Rhagolwg argraffu Cau

Dangos 347 canlyniad

Disgrifiad archifol
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

Barddoniaeth,

A volume of transcripts by Charles Saunderson ('Siarl Wyn o Benllyn'; 1810?-32) of 'cywyddau', 'englynion', and 'awdlau' by Rhys Llwyd ab Rhys ab Rhiccert, Bedo Phylib bach, Iorwerth Fynglwyd, Lewis Mon, Ieuan Tew Brydydd, Huw Cae Llwyd, Iolo Goch, Ieuan Deulwyn, Gruffudd Llugad Gwr, Sion Phylib, Dafydd Llwyd, Ieuan Cae Llwyd, Bedo Brwynllys, Hywel Dafydd ab Ieuan ab Rhys (1460), Ieuan Du'r Bilwg, Dafydd ap Gwilym, Thos. Prys o Blasiolyn, Rhisiart Phylip, Dafydd ab Meredydd ab Tudur, Gruffydd ab Lew' Fychan, Lewys Morganwg, Gutto'r Glynn, Rhys Goch Glyndyfrdwy, Robin Ddu, Rho. Fychan, Rho. Ab Huw, Rhobert Dyfi, Wm. Prys, Morus Dwyfech, Gwilym Ganoldref, Sion Tudur, Syr Philib Emlym [sic], Rhisiart Fynglwyd, Wiliam Cynwal, Sion Phylib, Ffowc Prys, Edmwnd Prys (Archdiacon Meirionydd), Roger Cyffin, Rhobert ab Hywel ab Morgan, and Owein Gwynedd, and 'Dirifau duwiol' by Morgan Llwyd, together with an incomplete index ('Y ddangoseg'). There are references at the beginning of some poems to printed versions and there is a note on the fly-leaf by J. H. Davies referring to an entry in Cwrtmawr MS 457 of the date of birth of Charles Saunderson. The paper is watermarked 1810.

Barddoniaeth,

A manuscript in the hand of David Ellis, Cricieth, containing 'cywyddau' by Dafydd ddu o Hiraddyg, Dafydd Nanmor, Dafydd ap Edmwnt, Tudyr Aled, Gutto'r Glynn, Sion Phylip, Ifan ap Tudyr Penllyn, Iolo Goch, Sion Tudyr, Wiliam Lleyn, Gruffydd ap Ieuan ap Lly'n Fychan, Thomas Prys, Risiard Phylip, Syr Owain ap Gwilym, Huw Arwystl, Gruffudd Gryg, Doctor Sion Cent, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Dafydd ap Gwilym, Llywelyn ap Guttyn, Lewys Glyn Cothi, Morus Dwyfech, Syppyn Cyfeiliog, Lewys Môn, Gruffudd ap Ifan ap Llywelyn Fychan, Owen Gwynedd, Tudyr Penllyn, Deio ap Ifan Ddu, Rhydderch ap Ifan Llwyd, Rhys Goch Glann Ceiriog, Mredydd ap Rys, Robin Dyfi, Ifan ap Howel Swrdwal, Bedo Aeddrem, Evan Tew, Gwilym ap Ifan hen, Edmwnt Prys, Ifan Brydydd hir, Llywelyn Goch ap Meirig hen, Iorwerth Fynglwyd, Gutyn Owain, Gruffydd Hiraethog, Howel Dafydd Llwyd ap Gof, Ifan Llwyd Brydydd, Rees ap Ednyfed, Ifan ap Hywel Swrdwal, Llowdden, Rhys Cain, Dafydd Jones, Edward Urien, Hywel ap Reinallt, Ifan Dewlwyn, Syr Dafydd Trefor ('Person Llaneugrad') Sion Ceri, Lewys Daron, Gruffudd ap Tudur ap Howel, Rhobin Ddu, Hywel ap Reinalld, Ffoulk Prys ('Mab y Parchg. Edmwnd Prys ... Person Llanllyfni a Chlynog'), Tudur ab Wiliam Fychan, Huw Penant, Hywel Cilan, Gruffydd Phylip, Cadwaladr Cesel, and Dafydd ap Ifan ap Owen ('aer yr Hendrefawr'). At the beginning of the volume is an alphabetical index ('Cynhwysiad egwyddorol') of first lines, and at the end a progressive list of titles and an alphabetical list of poets, together with their floruit dates. The volume is said (p. vi) to have been transcribed at Ty du, Llanberis, in July 1766, from a manuscript of William Phylip, Hendref fechan, Dyffryn Ardudwy (Cardiff MS 19, part II). There are annotations, variant forms and additions by the scribe (David Ellis), by P[eter Bailey] Williams, Llanrug (1763-1836) and O[wen] W[illiams] ('Owain Gwyrfai'), Waunfawr. The spine is lettered 'David Ellis MS'.

Barddoniaeth,

An imperfect composite volume largely in the hand of David Rowland, Bala, and begun by him probably in 1757. It includes 'cywyddau' and other poems in strict metres by Owen Griffith (Gruffudd), Gwerfil Vachan ('Gwyrfyl merch Howel Vaughan o flodwal', 1590), Tudur Aled, Mr William Wynne, David ab Gwilim, Edward Maurice, Owen Gwynedd, Ned Rowland, Rowland Hughes 'or Graienun' (1758, 1776), Taliesin, Sr Roger, John David, Meredyth ap Reec, Humphrey Dafydd ab Evan, Dafudd Nanmor, Robert Lewis (1767), Robert William(s) (1768), Rice Jones 'or Blaene' (1774), etc.; poems in free metres ('carolau', 'dyriau', 'tribannau', etc.) by Maurice Richard, Robert Sion Evan (1668), Rowland Hughes, Lewis Morris ['Llywelyn Ddu o Fôn'], Hugh Hughes ['Y Bardd Coch o Fôn'], Gwilim ab Ierwerth (William Edwards 'o Lanfawr'), John Dafudd lâs ('pan oedd yn gwisgo Lifre Hugh Nanau Esqr.'), Ellis Roberts, William Pirs Dafydd, and Hugh Jones (Llangwm), together with several anonymous 'cerddi'; and prose texts comprising an extract from the parish register of 'Tre Gwayan', Anglesey, 2 March 1581[/2] ('Fe fu farw hen wr ymhlwu Tregauan yn Sir Fôn un William ab Howel ab Dafydd ab Ierwerth, ai oed yn : 105 : o flynyddoedd, ag fe fu yn briod dair gwaith ...'), traditional lore in connection with two lakes in Snowdonia ('yn yr Ryri') called 'y Dulyn' and 'ffynnon y llyffaint' (... 'allan o hên lyfre Thomas Price o Blâs Iolyn Esqr'), 'Rhinwedd y Ceiliog', 'Dyma hanes Peilatus ap Jerus' ('medd llyfr Antwn o Went'), 'Dyma Hannes yn dangos fel yr aeth Joseph i brynu lliain gan Sydonia I amdoi Corph Crist', 'Dechreu Araeth Wgan', and an anecdote testified by Richard ap John 'o Llanganhafal yn nyffryn Clwyd' concerning a five years' old boy of Llanfachreth in Merioneth who in 1615 could play the harp 'yn Gynghaneddol Gowir Dane'. There is also a list, in a later hand, of preachers and their texts at a [Methodist Association, c. 1800, and an inset of 12 pp. in the hand of 'Huw ap Huw' [i.e. Hugh Hughes, 'Y Bardd Coch o Fôn' containing elegies to Lewis Morys ['Llywelyn Ddu o Fôn'] by Gronwy Owen and the scribe. The volume is lettered 'Cerddi Cymraeg'.

Barddoniaeth a rhyddiaith,

An imperfect interleaved manuscript containing prayers, psalms and Scripture readings; 'Ystori Peilat'; 'Bychedd Saint Margred', 1642; poetry in strict metres by Sion Reithar, John Brwynog, Huw ap Dafid Lloyd, Ifan Brydydd Hir, Rhys Pennardd, Sypyn Kyfeiliog, ('yr hwn a gyfieithir dafydd bach am hadog wladaidd'), Sion Kain (1609) (holograph), Dogtor John Kemp, Robert Mredydd, Mathew Brwmffild, Rhobert ap D'd Llwyd, Dafid ap Gwilim, William Llyn, Syr Dafid Trefor, Ierwerth Fynglwyd, John Tvdyr, Huw ap Richard ap Dafid, Morys Dwyfech, Richard John Brwynog, Morgan ap Huw Lewis, John Ffylipp, Huw Machno, Gr[u]ffuth Grvg, Grvffvth ap Ieuan ap Llewelvn Fychan, Dafydd Ddv o hir addig, D'd ap Edmwnd, and Ri'd ap Hoell; 'Penillion', for the most part anonymous, but with occasional stanzas by Gwen Williams, William Phillip, Sr Huw Robert, [Rob]ert Lewis, etc.; prognostications of Erra Pater based on the incidence of New Year's Day, and weather prognostications based on the phases of the moon; 'Ymddiddan tydyr ag Ronw'; 'Y rhif euraid'; and a few accounts for clothes; etc. An incident during the Second Civil War, on 5 June 1648, is recorded on p. 85 ('y pvmed dydd or mihefin y bv yr maes Rhwng syr John owen a gwyr y parlmant yn llandygai ag yn Rhayth yr lafan ...'), and it is probable that the manuscript was compiled about the period 1642-8.

Barddoniaeth,

A volume compiled by, and in the hand of, David Evans ('Dewi Glan Llugwy'), Dolgellau, formerly of Llanrwst, containing a collection of 900 unpublished 'penillion' ('Casgliad o Benillion Cymreig, Anghyoeddedig') which was awarded the prize at Rhuddlan Eisteddfod, 1850, under the pseudonym of 'Diwyd', together with a report of the adjudication; a second collection of 285 and some unnumbered 'penillion' compiled at Llanrwst after the completion of the first; a collection made at Llanrwst, 1865, of 'cywyddau', 'englynion', 'awdlau', 'carolau', 'penillion' and hymns ('Casgliad o hen Farddoniaeth') by Dafydd Llwyd ap Ll'n ap Gryffydd, Cutto'r [sic] Glyn, Rhys Goch Eryri, Gruffydd Llwyd Dafydd ap Einion Lygliw, Huw Arwystl, William Lleyn, Rowland Fychan, Caergai, William Byrchinshaw, E[dward] Kyffin, Simmwnt Fychan, Hopcin ab Thomas ap Einion ('o ynys Dawy'), Rhys Jones ('o'r Blaenau'), Morris Powell, Rosier Cyffin, William Morris, Gwerfil Goch ('neu Mynor Vychan Caer Gai'), H. Hughes ('Y Bardd Coch o Fon'), [Evan Evans] ('Ifan Brydydd Hir'), [Edward Richard] ('Iorwerth Rhisiard'), Roger y Gweydd, Dafydd Benwyn, Llywelyn ab Rossers ('o Sain ffagys'), Sion Brwynog, Hugh Lloyd Cynfal, Huw Ceiriog, Huw Llyn, Huw Pennant, Ieuan Tew, Bedo Hafhesb, Sion Tudur, Owen Gwynedd, Dafydd o'r Nant, Lewis Morris ['Llywelyn Ddu o Fôn'], [John Davies] ('Sion Dafydd Las'), Syr Rhys, William Phillip, William Elias, Ieuan Lleyn, Dafydd Nanmor, Cadwaladr Cesail, Huw Ifan ab Huw, John Ifans, John Williams, Llangwm, Humprey [sic] Owen, John Rhydderch, Dafydd Manuel, John Prichard, Dafydd Jenkin, Meurig Llwyd, Michael Prichard, Llanllyfni, Robert Edward Lewis, Hugh Gruffydd, Rhys Cain, Dafydd ap Edmwnt, Edmunt Prys, David Evans, Llanfair, Goronwy Owen, Henry Humpreys [sic], Rees Llwyd, Ap Ioan, John Morgan, M.A. (1714), Ellis Wynn, Lasynys, Tudur Aled, Thomas Prys, Plas Iolyn, Dafydd Williams (1650), William Sawndwr ('o Landaf'), Rhisiart Phylip, Gwerfyl Mechain, Margaret Jones (1734), Rowlant Hugh ('o'r Graienyn'), Sion Cain, D[avid] Jones ('Dewi ab Sion') ('Dewi Fardd'), Howel Pirs, John Richards ('o'r Fryniog'), Hugh Jones, Llangwm, Margrad Llwyd Ragad, Sion Richard ('o'r Garth'), and Thomas Edwards ('Twm o'r Nant'), together with anonymous poems (including one signed 'Nis gwyddai Sion Llannor Pwy a'i Cant'); 'Perllan Clwyd', being a collection made at Llanrwst, 1856, of poetry, poetical reminiscences, and witty sayings ('Casgliad o Farddoniaeth yn Cynwys Carolau Cerddi Englynion a Man Gofion Barddonol ac hefyd Ffraeth Ddywediadau') of Thomas Edwards ('Twm o'r Nant'), together with a poem ('cân') by William Jones, Cefn Berain, Llanefydd ('Yn gymaint ac na allaf gyd fyned a chwi yn eich Canu diweddaf i'r offeiriadau ...'), and an index to first lines of Gardd o Gerddi (Merthyr [1846]) and five interludes by Thomas Edwards. The collection entitled 'Casgliad o hen Farddoniaeth' contains a section transcribed from manuscripts ('o hen ysgrifau') of David Jones ('Dewi Fardd'), Trefriw, including much of the material contained in Cwrtmawr MS 98.

Barddoniaeth,

A manuscript in three parts in the hand of David Ellis. The first part contains 'Cywyddau' and some 'awdlau' and 'englynion' by William Cynwal, Sion Tudur, Robin Ddu, Dafydd ap Gwilym, Syr Hugh Roberts, William Llyn Bencerdd, Richd. Abraham, Richard Cynwal ('o Gappel Garmon') Llowdden, Evan ap Tudur Penllyn, Howel ap Reinallt, Tudur Aled Bencerdd, Lewis Daron, Gruffydd Hiraethog, Sion Brwynog Bencerdd, Richard ap Howel ap Dafydd ap Einion, Edward ap Hugh, Thomas Gwynedd, Hugh Pennant, Lewis Menai, Simwnt Fychan Bencerdd, Ifan Tew Brydydd, Hugh Arwystl, Richard Cynwal, Rhys Cain, Lewis ap Edward, Sion Mowddwy, Richard Phylip, Gruffudd Hafren, Rowland Fychan Yswain, Sion Cain (1633), Hwmphrey Howel, Sion Dafis ('Person Garthbeibio'), Huw Hughes ('o Lwydiarth Esgob ym Mon') (c. 1770), and Dafydd Elis; 'Hanes Taliessin'; and 'Englynion yr Eryr'. At the beginning of this section is a progressive list of poems ('Cynnwysiad o'r Cywyddau ...'), an alphabetical index ('Cynnwysiad Llyth'rennol') of first lines, and an index of poets ('Enwau'r Beirdd'), all in the hand of David Ellis, and an incomplete list of poets in the hand of Owen Williams, Waunfawr. The second part of the manuscript contains 'Cywyddau' and a few 'awdlau' by Mathew Bromffild, Tudur Aled, Sion Brwynog, Lewis Mon, Sion Tudur, Rhys Goch Glyn Dyfrdwy, Morys Dwyfech otherwise Morys ab Ifan ab Einion, Gwilym ap Sefnyn, Gutto'r Glynn, Howel ap Reinallt, William Llyn, Lewis Daron, Gwilym ap Ifan Hen, Guttun Owain, Cynwrig ap Dafydd Goch, Owain ap Llywelyn Moel, Rhys Goch o'r Yri, Rhys Goch ap Ddafydd, Robin Ddu Fardd, Tudur Penllyn, Rhys Pennarth, Lewis ap Edward, Dafydd Pennant, Roger Cyffin ('Efe a fu'n Berson yn Llanberis'), Owain ap Llywelyn ap y Moel, Leweis Menai, Robert Ifans, Lewis Morganwg Bencerdd, Owain Waed Da, Griffudd Grug, Hugh Pennant, Morys Berwyn, and Watkin Clywedog. According to a note at the end by David Ellis, 7 June 1777, the greater part of this section was transcribed from a manuscript believed to be in the hand of Siôn Brwynog [Cwrtmawr MS 312]. The third part of the manuscript contains a transcript of the text of 'Y Gododdin' ('Y Gwawdodyn') in old and modern orthography; an 'awdl' in English ('O michti Ladi, our leding...') by Ieuan ap Rhydderch ap Ieuan Llwyd ('o Ogerddan') or Ieuan ap Hywel Swrdwal, transcribed in 1785 from a manuscript of John Jones (Sion ap Wiliam Sion), Gell[i] Lyfrdy [sic]; and 'cywyddau' and an 'awdl' by Sion Phylip, Huw Arwystl, Sion Keri, Sion Tudur, Ieuan Tew Ieuaf, Sion Tudur ('o Wicwar'), Iorwerth Fynglwyd, Sion Mowddwy, Lewis Glyn Cothi, Sion Dafydd Siancyn, Risart Phylip, and Huw Llwyd Cynfel. At the end of the manuscript is a progressive list of poems ('Cynnwysiad') contained in the second section, an alphabetical index ('Cynnwysiad llyth'rennol') of first lines, an index of poets ('Enwau'r Beirdd') and a progressive list of poems ('Cynnwysiad') contained in the third section, all in the hand of David Ellis, together with an incomplete list of poets contained in the second section in the hand of Owen Williams, Waunfawr ('Owain Gwyrfai'). There are numerous additions, variants, and annotations in the hands of Owen Williams, P[eter Bailey] W[illiams], [Griffith Williams] ('Gutyn Peris'), and [Professor Thomas Gwynn Jones]. The manuscript is bound uniformly with Cwrtmawr MS 10 and 12 and the spine is lettered 'Dafydd Ellis MS'.

Crwth a thelyn,

A composite collection of Welsh poetry and prose entitled 'Crwth a Thelyn. Y Rhan Gyntaf, sef y Crwth. Yr hwn Grwth a Aing ynddaw Swrn o Orchestawl Waith y Cynfeirdd, ac Ychydig o Farddoniaeth yr oes hon'. The collection was compiled by Hugh Jones, Esqr., of Talyllyn, and was begun by him about 1730. The collection comprises: Tlysau yr hen oesoedd ([C]aer-Gybi, 1735); triads ('gweddus I Ddyn yw Dyscu ai Cofio'. Wedi ei Sgrifen[n]u gan y Gwr da urddasol hwn[n]w a elwir Bol Haul ai law ei hun, i Hugh Jones o Gwm[m]inod yn Sir Fôn, Wr Bonheddig. Caergybi Ionawr y 13 ... 1737... [fel] y Tystia Wm. Morris'); cywyddau, etc., by Sion Tudur, Rhydderch ap Sion, Dafydd ap Gwilym, Edward Maelor, Rhys Goch o Eryri, Hugh Jones ('Vicar Llanvair yn nyffryn Clwyd'), Doctor Sion Cent, Thomas Prys, Hugh Arw'stl, Lewis Glyn Cothi, Gruffydd Llwyd ap Ifan, Michael Prichard, John (Sion) Thomas ('o Fodedarn'), (Gwen Arthur, and Sian Sampson ? = Michael Prichard), Lewis Morris ('Hydrographer'), J[ohn] D[avies] ('John Dafydd Laes'), Hugh Hughes ['Y Bardd Coch o Fôn], Rhys Penardd, John Prichard Prys, William Philyp, David Manuel, and William Wynn; 'Tri thlws ar ddeg o Frenindlysau ynys Brydain ...'; verses in English entitled 'Sidanan, or a Song in Praise of the Glorious Queen Elizabeth' (by 'Edward ap Rhys Wynne ... of Clygyrog in Anglesey fellow of Wadham Coll: Oxon'); 'Drygioni Medddod'; poetry in free metres by Harri William ('o blwyf Blaenau Gwent ...') ('Llym[m]a freuddwyd Gronw ddu wyr Dydur fychan o fon ar Gan'), Huw Dafi ('o Wynedd'), L. Morris ('Sion Onest'), Ambros Lewis, etc.; verses entitled 'On Rome's pardons, by the Earl of Rochester'; 'An Inscription on the Tomb Stone of one Margaret Scot who died at Dalkeith ... the 9th of February 1738'; a veterinary recipe in the form of a Welsh 'pennill'; 'Englynion Einion ab Gwalchmai o Dre Feilir pan ddaeth adre wedi bod ar goll ...'; copies of letters from Lewis Morris ['Llywelyn Ddu o Fôn'] to Sion Thomas ('o Fodedern') ('pan oedd beirdd Arfon gwedi Cyhoeddi Rhyfel yn erbyn Ardderchawg Feirdd ynus Fon') (together with a reply), from Michael Prichard, Llanllyfni, and from John Thomas Owen ('o Fodedarn') to Hugh Jones, 1730 (poetry by Gwen Arthur and Sian Sampson), and from Lewis Morris to [William] Vaughan, Cors y Gedol, 1743 (the writer's circumstances); an account of the descendants of William David ab Howel, Tregaian (see Cwrtmawr MS 110); tombstone inscriptions from Abergelau; 'Marwnad William Davydd a elwir yn gyffredin Bol Haul, y Twrnai ...' by Lewis Morris; 'Colins Complaint translated by Mr. L. Morris, neu Cwynfan Siencyn'; 'A Preachment on Malt'; 'englynion' in English by David Manuel, 1690; a transcript, 1755, of Egluryn Ffraethineb (Llundain, 1595) of Henry Perri; and a draft essay, in a later hand, on 'O Dduw mae pob peth' for the London Cymmrodorion Society, 1823. The volume is lettered on the spine 'Crwth a Thelyn. Vol. I'.

Llyfr Thomas Roberts,

A manuscript in a number of seventeenth century hands, with some eighteenth century additions, containing 'cywyddau' and 'englynion' (of which several are addressed to the family of Wynn of Foelas, Ysbyty, Denbighshire) by Robin Ddu, Rys Kin [Cain], Ifan (Ieuan) Llafar, Edward Brynllys, Rees ap Robert, Rhisiartt (Richard) Kynnwal, Sion Tvdvr (Tuder), Owain Gwynedd, Howell ap Syr Mathew, Thomas Prys, etc.; 'tribannau' and 'penillion' by Ievan Griffith otherwise Y Tailiwr Llawen (1662), Rd. Edwards, etc.; 'The Gipsies Paraphrase found in the Eaves of an house in Shropshire ... 1616 and kept since by the Lord Lumley'; prophecies, in English, concerning the Civil War, etc.; a list of animal charges on armorial shields; 'Prophwydolieth Dewi; and 'Penillion' entitled 'Datcaniad i Mr. Dauidd Lloyd o flaunyddol'. There is at the beginning a descriptive note on the manuscript and a detailed list of contents in a nineteenth century hand. Among the insets are the certificate, 1885, of the purchase by George T. Jones from his mother-in-law Catherine Evans for a sum of 10s. 6d. of manuscripts belonging to his late father-in-law; an undated letter from J[ohn] Jones ['Myrddin Fardd'], Chwilog, to [J. H.] Davies (the return of a manuscript, a payment by Mr. O'Brien Owen of Caernarfon); and a pencilled note by J. H. Davies describing the manuscript as 'Llyfr Thomas Roberts 1677'.

Llyfr Ofer Gerddi Margaret Davies,

A manuscript entitled 'Llyfr Ofer Gerddi Margaret Davies 1738', being a collection of 'carolau', 'dyrïau', 'Penillion', and 'englynion' compiled by Margaret Davies (c. 1700-85?), of Coetgae-du, Trawsfynydd, Merioneth. An analysis of the volume ('Bannau'r Llyfr hwn ... by the scribe describes the contents as follows: 'Y Part Cynta or Llyfr sydd O Garolau Maswedd gan mwya. Yna Cerddi ar amryw fesurau Er Gofyn amryw Roddion. Ac yna Dirifau ne ddyriau Mawl merched. Ychydig Alar Gerddi. Amryw fasweddgerdd I ferched Ac ar amryw fesurau. Englynion'. The authors represented in the volume are Hugh Maurice, Lewis Owen ('o Dyddyn y Gareg'), William Phylip, Hugh ab Cadwaladr, Robert Edward Lewis, Hugh ab Evan ('Caer Cyrach'), Willm. Dafydd Meyrick, Edward Maurice, Sr. Morgan, Robert Evan ('o Rhedyn Cochion'), Cadwaladr Roberts, Thomas Edwart ('o Blwy Cerig y Drudion'), Rees Jones [o'r Blaenau] (1737), Mr. Robt. Lloyd, W. Lias, Margarett ych Evan ('o Gaer Cyrach'), Mr Price, Ellis Rowland, Owen Griffith, Sion Ellis ('y Telyniwr'), 'hên wraig o drawsfynydd', John Rhydderch, W. D., John Davies, Richard Phylip, M[argaret] Davies, Richard Abraham, Hugh Evan, Morris Robert, Edward Rowland, Mathew Owen, Maurice Robert, Franses Parry, Roger Edward, John Prichard Prys, Olvar Ifan, Rowland Davies, Mr J. Pughe, John David ('Siôn Dafydd Las'), M[ichael] P[ritchard], Dic Thomas, Robert Humphre[ys] ['Robin Rhagad'], Mrs Wynne, Moris Lloyd, Hugh Wynn, Ellis Moris, Dafydd ab Edmwnt, Mr Wm. Wynne, Margt. Rowland, H[uw] ab Ifan ab Robert, Rees Goch [Eryri], Rees Lloyd, Lewis Rowland, Rowland Owen, Robt. Owen Lewis, Iorwerth fynglwyd, William Gryffydd ('o Ddrws y Coed'), and [Ellis Roberts] ('Ellis y Cowper'). Several of the poems are anonymous, and some are written on the dorse of an undated letter (mid eighteenth century) from Robt. Anwyl, Hengae, to his uncle Robert Vaughan, Dolymelynllyn (wages requested by an employee, news from Guilsfield) and on the dorse of address leaves of letters to Margaret Davies at Goedtref [Llanelltyd, Merioneth], at Plâstanyfynwent, Dolgelley, at Plas Tan y Bwlch, and at Berthlwyd, near Dolgelley; also bound in the volume (pp. 249-74) are printed 'carolau' and 'cerddi' by John Rhydderch, Huw Morys, Thomas Edwart ['Twm o'r Nant'], Morus Robert, Dafydd Thomas, and Gruffudd Edward ('o Lan-Silin').

Llyfr cywyddau Margaret Davies,

A manuscript largely in the hand of Margaret Davies, Coetgae-du, Trawsfynydd, being a collection of 'cywyddau', a few 'awdlau', several 'englynion', and a few 'cerddi' and other poems in free metres. The collection was compiled probably during the period 1760-62, and the poets represented in the volume are Rice Jones ('or blaene'), Hugh Evans, Abram Evan, Thos. Prys, William Philipp, Mr Pitter Lewis, Lewis Cynllwyd, William Llyn, Sion Philip, Llywelyn Goch ab Meyrick hen, John David ('Sion Dafydd Laus'), Sion Tudur, Robert Lloyd ('Y Telyniwr') ('Eraill a ddywedant Iddo gael Help gan Sion Tudur'), Deio ab Evan Du, Griffith Philip, Gytto or Glynn, S. Ellis, Gyttyn Owain, Llawelyn ab Guttun, Dafydd Llwyd ab Llywelyn Gryffydd, Iolo Goch, Ifan Deulwyn, Ffoulck Prys ('or Tyddyn Du'), Tudur Aled, Llowdden, Gwillim ab Evan hên, Humffrey ab Howell, Hugh or Caellwyd, Dafydd ab Gwillim, Dafydd ab Edmunt, Thomas Jones (Tal y Llynn), Owen Lewis (Tyddyn y Garreg), Lewis Owen ('i fab Hynaf'), Rowland Owen ('ei ail fab'), Rees Cain, Griffith Parry, G. ab Evan ab Llawelyn Vaughan, Robert Edward Lewis, Mr Evan Evanes ('Ifan Brydydd hir'), John Richard, John Owen, L. D. Siencyn, Mr E. Prus, Margt. Davies (1760), Richard Cynwal, Bedo Brwynllus, Lewis Aled ab Llawelyn ab Dafydd ('o Gwmwd Menai'), Robin ddu ab Siancin Bledrydd, Robin Dailiwr, Evan Tew Brydydd, Bedo Aerddrem, William Cynwal, Lewis Menai ('Yn ei drwstaneiddrwydd'), Richard Philipp, Robert Dafydd Lloyd, and Rhys goch or Eryri. Many of the poems, especially of the 'englynion', are anonymous. The volume also includes a transcript based on 'Authorum Britannicorum nomina & quando floruerint' from John Davies: Antiquae Linguae Britannicae ... Dictionarium Duplex ... (Londini, 1632), and extensive elaborate calligraphic exercises partly in the form of transcripts of documents associated with the name of Griffith Vaughan of Pool [Montgomeryshire], 1647 and undated. Many of the pages containing calligraphic exercises, as in the case of some of the manuscripts of John Jones, ?Gellifydy, are damaged on account of the corrosive nature of the ink used by the scribe.

Davies, Margaret, ca. 1700-1785?

Barddoniaeth,

A volume of transcripts compiled by David Ellis, Cricieth ('Ty newydd yn Efionydd'), during the period 1793-4. It contains 'cywyddau', 'awdlau' and 'englynion' by Deio ap Ieuan Ddu, Rhys Cain, Risiard Phylip, Ieuan Tew Brydydd, Syr Robert Myltwn, Bedo Hafesb, Ieuan Brydydd Hir, Tudur Penllyn, Ieuan Tudur Penllyn, Gutto'r Glyn, Syr Rys o Garno, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffydd ('Esqr. o Fathafarn'), Llywelyn ap Guttyn, Bedo Brwynllys (one of the poems 'neu Gruff. ap Ieuan ap Llywelyn Fychan'), Howel ap Dafydd ap Ieuan ap Rys (= Hywel Dafi), Gwilym Tew, Llowdden, Inco Brydydd, Gruffydd Hiraethog, Sion Brwynog, Lewis Morganwg, Mathew Bromfield, Lewis Daron, Simwnt Fychan, Wiliam Llyn, Lewis ap Edward, Howel Dafi, Sion ap Felpot, Huw Arwystl, Syr Lewys Meudwy, Syr Phylip Emlyn, Syr Gruffydd Fychan, Long Lewys, Huw Cae Llwyd, Sion Tudur, Gruffydd Fychan, Gwerfyl Mechain, Ieuan Deulwyn, Tudur Aled, Gruffydd Gryg, Dafydd ap Edmwnt, Ieuan Fychan ap Ieuan ap Adda, Meredydd ap Rys, Gruffydd ap Gweflyn, Dafydd Nanmor, Ieuan Gethin ap Ieuan ap Lleision, Rhys Llwyd alias Brydydd, Gruffydd Llwyd, Dafydd ap Eingion Lygliw, Ieuan ap Rys ap Llywelyn, Iolo Goch, Ieuan ap Rydderch ap Ieuan Llwyd, Edwart ap Rys Maelor, Owain ap Llywelyn Moel, Dafydd ap Ieuan Llwyd, Llywelyn Moel y Pantri, Sion Ceri, Ieuan Prichard otherwise Ieuan Lleyn, Gwilym ap Ieuan Hen, Sion ap Howel ap Llywelyn Fychan, Gruffydd ap Llywelyn Fychan, Llywelyn Goch ap Meurig Hen ('o Nannau'), Rhys Llwyd ap Rys ap Riccart, Gwilym Hen, Hywel ap Reinallt, Thomas Celli, Ellis Rowland ('o Harlech'), Howel Cilan, Sion Mowddwy, Owain Gwynedd, Thomas Derllys, Syr Ifan, Ieuan Bedo Gwyn, Sion Phylip, Wiliam Cynwal, Ieuan Clywedog, Ieuan Heiliarth, Guttyn Coch Brydydd, Lewys Môn, Lewis Trefnant, Rhys Cain, Ieuan ap Howel Swrdwal, and incomplete poems; 'Englynion y Beddau'; an English prose translation by Evan Evans ('Ieuan Brydydd Hir') of 'Cywydd Marwnad Lleucu Llwyd' by Llywelyn Goch ap Meurig Hen, and the foregoing translation rendered into verse, inscribed to Paul Panton of Plas Gwyn in Anglesey, and published in the Chester Chronicle, 16 July, 1790, probably by Richard Llwyd 'Bard of Snowdon'; and 'Can Tâl Diolch i Dduw am yr Ysgrythyr yn Gymraeg ...' by Syr Thomas Jones. At the beginning of the volume is a list of contents ('Cynhwysiad'), an index ('Mynegres egwyddorawl') of first lines, and an index of poets ('Enwau'r Beirdd'). The greater part of the volume is based on manuscripts of Dr Griffith Roberts (1735-1808), Dolgellau (Peniarth MSS 99, 100, ?152) and on 'Cronfa Dafydd Thomas, alias Dafydd Ddu o'r Yri' (Cwrtmawr MS 72). There are annotations and additions by Owen Williams, Waunfawr, Peter Bailey Williams, Llanrug and one annotation by D[aniel] S[ilvan] Evans. The manuscript is bound uniformly with Cwrtmawr MSS 10-11 and the spine is lettered 'Dafydd Ellis MS'.

Gorchestion Beirdd Cymru

A copy of Rhys Jones (ed.): Gorchestion Beirdd Cymru ... (Amwythig, 1773), with copious late eighteenth century manuscript additions entered partly in the margin and partly (largely) on bound-in leaves at the beginning and the end. The majority of the additions are in the hand of Jacob Jones, recipient of the volume (see note, below). These consist mainly of prose texts of 'a Letter written by our Blessed Lord and Saviour Jesus Christ and found 18 miles from Iconium 65 years after Our Saviour's Crucifixion ...', 'King Agbarus's Letter' and 'Our Saviour's Answer', and 'Sentulius's Epistle to the Senate of Rome'; culinary and medical recipes ('Receipts of Sundries'); and 'cywyddau', 'englynion', 'cerddi', metrical psalms, etc. by William Edward, W. Evans, Mr Goronwy Owen, Jacob Jones, Dafydd Davies ('Llongwr', 'ai Dwedod yn Aberdyfi Meirion 1773'), 'Tad gwehydd Sychnant sir feirion', [David Jones] ('Dewi Fardd'), Hu Jones (Llangwm), J. Jenkins, Taliesin, Ann Fochan [sic], ?Hugh Jones (Glan Conwy), Mathew Owen ('o Langar'), [Thomas Edwards] ('Twm o'r Nant'), Mr Risiart Rhys ('Or Gwerllwyn, Ym Merthyr Tydfil, yn Swydd Trefaldwyn'), Jno. Roberts ('Almanaccwr Caer Gybimon'), Huw ap Huw, Dafydd Jones ('or Penrhyn deudraeth'), Mr Jones ('Ficcar Llanbryn Mair'), Elis Rowland, Ellis Roberts ('y Cowper'), Ioan ab William, T. ab G., Hugh ab Sion, Edmund Prys, Robert Jones, John Peters, Wm. Griffiths, Thos. Jones, Huw Rob[erts], Edward Jones, Ierwerth Fynglwyd, Howel Daf[ydd] ap Ieuan ap Rhys, Tudur Aled, William Llun, John Phillip, Lewis Morys ('Llywelyn ddu'), Llywarch hen, Dafydd Nanmor, Bleddyn Fardd, Gruffydd ap yr Ynad Coch, 'one of the Parry's of Newmarket', Dafydd Brydydd Hir ('o Lanfair' dôl Haearn'), William Williams, Aneuryn Gwawdrydd, [David Thomas ('Dafydd Ddu Eryri')] and Jonathn Hughes, and from printed sources.

Gwaith Wiliam Llŷn,

A volume of transcripts by J. R. Jones (according to the entry in Cwrtmawr MS 1488B; see also Cwrtmawr MS 1000C), with some collations and annotations, of 'awdlau' and 'cywyddau' by Wiliam Llyn. A few additional transcripts at the end, as well as some of the collations, etc., are in the hand of J. H. Davies. There is a typescript index of first lines of the poems, again with manuscript additions by J. H. Davies. Inset are another list of first lines in the hand of J. H. Davies; an offprint, from Y Traethodydd, 1897, pp. 139-50, of 'William Lleyn' by John Jones ('Myrddin Fardd'); and a printed prospectus of a proposed collection by 'Myrddin Fardd' of 'The Works of the Bards of Llyn and Eifionydd'.

Barddoniaeth, etc.

A volume of transcripts, in three hands, with marginal variants and additions, of 'cywyddau' and some 'awdlau' by Sion Cent, Sion Phylip, Hugh Lewis, Gruffudd Hiraethog, Sr Dafydd Trevor, Dafydd Llwyd Llywelyn ap Gryffydd, Llywelyn ab Guttyn, Syr Rys Carno, Gutto'r Glynn, Sion Tudur, Sion Dafydd ab Siancyn, Edwart Urien, Wiliam Llyn, Dafydd Manuel, Ifan Prydydd hir, Gruffydd Leiaf, Robert ap Howel, Gruffydd ap Ifan Fychan, Rhaph ap Robert, Ifan Tew, Robert Wynne, Iolo Goch, Dafydd ap Edmwnt, Robin Ddu, Dafydd Nammor, Ifan ap Rhydderch ap Ifan Llwyd, Edmund Prys, Risiart Philyp, Gwerfyl ferch Howel Vychan, Howel D'd Llwyd ab y Gof, Rhus Cain, Robert Clidro, Sir D'd Owen, Swrdd Awen, Trefor Clwoff, Richard Philip, Thomas Prys, Tudur Pennllyn, Thomas Sion Catti, Gwenllian ach Howell, Ieuan Deulwyn, Hyw Pennant, Gruffudd Gryg, Robert Ifan, Mered. ap Rys o faelor, William Cynwal, Owain Gwynedd, Huw Machno, Sion Mawddwy, Edwart ap Raff, D'd Llwyd ap John, Tudur Alet and Bedo Brwynllys. According to the title-page the volume, containing 'Copies of Welsh Manuscripts', was begun in 1820 by Edwd. Jones of Esgirevan [parish of Llanbrynmair] (d. 1845), afterwards perpetual curate of Llandygai and usher at Bangor Grammar School. Beginning from the end, in later hands, are lists of preachers heard on undated occasions; extracts from addresses or essays of a didactic nature; lists of books; entries of births, etc., 1859-67, of members of the family of Love Hughes Owen; undated particulars of collections at Talysarn [Caernarvonshire]; a memorandum of the foundation of the Building Society at Talysarn, 1865; a pledge by Robert Williams, 1866, to abstain from the chewing and smoking of tobacco ('I ba arferiad y bum yn ddarostyngiedig er yn 6 mlwydd oed'); a catechism ('Holiadau') on Chapter 3 of [Thomas Charles:] Hyfforddwr (Bala, 1807); etc.

Y Piser Hir,

A volume consisting almost entirely of Parts I - II of 'Y Piser Hir' in the hand of Owen Williams, Waunfawr, Caernarvonshire, being transcripts, with copious annotations, made during the period 1859-60, of 'cywyddau', 'awdlau', 'englynion', etc. by Tudur Aled, Gruffydd ab yr Ynad Coch, Guto'r Glyn, Sion Tudur, Edmund Prys, William Llyn, Simwnt Vychan, Gruffydd Hiraethog, Sion Brwynog, Dafydd ab Edmund, Iolo Goch, Gwerfil Mechain, Ieuan Gethin ab Ieuan ab Lleision, Gwilym ab Ieuan hen, Dafydd Nanmor, Owain Gwynedd, Aneurin Wawdrydd, Dafydd Llwyd ysgolaig, Dafydd Llwyd ab Llywelyn ab Gruffydd, Dafydd Meifod, Dafydd ab Meredydd ab Tudur, Dafydd ab Hywel, Dafydd Ddu o Hiraddug, Edward Morys, Edward Maelor, Ellis Rowlands, Gruffydd Llwyd ab Dafydd ab Einion, Gutyn Ceiriog, Gwilym ab Sefnyn, Gruffydd Philip, Hugh Morys, Huw Arwystl, Hywel Dafydd ab Evan ab Rhys, Huw Llwyd Cynfel, Huw Gruffydd ('y Quaker'), Hywel ab Syr Mathew, Huw Cae Llwyd, Huw Roberts ('o Dre Logen'), Ieuan Llwyd Siephrey, Ifan ab Hywel ab Swrdwal, Llawdden Brydydd, Ieuan ab Rhydderch, Lewis Mon, Llywelyn ab Gutyn, Meredydd ab Rhys, Morys Dwyfech (Morys ab Ifan ab Einion), Owain ab Llywelyn ab y Moel, Ffoulk Prys, Owain Deiliwr, Prydydd hael, Richard Philip, Robin y prydydd bach, Robert ab Rhys Wyn, Rowland Vaughan, Rhys Goch Glyn Ceiriog, Robin Ddu Ddewin, Rhys Goch Glyn Dyfrdwy, Robin Cludro, Rhees ab Hary ('gwr boneddig or Dref hir yn Euas'), Rhys ab Hywel ab Dafydd, Sion Philip, Dr Sion Cent, John Prichard, John Davies ('Sion Dafydd las', 'Bardd Meirion'), John Gruffydd (Llanddyfnan), Sion Mawddwy, Syr Dafydd Trefor, Siancyn ab Einion, Sion Roger, Tudur Penllyn, Thomas ab Robert, Thomas Prys (Plas Iolyn), William Philip, Elis Cadwaladr, Huw ab Evan ab Robert, Dafydd ab Gwilym, Sion Risiart, John Davies [? Rhiwlas], Gruffydd Grug, Lewis Daron, Lewis Glyn Cothi, Llywelyn Guto Banwr, Dafydd Epynt, Llywelyn Goch ab Meirig hen ('o Nanau'), Rhys Penardd, Edward ab Rhys, Rhys Nanmor ('pencerdd'), Gruffydd ab Dafydd Vychan, Llywelyn ab Gruffydd ab Ednyfed, Robin Ddu o Fon, Syr Huw Pennant, Dafydd Gorlech, Gruffydd ab Llywelyn Vychan, Ieuan brydydd hir, Ieuan Gruffydd Leiaf, Ieuan Dyfi, Olifer ab Daf'dd Llwyd, Llywelyn ab owain ab Cynwrig Moel, Rhys D'dd Llwyd ab Einon Lygliw, Llywelyn ab Ednyfed leiaf, Dafydd ab Rhys, Rhys Goch Eryri, Meredydd Llwyd, Llywelyn ab Hywel ab Ieuan ab Goronwy, Ll'n ab Einion Ddu, Hwlcyn, Llywelyn ab Hywel, Syr Rhys [o Garno], Owain Dwna, Robin Ddu o Arfon, Gr'dd ab Ieu'n ab Ll'n Vychan, Syr Ieuan, Syr Owain ab Gwilym, Gruffydd ab Goronwy Gethin, Dafydd ab Llywelyn Fychan, etc. The text also includes 'Casbethau Ieuan Brydydd hen' and some Nanmor and Llandrillo pedigrees, and a lacuna in the text of one 'cywydd' is completed in the hand of [John John Roberts] ('Iolo Caernarfon'). Part I is based on 'Llyfr Brith Corsygedol' (Peniarth MS 198) and Part II on a manuscript probably in the hand of John Jones, Gellilyfdy. There are imperfect lists of contents at the beginning of each part. Bound in at the end of the volume, also in the hand of Owen Williams, are 'englynion' ('I'r Iesu', etc.) transcribed in 1853 from a manuscript (1655) of William Salesbury of Bachymbyd; two versions of an address on 'Helynt y Cymry, eu hiaith a'u defodau, etc.' delivered at Eisteddfod Tywyn, Tre Fadog, and prepared for publication in the Carnarvon Herald; and a biography of Richard Jones ('Gwyndaf Eryri'; 1785-1848). The volume is lettered on the spine in gold: 'Owain Gwyrfai MS'.

Mysteria Kabalae Bardicae,

A manuscript in the hand of Lewis Morris ('Llewelyn Ddu o Fôn; 1701-65) based on a volume entitled 'Mysteria Kabalae Bardicae' and on other sources quoted by the scribe. It contains poetry by Taliesyn, Merddin, Rhys fardd, Gronw ddu o Fon, Ll'n ap Owain, Y Bardd Cwsg, Y Ffreier Bacwn, Robin Ddu, Davydd ap Gwilim, Llowarch Offeiriad, Iolo Goch, Sr Roger y ffeiriad, Huw ap Rhisiart ap Dld, Bleddyn Fardd, Gronwy Gyrriog, Gruffyth Gryg, Alis verch Gryffyth ap Ieuan, Iefan ap Rhydderch ap Ievan Llwyd, D'd Nanmor, Gvttor Glyn, Tvdvr Aled, Sion Brwynog, Gyttvn Owain, Tvdvr Penllyn, Gruffydd Llwyd ap Davydd ap Einion, Simwnt Vychan, Sion Keri, Ieuan ap Tudur Penllyn, Llewelyn ap Guttyn, Lewis Mon, Sion ap Howel ap Ll'n Vychan, Gruff. ap Ieuan ap Ll'n V'n, Rhys Meigen, Deio ap Ieuan Du, Lewis ab Edwart, Gronw ap Ednyfed, Sion Tudr, Bedo Eurddrem, Huw Arwystl, Ll'n Brydydd Hodnant, Robt. Puw, Edward Morris (Perthi Llwydion), Huw Morys, Lewis Morris, Rhys Cain, and anonymous poetry; 'Llyma freuddwyd Grono ddu o fôn'; 'Prophwydoliaeth Ddewi'; 'Prophwydoliaeth yr Eryr o Gaer Septon'; 'Prophwydoliaeth y Doctor Banystr'; 'Prophwydoliaethau Robin ddu'; a list of, and extracts from poems, by Dafydd Lloyd ap Llewelyn ap Gryffydd; 'Araith Iolo Goch'; notes from a manuscript in the hand of Thomas Prys of Plas Iolyn; 'The British Triades' translated from a copy in the hand of Mr [Robert] Vaughan of Hengwrt; 'Achau'r Cwrw a'i Fonedd a'i Hanes'; 'Some Remarks upon the Commodities of Anglesey, & Quaere wh. ye Laziness of the Inhabitants be not a great Cause of their Poverty & Want of Trade'; 'Achau Elsbeth Brenhines Lloegr'; etc. The volume was begun in 1726, and there are some additions to the year 1759. There are a few entries by Peter Bailey Williams (1821), and also by St Geo[rge] Armstrong Williams, who has included a short biography of Lewis Morris.

Llyfr o Hen Ganeuon ...

Two volumes entitled 'Llyfr o Hen Ganeuon wedi eu cyfansoddi ers 200 mlynedd. 1900'. The volumes are in the hand of J. H. Davies and contain transcripts, with annotations and collations, of 'carolau', 'cerddi', 'dyrïau', 'englynion' and 'awdlau' from the Welsh School and Cymmrodorion groups of manuscripts in the British Museum Additional Collection (MSS 14866-15089). Many of the poems are anonymous but the following authors are named: Richard (Dicc) Hughes, Ll'n ab Hwlkyn ('o Fon'), Cadwaladr Cesail, John Griffiths (Llanddyfnan), Huw Dafi ('o Wynedd') ('nage huw Dafi ap Robert'), Hugh Lloyd (Cynwal), Rolant Vychan ('o Gaer Gai'), H. Hughes ('or foel yn Llandyfrydog o Fon'), Rhys Gray, Davydd Lloyd ('of Sybylltir meddant'), Gwilym Tew ('meddai Llyfr Lewys Hopkin'), 'Gofalus' [Sion Morgan], Thomas Jones ['person Llan fair yn sir Fynwyl], Sion Prus, Lewis Morris, William Roberts ('clochydd Llannor or Llanfor yn Lleyn'), Morgan Evan ('the Bailiff to Thos. Jones Esqre one of His Majesties Just. of the Peace for ye County of Cardigan'), [Richard Morris?], Llywelyn ap Hywel ap Ieuan ap Gronwy, Risiart Parry?, Mathew Owen, Samson Edward ('y Gwehydd'), Hugh ap Ieuan ap Robt. ['o Dolgelleu'], Thomas Siencyn ap Ifan ('o Forganwg'), and Howel Thomas Dafydd. MS 167 also contains a prose text entitled 'Yr Ail Rhan o Bregeth Morgan y Gogrwr'. There are a list of contents and an index of first lines at the end of MS 166 and a list of contents at the end of MS 167. Among the insets are a folio from an eighteenth century manuscript containing an imperfect free-metre poem ('Can'), and transcripts of free-metre poems in the hands of J. Glyn Davies and E. A. Lewis of University College of Wales, Aberystwyth.

Canlyniadau 1 i 20 o 347