Showing 2817 results

Archival description
Series
Advanced search options
Print preview View:

Cofnodion gweinyddol

Mae'r gyfres yn cynnwys cofrestri bedyddiadau, 1859-1990, llythyrau aelodaeth, 1898-1991, cofrestri aelodau'r Gymdeithas Ddirwestol, 1899-1914, llyfr cyhoeddiadau pregethwyr, 1889-1933, cofrestr eglwysig, 1899-1944, taflenni ystadegol, 1...

Cofnodion ariannol

Mae'r gyfres yn cynnwys cofnodion ariannol amrywiol, 1864-1931, sef tri chyfrol yn nodi casgliadau tuag at y weinidogaeth, 1887-1931, a llyfrau cyfrifon eraill, 1864-1931.

Capel Hill's Lane (Shrewsbury, England)

Cofnodion ariannol

Mae'r gyfres yn cynnwys llyfr yr eisteddleoedd, 1881-1945, llyfrau cyfraniadau at y Weinidogaeth, 1881-1948, llyfr cyfrifon, 1881-1948, llyfr y Trysorydd, 1888-1930, a llyfrau casgliad y ddyled, 1926-1948.

Toriadau papur newydd amrywiol

Mae'r gyfres yn cynnwys llyfrau lloffion, 1912-1974, yn bennaf o doriadau papur newydd o erthyglau John Ellis Williams, adolygiadau o'i ddramâu, ac erthyglau yn ymwneud â'i weithiau llenyddol, ei gwmni drama, ei rôl fel prifathro a&...

Dyddiaduron

Mae'r gyfres yn cynnwys dyddiaduron sy'n rhoi manylion am weithgareddau beunyddiol, iechyd a theimladau'r awdur ynghyd â chyfeiriadau at fusnes Capeli Chatham Street, Hope Street a Canning Street a digwyddiadau cyfoes yn Lerpwl, Cym...

Chatham Street Chapel (Liverpool, England)

Results 1 to 20 of 2817