Lewis, H. Elvet (Howell Elvet)

Llythyr o'r Wladfa,

Llythyr, 28 Mawrth 1965, oddi wrth lythyrwraig o'r enw Olwen yn y Gaiman, Patagonia, at Eluned [?Bere], yn cynnwys newyddion teuluol a chyfeiriadau at nifer o drigolion y Wladfa. = Letter, 28 March 1965, from 'Olwen', a corresponden...

Llythyrau Marion Eames,

Tri llythyr oddi wrth Marion Eames, Caerdydd, 1980, a Dolgellau, 1991, 1996, at Dr Rhidian Griffiths, Aberystwyth, yn trafod ei gwaith ei hun a darlithoedd gan Dr Griffiths. = Three letters from Marion Eames, Cardiff, 1980, and Dolgellau, 1991, 19...

Eames, Marion.

Cerdyn er cof am Thomas H. Parry-Williams,

Cerdyn argraffedig, Mawrth 1975, yn cydnabod cydymdeimlad ar farw T. H. Parry-Williams. Anfonwyd y cerdyn oddi wrth ei weddw, Amy, at eu ffrindiau 'Margaret ac Owen'. = A printed acknowledgement card, March 1975, on the death of T. H. Pa...

Parry-Williams, Amy, Lady, 1910-1988.

Englynion gan Elfyn,

Copïau, [1920au], mewn llaw anhysbys, o chwe englyn gan Robert Owen Hughes (Elfyn), sydd yn ddetholiad o'r gerdd 'Addef ac Ymbil' a gyhoeddwyd yn Y Traethodydd, 60 (1905), 89-90 (f. 1 recto-verso). = Copies, [1920s], in an unknown h...

Elfyn, 1858-1919

Llythyrau O. M. Edwards,

Pedwar llythyr, 1900-1902, oddi wrth O. M. Edwards, tri at [W. A.] Lewis, 1900-1901 (ff. 26-28), ac un at un Mr Edwards, 22 Tachwedd 1902 (f. 29), yn ymwneud yn bennaf â busnes cyhoeddi. = Four letters, 1900-1902, from O. M. Edwards, three address...

Edwards, Owen M. (Owen Morgan), 1858-1920

Llythyr Kate Roberts,

Llythyr, 30 Mawrth 1928, oddi wrth Kate Roberts, Aberdâr, at [?David George] Williams, [Ystalyfera], yn cyfeirio at ffotograff ohoni yn y Western Mail ac yn cwyno nad ydi hi byth yn clywed oddi wrth bron i gyd o'i chyfeillion eraill yn Ystaly...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Results 1 to 20 of 37